Aarhus Bispearkiv Kongelige bevillinger

Ægteskabsdispensationer samt lejermålssager - ophævede trolovelser m v.  


3die del:

Kilde:

Landsarkivet i Viborg: C3 1953 - 1956 år 1762 - 1770


Påbegyndt læsning pakke 11.

1063 No 167.
Thomas Jensen og Giertrud Knuds Daatter, Bønderfolk af Nørre Sneede Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 22 Januarii 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1064 No 341.
Jens Pedersen Bødker og Maren Michels Daatter, Bønderfolk af Lyngaae Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 29 Januarii 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1065 No 3164.
Christen Jensøn og Marie Kerstine Christens Datter, Bønderfolk af Truust Bye i Tvilum Sogn, under Vores Schanderborgske Rytter Districts Gods, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at hans Far=Moder og hendes Mor=Moder skal have været Halv=Sødskende. Christiansborg den 12 Februarii 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab Sign CVinding [Sognepræst i [Skorup]

1066 No 2094.
Michel Jensen og Apelone Laurids Daatter, Bønderfolk af Tved Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i Tredie liige leed beslegtede. Christiansborg den 5 Martii 1762. Til Aarhuus Hospital 5 mk.

1067 No 3116.
Thomas Sørensen og Anna Jens Daatter, Bønderfolk af Raarup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Andet leed beslegtede. Christiansborg den 19 Martii 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 1 mk.

1068 No 3400
Rasmus Pedersen af Ødum Sogn og Enken Barbara Peders Daatter, afgangne Frantz Pedersens Efterleverske af Halling Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 26 Martii 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1069 No 2884.
Jens Jensen og Maren Christens Daatter, Bønderfolk af Raasted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 26 Martii 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
At indbemeldte folch Jens Jensen og Maren Christens Datter ere ej hinanden nærmere beslægtede end i andet og tredie leed sees af efterfølgende Slægt Register - Maren Christens Datter var moder til

Bodild Peders Datter 1 og Espen Madsen
hun havde en Søn       han havde en datter
Jens Jensen               2 Gertrud Espensdatter
3 hun haver denne datter Maren Christensdatter.
at ovenmældte saaleedis er rigtig antegnet testerer Kousted Præstegaard d 5te April 1762. M C Marcussen.

1070 No 3401.
Søren Jenssen og Volborre Peders Daatter, Bønderfolk af Skiørring Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 26 Martii 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1071 No 1576.
Peder Pedersen og Anna Rasmus Daatter, afgangne Peder Pedersens Efterleverske, Bønderfolk af Ødum Sogn i Dronningborg Amt, maae udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 16 Aprilis 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1072 No 3032.
Lauritz Jensen og Bodil Peders Daatter, Bønderfolk af Voer Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 30 Aprilis 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1073 No 795.
Christen Jespersen og Anne Jens Daatter, Bønderfolk af Schiøstrup Sogn [Skødstrup], maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 21 Maji 1762. Til Aarhuus Hospital 4 mk.

1074 No 2702.
Peder Jensen og Birgitte Rasmus Datter, Bønderfolk af Bode Bye i Ørsted Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden i 2det og 3die leed beslægtede. Christiansborg den 28 Maji 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 4 mk.

1075 No 2681.
Jens Christensen Lerche den ældre og Mette Christensdaatter, Bønderfolk af Gierlef Sogn og Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne hustrue Karen Madsdaatter, skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 11te Junii 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1076 No 2684.
Thomas Povelsen af Trandberg Sogn og Mette Frands Daatter af Framlef Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 11te Junii 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1077 No 518.
Hans Christensen af Vraa Bye i Viborg Stift og Maren Peders Daatter af Kaallebye i Aarhuus Stift, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Næst=Sødskende Børn. Christiansborg den 18de Junii 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1078 No 2644.
Jens Rasmussen af Leerberg Sogn [Lerbjerg] og Kirsten Niels Daatter af Grandslev Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue Karen Rasmus Daatter, skal have været hinanden udi Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 30te Junii 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1079 No 2362.
Søren Sørensen af Falslev Sogn og Maren Niels Daatter af Enslev Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 21 Junii 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1080 No 2652.
Jens Andersen af Stautrup og Mette Davids Daatter af Vibye, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue Mette Erichs Daatter skal have været Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 30te Junii 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1081
ikke anvendt

1082 No 1239.
Morten Sørensen og Maren Christens Daatter, Bønderfolk af Assens Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskendebørn. Christiansborg den 23 Julii 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1083 No 500.
Søren Rasmussen og Anne Jens Daatter, Bønderfolk af Holme Bye, under Grevskabet Frisenborg, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 10 Septembris 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1084 No 1701.
Mouritz Thygesen og Johanne Niels Daatter, Bønderfolk af Seerup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 24 Septembris 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab af Sognepræsten Schnell.

1085 No 1752.
Niels Nielsen og Enken Anne Niels Daatter, Bønderfolk af Taaning Sogn og Bye, maa udj Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udj Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 1 Octobris 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1086 No 2360.
Envold Christensen og Enken Maren Jens Daatter, Bønderfolk fra Torsøe Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand Jens Hanssen skal have været hinanden udi Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 1te Octobris 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1087 No 1796.
Søren Pedersen Hiort og Maren Jens Daatter, Bønderfolk af Dalbyovre Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at fornævnte Maren Jens Daatter og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskendebørn. Christiansborg den 8 Octobris 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1088 No 474.
Søren Giermandsen og Anna Frans Daatter, Bønderfolk af Vitthen Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 4 Februarii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

1089 No 3187.
Mads Albrethsen og Mette Niels Daatter, Bønderfolk af Hemb Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Næst=Sødskende Børn. Christiansborg den 11 Februarii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1090 No 1556.
Christen Sørensen og Mette Jens Daatter, Bønderfolk af Øster Tødsløs Sogn [Øster Tørslev på bagsiden], maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 11 Februarii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1091 No 2159.
Peder Jensen af Trandbjerg Sogn og Dorthe Jørgens Daatter af Koldbye Sogn paa Vort Land Samsøe, Bønderfolk,  maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været hinanden udi Andet og Fierde leed beslegtede. Christiansborg den 4 Martii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1092 No 686.
Anders Simonsen og Anne Laurits Daatter, Bønderfolk af Gierild Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskendebørn. Christiansborg den 11 Martii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1093 No 235.
Christen Sørensen og Birthe Niels Daatter, Bønderfolk af Gleesborg Sogn i Calløe Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 25 Martii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1094 No 236.
Peder Jenssen og Else Jespersen, Bønderfolk af Falling Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 25de Martii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1095 No 2694.
Morten Jørgensen og Giertrud Jens Daatter, Bønderfolk af Onsberg Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 15 Aprilis 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1096 No 332.
Niels Laursen og Karen Sørens Daatter, Bønderfolk af Raarup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 22 Aprilis 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1097 No 1712.
Jens Andersen af Stor- Arden i Viborg Stift og Birte Jensdaatter af Glenstrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme u=anseet at hun med hans forrige ved Døden afgangne hustrue skal have været i Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 22 Aprilis 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1098 No 334.
Jens Jenssøn og Karen Jens Daatter af Torrild Sogn, Bønderfolk maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 22 Aprilis 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1099 No 6.
Knud Rasmussen og Cathrine Jens Daatter, Bønderfolk af Dover Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 30 Aprilis. 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1100 No 2716.
Mads Pedersen Grovsmed af Nørhoved og Snede Sogn [Nørre Snede] og Anne Hans Daatter af Store Brelund og Vrads Sogn, begge Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at hendes Fader skal have været Sødskendebarn til hans forrige afdøde Hustrue Mette Mads Daatter. Christiansborg den 6 Majii 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1101 No 845.
Christen Jensen af Asferg Bye [Sogn], og Enken Inger Jens Daatter, af Komdrup Bye i Aarhuus Stift, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 13 Majii 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1102 No 3378.
Lars Sørensen og Maren Jens Daatter, Bønderfolk af Tostrup [Tøstrup] maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 20 Maji 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1103 No 3426.
Soldat Anders Madsen Banner og Maren Anders Daatter, af Virring Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskendebørn. Christiansborg den 20 Maji 1763. Til Aarhuus Hospital 5 mk.

1104 No 1503.
Christen Pedersen og Kirsten Rasmus Datter, Bønderfolk af Vindbles Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Nest Sødskende Børn. Christiansborg den 27 Maji 1763.
Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1105  No 3444.
Niels Nielssen og Enken Dorothea Rasmus Daatter, Bønderfolk af Torsted Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 27 Maji 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1106 No 90.
Jørgen Madsen af Vrigsted Sogn og Maren Niels Daatter af Barred Sogn [Barrit], Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 10 Junii 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1107 No 1200.
Jesper Jensen og Maren Jens Daatter, Bønderfolk af Dallerup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 17 Junii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1108 No 3076.
Niels Jversen af Roe [Raarup?], og Mette Jørgens Daatter af Vrigsted, Bønderfolk maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 1ste Julii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1109 No 2330.
Jens Jensen af Bregnet Sogn, og Anne Thomas Daatter af Torsager Sogn, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 8 Julii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1110 No 2347.
Povel Pedersen af Eløv Sogn, og Enken Apollone Nielsdatter af Kankebølle, Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at hans Fader skal have været Sødskende Barn til hendes forrige afdøde Mand Peder Christensen. Christiansborg den 22 Julii 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1111 No 2386.
Niels Jenssen og Anne Erichs Daatter af Them Sogn, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udj andet og Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg den 22 Julii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1112 No 1414.
Niels Nielsen og Kirsten Niels Daatter, Bønderfolk af Vrigsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskendebørn. Christiansborg den 29 Julii 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1113 No 2206.
Laurs Christian Pedersen Bruun, Borger og Skrædder i Vor Kiøbsted Randers, og Mette Pouls Daatter Elgaard, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 22 Octobris 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

1114 No 1310.
Christen Sørensen og Karen Jens Daatter, Bønderfolk af Eistrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 12 Novembris 1762. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1115 No 2473.
Christen Nielsen Holck af Meilbye, og Maren Christens Daatter af Gimminge Sogn, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 27 Novembris 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1116 No 2808.
Søren Sørensen Schougaard og Mette Peders Daatter, Bønderfolk af Vorup Bye, under St Mortens Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskendebørn. Christiansborg den 31 Decembris 1762. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1117 No 1018.
Rytter=Bonde Søren Nielssen, af Hylche Sogn og Schanderborg Amt, og Enken Anne Christens Daatter:
Opreisning for deres med hinanden begaaede Leyermaal, og Bewilling paa Ægteskab skiønt hun er hans Moders Halv Broders Enke; Dog skal De, førend de i Ægteskab maae sammenkomme, straffes, hwer for sig, med Fængsel paa Wand og Brød i 8te Dage. -
Dateret Fredensborg den 16 Septbr 1763. Sign. FriderichR.

Wii Friderich den Femte, af Guds Naade konge etc, have tilgivet og efterladt, Rytter=Bonde Søren Nielssen, af Brørup Bye, Hylche Sogn, samt Enken Anne Christens Daatter, der forhen skal have været gift med bemelte Søren Nielsens Moders Halv=Broder, men, i Uviidenhed om dette deres Svogerskab, skal være bleven troelovede, deres derefter med hinanden begaaede Leyermaals Forseelse; Saa og derhos allernaadigst bevilge og tillade, at de des u=agtet, udi Egteskab maae sammenkomme; Dog skal de, førend det dennem maae tillades, at indtræde udi Egteskab tilsammen, ansees og straffes med Fængsel hver for sig, paa Vand og Brød udi 8te Dage. Fredensborg den 16de Septembris 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr

1118 No 258.
Ove Broch, Borger og Handelsmand i Vor Kiøbstæd Grenaae, og Anna Sophia de Hemmer, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 16 Septembris 1763. Til Aarhuus Hospital 4 Rdr.

1119 No 2245.
Hans Pedersen af Blegind, og Mette Sørens Daatter, af Fruering Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 16 Septembris 1763. Til Aarhuus Hospital 5 mk.

1120 No 1386.
Jens Christian Pederssen og Kirsten Peders Daatter afgangne Peder Russes (Busses) Efterleverske fra Hammelev [på bagsiden: Hammel], Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 5 Augusti 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1121 No 2519.
Thomas Pedersen og Kiersten Rasmus Datter af Seerup Sogn i Silcheborg Amt, maae udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue, skal have været Nest Sødskende børn. Christiansborg den 12 Augusti 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1122 No 1135.
Christen Villadsen og Kiersten Niels Datter, Bønderfolk af Siørslef Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at hans forrige ved Døden afgangne Hustrue og fornevnte Kiersten Niels Datter, skal have været hinanden udi andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg den 2den Septembris 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

1123
anvendes ikke.

1124 No ikke ang
Jens Nielsen og Bodild Mads Datter, Begge Bønderfolk af Gangsted Bye under Schanderborg Amt, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden i 3die leed beslegtede. Fredensborg den 2 Septembris 1763. Sign. FriderichR. Til Aarhuus Hospital 5 mk.

1125 No 2221.
Christen Nielssen og Johanne Sørens Daatter af Gassum Sogn maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udj Tredie=Leed Beslægtede. Christiansborg den 16 Septembris 1763. [på bagside angives han som feste=Bonde] Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1126 No 2887.
Jens Lassen og Anne Anders Datter, Bønderfolk af Bierre Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være Sødskende børn. Christiansborg den 7 Octobris 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1127 No 2119.
Johan Clemensen og Ellen Laurids Daatter, Bønderfolk af Aale Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 4de Novembris 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1128 No 1584.
Jens Christensen af Sødring i Dahlbynedre Sogn og Anne Rasmus Datter, begge Bønderfolk, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 11 Novembris 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

1129 No 1071.
Niels Pedersen og Marie Anders Daatter, Bønderfolk af Svenstrup Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Sødskende=Børn. Christiansborg den 11 Novembris 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1130 No 1245.
Rasmus Andersen og Dorothea Hans Daatter, Bønderfolk, af Framlev Sogn, maa udi Egteskab sammmenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 16 Decembris 1763. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1131 No 1227.
Just Jørgenssen og Kirsten Jens Daatter Bønderfolk af Dover Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udj Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 16 Decembris 1763. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1132 No 1979.
Niels Jørgensen af Søvind Sogn og Bodil Michels Daatter, af Hunslund Sogn, Bønderfolk maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at hand forhen skal have besvangret, Kirsten Jens Daatter, som til fornævnte Bodil Michels Daatter skal være udi Andet og Tredie leed beslegtet. Christiansborg den 13 Januarii 1764. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr. [på bagside: 4de Revs. fol 63]

1133 No 268.
Jens Ohlsen og Enken Dorothea Peders Daatter, Bønderfolk af Daugaards Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet leed beslegtede. Christiansborg den 20 Januarii 1764. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Samt at Deres Wilkaar er ikkun maadelige, saadant kand sandfærdig bevidnes af Ørum Præstegaard. C: Bloch.

1134 No 1965.
David Davidsen og Maren Nicolais Daatter, Bønderfolk af Schivholm Sogn [Skivholme], maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende børn. Christiansborg den 10 Februarii 1764. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1135 No 22.
Hr Hans Brøchner, Sognepræst til Spendrup og Gassum Meenigheder, samt Provst i Nør=Hald Herret og Mette Marie Wedege, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at Hun og Hans forrige ved Døden afgangen Hustrue skal have været hinanden udi Andet og Fierde Leed beslegtede. Christiansborg den 2 Martii 1764.
Til Aarhuus Hospital 4 Rdr.

1136 No 750.
Peder Nielsen Blegvad og Kirsten Christens Daatter Bønderfolk af Raasted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 2 Martii 1764. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1137 No 275.
Dines Knudsen Mammen og Giertrud Jens Daatter Mammen af Vor Kiøbstæd Randers, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 7 Decembris 1764. Jndbemældte Dines Knudsen Mammen betaler i følge af denne Kongelige Bevilning 2 Rx til Hospitalet i Randers. Aarhuus d 20 Decemb. 1764. Bildsøe.

1138 No 325.
Enke Mand Peder Jørgensen, Møller i Fuldbroe Mølle i Schanderup Sogn, og Margretha Therkels Datter, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 2 Novembris 1764. Til Aarhuus Hospital 1 rd 2 mk.

1139 No 1843.
Rasmus Christensen og Mette Michels Daatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa Samsøe, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede, samt at hand og hendes forrige nu ved Døden afgangne Mand skal have været Sødskendebørn. Christiansborg den 29 Junii 1764. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
For Deres Høyædle Høy Ærwærdighed, Welbyrdige og Høylærde Hr: Dctr. Bildsøe, wores Høygunstige Hr: Biskop/: Ham Herren til yderste Maal, i Høyeste Naade, beware, styrke og welsigne:/ ned=og af=legges allerydmygst og underdanigst Attest, at ermeldte Par Bønder Folk Nafnl: Rasmus Christensen og Mette Michelsdatter, er hwerken i Slægt= eller Swogerskab hinanden nærmere, end owen foreskrewet staar, paarørende, sampt at De begge er af maadelige wilkaar; hwilket underdanigst testerer.
Nordbye Prgd d: 4de Febr: 1765. Raffnsøe.

1140 No 1641.
Christen Nielssen og Enken Maren Joens Daatter, Bønderfolk af Skanderop Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Sødskende=Børn. Christiansborg den 4 Maji 1764. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

1141 No 3497.
Jonas Erichsen og Enken Kirsten Lars Daatter, Bønderfolk af Eistrup Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 14de Septembris 1764. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1142 No 3140.
Søren Christensen og Kirsten Jens Daatter Bønderfolk af Karup Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 16 Novembris 1764. Der er ikke angivet afgift til Hospitalet.

Der angives ikke længere afgift til Hospitalet - muligvis på grund af forordning om ingen betaling.

1143 No 3073.
Mads Sørensen Kondrup, fra Enslev Sogn og Mette Mads Daatter Hammer, af Gierlef Sogn, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 26 Octobris 1764. Afg. ikke ang.

1144 No 3308.
Peder Andersen af Dyrbye i Gassum Sogn og Maren Jens Datter afgangne Jacob Thygesens Efterleverske af Lem i Gimming Sogn, begge Bønderfolk af Vores Dronningborgske Rytter Districts Gods, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 12 Octobris 1764.  Afg ikke ang.

1145 No 3353.
Jens Nielsen Holm, og Else Marie Peders Daatter, Bønderfolk af Tiiset Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 5 Octobris 1764. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1146 No 2127.
Niels Eschesøn og Karen Niels Daatter, Bønderfolk af Malling Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 21 Septembris 1764. Agf ikke ang.

1147 No 2133.
Euli Eschesøn og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Malling Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 21 Septembris 1764. Afg ej ang.

1148 No 1386.
Johan Henrichsen og Karen Sørens Daatter, Bønderfolk af Søvind Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskendebørn. Christiansborg den 7de Septembris 1764. Afg ej ang.

1149 No 2085.
Christen Hanssen og Anne Hans Daatter, Bønderfolk af Them Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Næst-Sødskende=Børn. Christiansborg den 24 Augusti 1764. Ingen afg.

1150  No 2837.
Espen Jensen og Enken Maren Rasmus Daatter, Bønderfolk af Ørsted Sogn under Dronningborg Amt, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at Deres Mødre skal have været Halw=Søstre. Christiansborg den 17 Augusti 1764. Ingen afg.             

1151 No 335.
Peder Anderssen Borger og Vognmand i Vor Kiøbstæd Randers, og Karen Anders Daatter maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 10 Augusti 1764.

1152 No 3545.
Søren Nielssen Brandssen og Enken Anne Jens Daatter, Bønderfolk af Lyngaae Sogn og Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 10de Augusti 1764.

Da indbemeldte Søren Nielsen Brandsen med Sogne-Præstens Hr Peder Ebbesen Gimlinjes Brev har oplyst, at han til afg. Christen Jensen Bonde, hvis Enke han agter at ægte, allene var Nær-Søskende Barn, og han desuden efter sin Lejlighed, som Huus Mand, har betalt til Aarhuus Hospital 1 Rdr, siger een Rigsdaler; saa kand han af Vedkommende Sogne-Præst paa begiæring vies til Enken Anne Jens Datter, naar intet andet efter loven deri kand blive til hinder.
Aarhuus d 3 Septembr 1764. Sign. Rottbøll Paa S. S. Hr. Biskop Bildsøes Wegne, og i hans fra Værelse, som Stift Proust.

1153 No 235.
Frans Pedersen og Johanne Niels Daatter, Bønderfolk af Tamdrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst-Sødskendebørn. Christiansborg den 10 Augusti 1764.

1154 No ikke ang.
Peder Pederssen af Træden Sogn og Anne Jens Daatter af Østbirch, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Fredensborg den 10 Augusti 1764. Sign. FriderichR.

1155 No ej ang.
Jonas Hansen af Hornum Sogn, og Maren Frantz Datter af Nebsagger Sogn, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være næstsødskende Børn. Fredensborg den 20de Julii 1764. Sign. FriderichR. Til Aarhuus Hospital (beløb ikke ang).

1156 No 46.
Peder Sørensen og Johanne Mortens Daatter, Bønderfolk af Raarup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 26 Julii 1764.

Teksten stadig: Til næste Hospital udgive men beløb ikke ang.

1157 No 1717.

Thomas Jenssen og Anna Christens Daatter, Bønderfolk af Sundbye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 6 Julii 1764.

1158 No 2537.
Anders Jensen Lassen og Catharina Rasmus Datter, Bønderfolk af Brenstrup Bye, Tiilst Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 17 Februarii 1764.

1159 No 2312.
Jens Michelsøn af Taaning og Enken Anna Christens Daatter af Kattrup, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden i Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 7 Decembris 1764. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1160 No 2483.
Niels Mogensen af Bierreager Sogn og Anna Hans Daatter af Ørting Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst=Sødskendebørn. Christiansborg den 21 Decembris 1764. Efter sin fattige Lejlighed betalt til Horsens Hospital 4 mk 4 sk.

1161 No 4764.
Jens Povelsen og Maren Christens Datter, Bønderfolk af Foulinge Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 13 Julii 1764.
Til Horsens Hospital 1 mk.

1162 No 1613.
Soldat Peder Mogensen Gosmer, af Gosmer Sogn og Maren Seyers Daatter af Halling Sogn, maae udi Egteskab sammen  komme, u=anseet at De skal være hin anden udi Tredie lige leede beslægtede. Christiansborg den 4 Maji 1764. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1163 No 2541.
Søren Christensen og Enken Kirsten Jørgens Daatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede, samt at hand og hendes afdøde Mand skal have været Sødskendebørn. Christiansborg den 10 Februarii 1764.  Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab: att af Sognepræsten Rafnsøe.

Færdig med læsning pakke no 11: C3 – 1953 år 1762 - 1764.

Påbegyndt læsning pakke no 12.

C 3 – 1954 år 1766 – 1800.
 

Pakken indeholder tilsyneladende ophævede Trolovelser.

 

1164 - 6 R pag: 39 No37
Vi Christian den Syvende, af Guds Naade, Kone til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsten, Stormarn, Dytmersken og Oldenborg,

Wor Gunst tilforn! Af Den til Wores Danske Cancellie under 26 Octobr: sidstleden afladte Skriwelse med derhos fulgte Begiering fra Enken Maren Jens Datter af Lading Sogn udi det Dig anbetroede Stift, er Os allerunderdanigst blewen refereret, at hun, efterat hawe indgaaet Troelowelse med Enkemand Mads Andersen Møller, har befunden ham af saa ondt og skarnagtig ia undertiden rasende Sind, at hun anseer sig ulykkelig, om hun skulle fuldbyrde Egteskabet, Thi giwe Wi Dig hermed tilkiende, at Wi, efter bemelte Margrethe Jens Datters derhos allerunderdanigst giorte Ansøgning, og siden de foranførte Omstændigheder af Naboerne ere bewidnede, hworimod hun, efter Præstens Widnesbyrd skal wære en skikkelig Enke, allernaadigst hawe bewilget, at den imellem hende og fornæwnte Mads Andersen Møller indgangne Troelowelse maa wære ophæwet; Derefter Du Dig allerunderdanigst hawer at rette og Wedkommende sligt til Efterretning at tilkiendegiwe; Befalende Dig Gud! Skrewet paa Wort Slot Christiansborg udi Wores Kongelig Residentz Stad.
Kiøbenhavn den 17 December 1784. -
Under Vor Kongelige Haand og Signet. - Christian R.

Rescript at den imellem Mads Andersen Møller og Maren Jensdatter af Ladding indgangne Trolowelse maae wære ophæwet. dat 17 Decb: 1785!
Læst i Landemodet d 11 Maj: 1785.
P: E: Monrad.
Os Elskelig Welædle og Welærwærdig Hr Jørgen Hee, Biskop ower Aarhuus Stift. -
Fattig Sag.

 
1165 - 6 R pag 39 No 34.
Da Anna Jørgens Datter af Brundbye paa Wort Land Samsøe for Os allerunderdanigst hawer andraget, at hendes Mand Jens Iversen skal for 10 Aar siden tilligemed en anden Mand, være reyst ud i en Baad og siden ikke har været at opspørge, men at de formodentlig begge ere druknede, da Baaden længe derefter skal være funden som et Vrag i Søen.

Saa giwe Wi Eder hermed tilkiende, at Wi, efter bemelte Anna Jørgens Datter derhos allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering, som tilligemed Eders derover indhentede Erklæring er bleven Os refereret, allernaadigst haver bevilget, at hun maae indlade sig i andet Egteskab, saa fremt bemelte hendes Mand ikke indfinder sig eller opdages inden 6 Uger, efterat hun i de Kiøbenhavnske Berlingske Tidender og de Aalborgske Jydske Efterretninger haver indkaldet ham; Derefter i Eder allerunderdanigst hawe at rette og Wedkommende sligt til Efterretning at tilkiendegiwe; Befalende Eder Gud!
Skrewet paa Wort Slot Christiansborg udi Wores Kongelige Residents Stad Kiøbenhavn den 26de November 1784.
Under Vor Kongelige Haand og Signet.
Christian Rex.

1166 - 6 R pag 38 No 27.
Haver Skoemager Bertel Brixen og Mette Marie Mads Datter af Vor Kiøbstæd Aarhuus, anholdet, at den imellem dem, førend Wores allernaadigste Forordning af 19de Februarii 1783 udkom, skeete Troelowelse maatte ophæwes, da de hwerken før eller siden hawe kunnet owertale sig til formedelst Ueenigheder at fuldbyrde Egteskabet.

Bewilget at den skeete Troelowelse maae wære ophæwet, imod at han, efter eget giorte Tilbud, betaler hende, hwad han af hende i Wahrer og Penge har imodtaget, saa og at de begge hwer for sig, for at hawe siden Troelowelsen lewet under Tag sammen, erlegge og betale 1 Rdr til Aarhuus Byes Fattige. -
Christiansborg den 24de September 1784. Christian Rex.

1167 - 6 R pag 33 No 28.
Haver Else Christens Datter afgangne Hans Brixens Efterleverske af Hornborg ved Vor Kiøbstæd Horsens, allerunderdanigst anholdet, at den imellem hende og Erich Pedersen den 27 April sidstleden skeete Troelovelse maatte ophæves, da hun for sig og 6 umyndige Børn ikke i ham kan vente en kiærlig Mand og Fader. Thi giver Vi Eder hermed tilkiende, at Vi have bevilget, Troelovelsen ophævet.; Dog skal hun, da hun ikke skal kunde anføre nogen beviislig skikkelig Aarsag til hendes Sinds forandring imod hendes Troelovelse, som ønsker at fuldbyrde Egteskabet, efter sin Evne erstatte, hvad Omkostning han i Anledning af denne Foreening skal have giort, saa skal hun og for den Prostitution, ham ved denne Skilsmisse er vederfaret, i Vidners Paahør giøre ham saadan Erklæring, der kan befrie ham for al Mistanke for alt uanstændigt, der ellers maatte være ham til hinder andetsteds at giøre sin Lykke, samt desuden efter Din Biskop Hees Sigende, erlægge en Mulct til de fattige. Fredensborg den 17de Septembris 1783. Christian Rex.

1168 - 6R pag 25 No 2.
Laurs Jensen og Karen Andersdatter af Ruud Sogn, som uden Overlæg haver ladet sig trolove med hinanden, men nu finde deres Gemytter saa stridige, at de ey kand fuldbyrde Egteskabet, have Vi bevilget, at den indgangne Troelovelse maae være ophævet og det dem tilladt at indgaae nyt og andet Egteskab. Christiansborg d 16 Januar 1782. Christian Rex. Se fotokopi.

1169 - 6 Rev: pag 25 No 1.
Ansøgning fra Niels Jensen, Hyrde i Spørring Sogn, at den imellem ham og Maren Rasmusdatter skeete Troelovelse maae være ophævet, da hun uden given Aarsag har forladt ham og ikke vil lade sig vie til ham. Have Vi bevilget, at Troelovelsen maa være ophævet. Christiansborg den 16 Januar 1782. Christian Rex. Se fotokopi

1170 - 6 R. pag 24 No 40.
Ansøgning fra Soldat Ole Christiansen af Hasle, at den imellem ham og Abelone Niels Datter i Aaret 1779 skeete Troelovelse maae ophæves, og ham tillades at begive sig i Egteskab med en anden, da hun strax efter er reist bort med en Rytter.

Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi, efter saadan Supplicantens allerunderdanigst giorte Ansøgning, samt Eders derower indhentede Erklæring, som Os ligeleedes er bleven referet, og hvoraf fornemmes, at han stedse skal have ført et sømmeligt og stille Levnet, allernaadigst ville have bevilget, at den skeete Troelovelse være ophævet, og ham tilladt at begive sig i nyt og andet Egteskab. Christiansborg den 7de Novembr 1781. Christian Rex.

1171 - 6 R: Pag 13: No 25.
Eftersom Anne Michels Datter, afgangne Vognmand Hans Nielsens Efterleverske af Vor Kiøbsted Randers, udi Memorial, som Os er bleven referet, allerunderdanigst haver andraget, at hun i afvigte Aar har ladet sig troelove med en ungkarl, navnlig Jens Pedersen Rold, men som hand er henfalden til Drukkenskab, samt derhos begegner hende ilde, og befrygtelig vil forøde det lidet, hun skulle leve af, haver hun allerunderdanigst begieret, at Troelovelsen maatte ophæves paa det at hun, som er over 60 Aar gammel, kunde ende sine Dage i Roelighed.

Saa give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi, efter saadan allerunderdanigst giorte Ansøgning, samt den fra Eder Derover indhentede Erklæring, som ligeledes er bleven Os referet, og hvorudi J melde, at der af Ægteskabet ikke kunde ventes at udkomme noget got, men snarere Forargelse og Fattigdom, allernaadigst have bevilget, at Troelovelsen maa ophæves. Fredensborg den 28de July 1779. Christian Rex.

1172 - & R: pag 13 No 26.
Ansøgning fra Enevold Christensen og Catharina Maria Michels Datter af Nim Sogn udi Schanderborg Amt, at den imellem dem indgaaede Troelovelse maatte ophæves, da de paa ingen Maade kand fatte nogen Kierlighed for hinanden. Efter indhentede Erklæring, som Os ligeledes er bleven referet, og hvoraf fornemmes, at Gemytternes Foreening ingenlunde er at haabe, have Vi bevilget at Troelovelse maae være ophævet. Fredensborg den 4de Augusti 1779. Christian R.

 
1173 - 6 R. pag 17 No 19.
Ansøgning fra Peder Jensen af Vor Kiøbsted Aarhuus, hvorudi han allerunderdanigst anholder, at den imellem ham og Edel Sørens Datter skeete Troelovelse maae være ophævet, da hun ikke efter den skeete Tillysning af Prædikestolen har villet lade sig vie til ham, hvorimod han vil sørge for deres sammenavlede Barns Opdragelse.

Thi give Vi Eder til kiende, at Vi, efter Eders derover indhentede Erklæring, som Os ligeledes er refereret, og hvori I meldte at Aarsagen til hendes Uvillighed til at lade sig vie til ham, er meest, at han skal have fæstet et huus paa Landet, og giort sig til Vorned, derhos de paa begge Sider skal have bittre Bebreydelser imod hinanden, saaat der ikke kand ventes uden et forargeligt Egteskab, allernaadigst have bevilget, at den skeete Troelovelse maae være ophævet, dog uden fornærmelse for deres sammenavlede Barn, der bør ansees som egte Barn. Christiansborg den 25de Novembr 1780. Christian Rex.

1174 - 6 R: pag 18 No 26.
Peder Jensen Spørring og Karen Mads Datter af Vor Kiøbsted Randers for Os allerunderdanigst andraget, at de uden Overlæg have ladet sig troelove sammen, men siden betænkt, at de ikke ere i Stand til at underholde hinanden, da de ere fattige, anholdende derhos, at Troelovelsen imellem dem maae ophæves. Have Vi bevilget at den skeete Troelovelse maae være ophævet. Christiansborg den 13 Decembr. 1780. Christian Rex.

1175 - 6 R: pag 16 No 14.
Ansøgning fra Bonden Anders Lassen, udi Fiellerup Sogn, hvorudi hand allerunderdanigst haver begiært, at den imellem ham og Karen Peders Datter af Vitved Sogn indgangne Troelovelse maatte ophæves og ham tillades at indlade sig i andet Egteskab, siden hun, som var flyttet ind til ham for at bestyre hans Huus, har i dets Sted spildt baade Korn og Føde Vahre, samt med frie Villie spoleret alting og endelig er løbet fra Gaarden; Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi, efter saadan allerunderdanigst giorte Ansøgning, samt den fra Eder derover indhentede Erklæring, hvoraf erfares, at bemelte Karen Peders Datter har i den Tiid hun opholdt sig i Supplicantens Huus anstillet sig som den, der ikke var ved sin fulde Samling, og at ingen af Parterne har mindste Tilbøjelighed til at fuldbyrde Egteskabet, allernaadigst ville have bevilget, at den indgangne Troelovelse maa være ophævet, og ham tilladt at indgaae andet Egteskab. Fredensborg den 30te August 1780.
Christian Rex.

Sagen adress:
Os elskelige, Høyædle og Velbyrdige Christian Urne, Vores Kammerherre, som Constitueret Stiftbefalingsmand over Aarhuus Stift og Amtmand over Haureballegaards og Stiernholms Amter og Velædle og Velærværdige Hr Jørgen Hee, Biskop over Aarhuus Stift.
Fattig Sag.

1176 - & R: pag 20 No 10.
Jens Henrichsen af Dover Sogn, for Os haver andraget, at hand i Aaret 1771 er bleven troelovet med et Qwindemenneske, navnlig Mette Munck, som et halv Aar derefter, uden at ville fuldbyrde Egteskabet, undvigte, og fra hvem hand ikke har hørt noget; Saa give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi, efter derhos allerunderdanigste giorte Ansøgning, samt Eders derover indhentede Erklæring, hvorudi J melde, at Supplicanten har før et aldeles Christeligt og anstændigt Levnet, allernaadigst have bevilget, at hand maa indlade sig i andet Egteskab, uden at tage Skilsmisse Dom over bemelte hans Troelovede. Christiansborg den 21de Martii 1781. Christian Rex.

1177 - 6 R: pag 11 No 14.
Ansøgning fra Hans Christian Thomasen og Kirsten Nielsdatter af Vor Kiøbsted Mariager, hvorudi de anholde, at den imellem dem, for 2 Aar siden, i deres umyndige Aar, da han var 16 Aar og hun omtrent 18 Aar gammel, indgaaede Troelovelse maatte ophæves, siden han som enroulleret Matros er udtaget til Vores Flode, og hun som Fattig, maae tiene for sit Brød, hvortil kommer, at undertiden paakommer hende en Sinds Skrøbelighed, som Betager hende Forstandens Kræfter. Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi, allernaadigst have bevilget, at  Troelovelsen maae være ophævet. Christiansborg den 10de Martii 1779. Christian Rex.

1178 - R pag 22 No 26.
Udi Ansøgning, som Os er bleven referet haver Sognepræsten for Ølsted Meenighed udi Aarhuus Stift Hr Andreas Raarup, allerunderdanigst andraget, at Anne Kirstine Jens Datter, nu opholdende sig i Hatting Sogn, er i Aaret 1773 bleven troelovet i Vores Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn, med en Skibs Karl navnlig Evert Mortensen, som derpå er reyst bort og efterladt hende frugtsommelig, samt siden ey været at opspørge, anholdende derhos allerunderdanigst, at den imellem dem skeedte Troelovelse maatte ophæves, da hun nu kan blive gift med en anden. Thi give Vi Eder tilkiende, at Vi, efter saadan allerunderdanigst giorte Ansøgning, samt Eders derover indhentede Erklæring, og siden hun af hendes Sognepræst meddeles det Vidnesbyrd at hun har tient for sit Brød, samt ført et meeget Christeligt Liv og Levnet, allernaadigst have bevilget, at den imellem bemelte Evert Mortensen og Anne Kirstine Jens Datter skeedte Troelovelse, maae være ophævet. Fredensborg den 18 Julii 1781.  Christian Rex.

1179 - 6 R. pag: 10 No 6.
Eftersom Maren Rasmus Datter af Astrup Sogn, udi Ansøgning som Os er bleven referet, allerunderdanigst haver andraget, at hun er bleven trolovet med en Huusmand navnlig Jørgen Hansen, men at hun, formedelst hans Undsigelser og derefter brugte ukiærlige Medfart, ikke kan vente andet end et ulykkeligt Egteskab, om hun skulle nødes til at lade sig vie til ham; Og det af den fra Eder derover indhentede Erklæring, som ligeledes er bleven Os referet, fornemmer, at formedelst Fæstemandens Trusler er ald Kierlighed og Fortroelighed hos Supplicantinden udslukket, saa et hun paa ingen Maade kan bevæges til at ægte ham. Saa give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi allernaadigst have bevilget at den indgaaede Trolovelse maa være ophævet.
Christiansborg den 3die Februarii 1779. Christian Rex.

1180 - 6 R: pag 7 No 18.
Som Os er bleven referet, haver Sognepræsten for Ølsted Meenighed Provst Hr Andreas Raarup forestillet, at en fattig Bondepige navnlig Maren Mortens Datter af Klakkring Sogn, er i Aaret 1773 udi Vores Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn bleven trolovet med en Bondekarl fra bemelte Klakkring Sogn, navnlig Jørgen Pedersen, men at han siden ikke har villet lade sig indfinde eller holde Bryllup med hende, eller hun har hørt noget fra ham anholdende derhos allerunderdanigst, at det maatte tillades hende at gifte sig med en anden. Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi efter saadan herom giorte Ansøgning, samt den fra Eder derover indhentede Erklæring, hvoraf fornemmes, at hun stedse har ført et skikkeligt Levnet, allernaadigst have bevilget, at den skeete Trolovelse maa være ophævet og hende tilladt at indgaae nyt og andet Egteskab. Fredensborg den 19 Augusti 1778. Christian Rex.

1181 - 5 R: p 47 No 9.
Ansøgning fra Rasmus Nielsen af Gieding Bye udi Haureballegaards Amt og Anna Sørens Datter af Qvotrup udj Schanderborg Amt, hvorudi de allerunderdanigst anholde, at den imellem dem, ved felleds Venners ubetænksomme Tilskyndelse, skeede Trolovelse maa blive ophævet, da de finde en u-overvindelig Afskye for hinanden.

Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi efter saadan herom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering, samt Eders derover indhentede Erklæring, som Os ligeledes er bleven refereret, og hvoraf det fornemmes, at de fornemmelig er hende, som har fattet saadan Afskye for Manden, at hun ikke har været at overtale til at ægte ham, allernaadigst ville have bevilget, at den skeete Trolovelse maa være ophævet; Dog skal hun tilforpligtet være, som skyldig i Trolovelsens Ophævelse, at betale til neste Hospital 10 Rdr. Fredensborg den 4de Junii 1777. Christian Rex.

1182 - No 18.
Jens Christensen Bonde karl i Hov Bye udi Dronningborg Amt, hans indgivne Ansøgning om Tilladelse at indlade sig i Egteskab med hans afdøde Farbroder Jørgen Møllers efterladte Enke i Fladberg, som hand har forlovet sig med, skulle Vi tienstligst have Deres Høyærværdighed, tilmeldet, at det kand være fornævnte Personer tilladt at ægte hinanden, hvilket De Vedkommende til fornøden Efterretning ville behage at tilkiendegive. Det Kongelige Danske Cancellie d 14de Decembris 1771. Signeret. Luxdorph - Schumacher - Dons Høyer.

1183 - No 6.
Da Peder Madsen og Maren Christensdatter af Borup udi Aarhuus Stift har begiert, at deres Sognepræst Hr: Christen Hee maatte blive tilholdt at sammenvie dem, hvilket han nægter, uden dertil erholdes Dispensation, siden hans afdøde Hustrue var fuld Søster til Maren Christensdatters afdøde Mand. Saa skulle han i saadan Anledning tienstligst have Deres Høyærværdighed til videre Bekiendtgiørelse for Vedkommende, tilmeldet, at der til dette Egteskab at fuldbyrde ikke behøves nogen Bevilling. Det Kongelige Danske Cancellie den 18 Martii 1775. Sign.

1184 - 6R: pag 5 No 1.
Eftersom Niels Pedersen af Christrup Bye, udi Ansøgning, som Os er bleven allerunderdanigst refereret, haver andraget, at, efterat hans Hustrue for 2 1/2 Siden ved Døden var afgangen, har han ladet sig i sidst afvigte Julii Maaned troelove med Maren Pedersdatter i bemelte Christrup, men kort derefter maattet fornemme, at hendes Hiertelaug ikke var til ham, da hun offentlig erklærer, at hun dertil er tvungen af sine Forældre, og kan aldrig overtale sig at holde Bryllup, endskiønt han ikke har givet hende Anledning til mindste Misfornøyelse, hvorfor han befrygter at ulyksaligt Egteskab, om hun blev tvungen dertil. Saa giver Vi Eder tilkiende, at Vi, i Anledning af derhos giorte Ansøgning, samt Eders derover meddelte Erklæring, hvoraf fornemmes, at hun alleene af Lydighed imod sine Forældre har ladet sig troelove til ham, hvilket hun nu saaledes fortryder, at hun paa ingen Maade kan formaaes til at fuldbyrde Egteskabet allernaadigst have bevilget, at den skeete Troelovelse maae være ophævet, dog skal hun for sin Ubetænksomhed tilforpligtet være at betale en Mulct af Toe Rixdaler til Sognets Fattige. Christiansborg den 14 Januarii 1778.

1185 No 27.
Udi Memorial som Os er bleven referet, haver Enken Sidsel Rasmusdatter, af Tulstrup Sogn, allerunderdanigst begiert, at den imellem hende og Huusmand Jacob Pedersen af bemelte Sogn skeete Troelovelse maa vorde ophævet, da hun efter Troelovelsen har erfaret, at han overalt paa sin Krop er beladt med et stinkende Udslet, og derhos saa knarvurren, at hun ikke kan være hos ham. Og som det af den fra Eder derover indhentede Erklæring erfares, at Supplicantindens Fæstemand har samtykt Troelovelsens Ophævelse, og at der ikke kan ventes noget godt Egteskab imellem dem; Saa give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi efter slige Omstændigheder allernaadigst have bevilget, at forberørte Troelovelse maa være ophævet, dog skal hun til Sognets fattige betale en Mulct af Een Rixdaler. Christiansborg den 27de December 1776. Christian Rex.

1186 No 19.
Eftersom Søren Madsen, Huusmand af Calløe Amt, udi Ansøgning, som Os er bleven referet, Allerunderdanigst har andraget, at da han havde begiert Kiersten Pedersdatter til Egte, men formerkede, at hun ingen Villie havde dertil, henvendte han sig til Pigens Moder og andre Venner, som omsider overtalte og nødte hende dertil, saa at de bleve troelovede, men at hun strax derpaa skilte sig fra ham, og har siden ikke været at formaae til at indtræde i Egteskab med ham, hvorfore de begge ere eenige udi at anholde om denne Troelovelses Ophævelse; Og J udi herover meddelt Erklæring holde det raadeligen, at de blive adskilte fra hinanden, end at de skulle nødes til at fuldbyrde et Egteskab, som kunde ventes at blive ulyksaligt og forargeligt, Saa give Vi hermed tilkiende, at Vi Allernaadigst have bevilget, at den skeete Troelovelse maae være ophævet. Fredensborg den 23 Augusti 1775. Christian R.

1187 No 27.
Os er allerunderdanigst bleven refereret een fra Jens Pedersen af Colonien Christianshøy paa Alheeden i Vort Land Nørre-Jylland indkommen Ansøgning, hvorudj han allerunderdanigst haver andraget, at efterat han først i Aaret 1773 var bleven trolovet med Kirsten Laursdatter, skal hun nogen Tiid derefter, uden given Aarsag fra ham, være gaaet bort, dog igien indfunden sig i December Maaned, foregivende at være forført af andre til at forlade ham, og begierede da et holde Bryllup, hvortil han og, efterat de i forveyen havde Communicered sammen, giorde Anstalt, men at hun i det samme reyste fra ham igien og siden ikke har været at opspørge; hvorudover han derhos allerunderdanigst haver anholdet, at den imellem ham og hende skeedte Troelovelse maa blive ophævet; Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi efter saadan herom giorte Ansøgning, samt Eders derover indhentede Erklæring, som Os ligeledes er bleven refereret, og hvoraf det fornemmes, at Supplicanten ikke ved sin Opførsel og forhold skal have givet hendes Anledning til at forlade ham; men at hun som en ustadig og forvildet Qwinde, bedre skal have funden sin Regning ved et frit levnet, end at see sig bunden til denne fattige Mand, allernaadigst have bevilget, at den skeedte Troelovelse maa være ophævet, og ham tilladt at indgaae andet Egteskab; men naar hun maatte være at finde, skal hun for hendes letsindighed vedbørligen ansees. Christiansborg den 29 December 1774. Christian Rex.

1188 No 4.
Vi have ladet Os allerunderdanigst referere een fra Christen Andersen og Enken Maren Niels Datter, fra Thorning i Lysgaard Herred, indkommen Ansøgning, hvorudi de Allerunderdanigst have Anholdet, at den imellem dem skeete Troelovelse maa blive ophævet, da deres Gemytter ere saa u-overensstemmende, at de ikke kan vente andet end det ulykkeligste Egteskab.

Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi efter saadan Allerunderdanigst giorte Ansøgning, samt Eders derover indhentede Erklæring, som Os ligeledes er bleven refereret, Allernaadigst have bevilget, at den skeete Trolovelse maa være ophævet, dog at de for Deres Ubesindighed skal betale, han 2 rd, og hun 1 rd til Sognets Fattige. Christiansborg den 22de December 1774. Christian Rex.

1189 No 716.
Os er Allernaadigst bleven refereret een fra Michel Jørgensen og Anna Bends Datter af Brundbye paa Vort Land Samsøe indkommen Ansøgning, hvorudi de Allerunderdanigst anholde, at den imellem Den skeedte Trolovelse maa være ophævet, siden de have erfaret, at Deres Gemyts Beskaffenhed er saa u-overeensstemmende, at de umuelig kan vente et lyksaligt Egteskab, og hvortil kommer, at hun er over sine 50 Aar.

Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi efter saadan herom Allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering, samt Eders derover indhentede Erklæring have bevilget at den skeedte Troelovelse maa være ophævet, dog at de for Deres ubesindighed skal til Sognets Fattige erlægge en Mulct efter Eders Sigende. Christiansborg den 10 November 1774. Christian R.

1190 No 24.
Vi give Eder hermed tilkiende, at Vi, efter Skrædder Jens Thomasen, og Hans Hustrue Anne Christens Datter af Vitved Sogn og Bye, deres allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering, samt den fra Dig Kammerherre Rosenørn derover indhentede Erklæring, allernaadigst ville have bevilget, at foreskrevne tvende Egtefolk maa, siden de skal være af saa ulige Sind og Gemyt at de ej uden Forargelse og Ueenighed kan leve og være tilsammen, leve separerede fra hverandre fra Bord og Seng, indtil Gemytterne igien kunde foreenes. Derefter J Eder allerunderdanigst have at rette, og vedkommende sligt til Efterretning at tilkiendegive, Befalende Eder Gud; Skrevet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn d 17 Decembr. 1773. Efter Hans Kongelige Majts allernaadigste Befaling. Luxdorph. P Aagaard.

1191 No 15.
Vi have ladet Os allerunderdanigst referere en fra Mette Rasmus Datter af Hinge Sogn indkommen Memorial hvorudi hun have andraget, hvorledes hun, for at lyde sine Forældre; men imod sin Villie, er bleven trolovet med Willum Jensen af Seerup Sogn og derefter indfløttede til ham, men da hun skal have befunden hans Opførsel saaledes, at hun ingenlunde kunde, eller tør beqwemme sig til at indtræde i Ægteskab med ham, skal hun være bortreyst fra ham, og desaarsag allerunderdanigst have begiert at den skeedte Trolovelse maa være ophævet; Da, som det af Eders derover indhentede Erklæring, som Os ligeledes er bleven refereret, fornemmes, at Supplicantinden skal have fattet saadan Afskye for at leve med sin Trolovede, at hun ikke kan overtales at fuldbyrde det belovede Ægteskab, hvorfore de og begge hellere ønske Deres Trolovelses Ophævelse.  Saa give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi efter slige Omstændigheder, allernaadigst have bevilget, at den skeedte Trolovelse maa være ophævet, hvorimod hun for sin Letsindighed skal være forpligtet at betale 10 rd til fornevnte Hinge og Seerups Sogners Fattige.
Fredensborg den 6te October 1773. Christian R.

1192 No 11 5 R p 47 No 10.
Eftersom Thomas Hansen af Daugaard, udi indkommen Memorial, som Os er bleven referet, allerunderdanigst haver andraget, at han i Aaret 1775 er bleven troelovet med et fruentimmer, navnlig Sophie Poulsdatter, som derefter toeg ind til ham, for at see til hans Huus og Børn, naar han som Fisker matte holde Søen, men at hun, da hun nogen Tiid derefter ikke fandt sig fornøyet, er gaaet bort fra ham, uden at hun siden har været at finde, anholdende derhos, at Troelovelsen maatte vorde ophævet, paa det han kunde faae sig en anden Medhielper.

Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi efter saadan giorte Ansøgning, samt den fra Eder derover indhentede Erklæring, allernaadigst have bevilget at den skeete Troelovelse maa være ophævet. Fredensborg den 25 Junii 1777. Christian Rex.

1193 No 727 6 R pag 3 No 19.
Eftersom Enken Ellen Knuds Datter af Vor Kiøbstæd Aarhuus udi Memorial, som Os er bleven refereret, allerunderdanigst haver andraget, at hendes eeneste Datter Mette Jens Datter er bleven troelovet til en Vognmand der i Byen, navnlig Søren Christiansen; men at derefter begyndtes en forargelig Ueenighed imellem dem, ligesom og ved et Politie Forhør er bleven beviist hans haarde og grove Medfart med hende, saaat de paa begge Sider have declareret, at de aldrig kunde beqvemme sig til at lade sig egtevie, men ønskede intet hellere end at blive adskildte, skiøndt hun er frugtsommelig ved ham; Hvorfore bemelte Ellen Knuds Datter derhos allerunderdanigst har begiert, at Troelovelsen maatte ophæves, allerhelst at hun maae tilstaae, at Datteren er beheftet med Epilepsie, hvilket førend Troelovelsen var ham u=bevidst.

Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi, i Anledning af saadan Ansøgning, samt Din Geheime Raad Rosenørns paa egne og Biskoppens Wegne herover afgivne Erklæring, hvoraf fornemmes, at han, som er genegen til Drik, har slaget stødt og ilde medhandlet sin Festemøe, allernaadigst have bevilget, at den skeedte Troelovelse maae, uagtet at hun ved ham er frugtsommelig, være ophævet, hvorimod han for sin haarde Medfart imod hende skal sættes i 14ten Dage paa Vand og Brød; Derefter I Eder allerunderdanigst have at rette og Vedkommende sligt til Efterretning at tilkiendegive; Befalende Eder Gud. Fredensborg den 24 Septembr. 1777. Christian Rex.

1194 No 14.
Som Hr Andreas Raarup, Provst over Hatting Herred og Sognepræst til Ølsted har paa David Hansen af Søevinds Sogn og Pigen Apelone Peders Datter deres Vegne, ansøgt, at de uagtet Hand i sit  Egteskab har besvangret Hende, maatte indlade sig i Egteskab;
Saa har man Deres Høyærværdighed, til fornøden Efterretning, og viidere Bekiendtgiørelse for Vedkommende, tienstlig skullet tilmelde, at det efter Ansøgningen kand være Dennem tilladt at indlade sig i Egteskab med hinanden. Det Kongelige Danske Cansellie d 10de Augusti 1771. Sign.

1195 No 1.
Udi en til Os indgiven Memorial haver Svend Larsen og Ellen Børres Datter, nu opholdende sig i Lyngbye ved Grenaae, allerunderdanigst andraget, at efterat hand i 20 Aar havde levet i Egteskab i Sverrig, og hans Hustrue i Aaret 1764 ved Døden var afgangen, forlovede han sig med bemeldte Ellen Børres Datter, som, ham uafvidende, af en anden var besvangret, og da hendes Frugtsommelighed blev bekiendt, og hun angav det at være skeet ved ham, lod hand sig overtale til, saadant at tilstaae, for at skiule hendes Forseelse, men, som det befandtes, at hun var bleven frugtsommelig, inden hans Hustrue døde, blev hand forbuden at ægte hende, hvorover hand med hende rejste til Vort Rige Danmark, hvor ingen kiendte dem; Og, som de ey heller her kand blive ægteviede, uden Vores allernaadigste Tilladelse, have De der om allerunderdanigst anholdet, meldende derhos, at kunde med frelst Samvittighed, under Saligheds Eed bekræfte, at de ikke har haft nogen Legemlig Omgiængelse sammen saalenge hans Hustrue levede.

Thi give Vi Dig hermed tilkiende, at Vi, efter slige Omstændigheder, og da de skal have ført at anstændigt og Christeligt Levnet, allernaadigst have bevilget, at bemelte Svend Larsen og Ellen Børres Datter maa i Egteskab sammenkomme. Christiansborg den 8de Januari 1768. Christianus.

Sammen med denne sag flere No fra Sverige.

Nyt læg i pakken 1800:

Det er nu egentlige Skemaer - altså fortrykte - således der kun skal udfyldes med navn og mindre tekst.

Det fremgår af alle, at bevillingerne nu er gratis.

 
Første No helt afskrevet.

1196 No 37.

Pro Memorie.
Hermed fremsendes 3de igiennem Cancelliet udfærdigede Expeditioner som ere bevilgede gratis, nemlig: Bevilling paa Egteskab i forbuden Leed, for Peder Sørensen af Granslev Sogn, for Søren Michelsen af Gangsted Sogn, og for Christian Carsten Hammelou af Sielfeld?
Bemeldte Expeditioner skulle Man tiensligt anmode deres Høyærværdighed at ville behageligen overlevere de Vedkommende.
Det Kongelige Danske Cancellie den 29 Martii 1800. Signeret (7 navne).

Til Biskop doctor theologiæ Jansen - Aarhuus.

1197 No 42.
2 expeditioner: Niels Nielsen og Anders Jensen, Bevilling paa Egteskab i forbuden Leed. Cancelliet 31 May 1800.

At Niels Nielsen og Maren Sørensdatter af Nisset Bye, Lemming Sogn, ei ere hinanden nærmere beslægtede end i 3die Leed eller Næst Sødskende Børn.  Vorder hermed af mig undertegnede underdanigst attesteret. Han har en Gaardspart i fæste bestaaende af 1 td 6 skp 1 fdk 2 alb Hartkorn i bemelte Nisset Bye, og er af ringe Vilkaar, bemelte Pige Maren Sørensdaatter, hvem denne agter at ægte, er en Gaardmands Datter der af Byen, og kan ikke regnes blant de formuende. Seerup Præstegaard. Thomas Aaboe. Ansættes for 3 mk.

1198 No 17.
Egteskabs Bevilling for Anders Andersen Løgstrup. Cancelliet 19 April 1800. Bønderfolkene Anders Andersen Løgstrup og Anne Larsdatter af Tvede Sogn, Randers Amt, maae udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans afdøde Hustrues Søster.
Notat:
Da Deres Høyærværdighed under 24 Aprily har forlangt Underretning om Anders Andersen Løgstrup og Anne Lars Datter af Tvede Sogn, hvilke Personer skal have faaet Egteskabs Bevilling, saa maae jeg herved i Sandhed bevidne, at i Tvede Sogn findes ingen Personer af ovenanførte Navne, ligesom og ingen, mig vitterligt er, har søgt om nogen Bevilling. - Maaske Personerne kunde være af Tved Sogn i Mols Herred.
Tvede den 28 Aprily 1800.
Underdanig. LBlichert.

Læg 1799:

1199 No 61.
1)
Thomas Jensen og Kirsten Nielsdatter afgl. Hans Thomasens Enke af Skanderborg, bevilling paa Egteskab i forbuden Leed.-
2)
Bevilling at vies i Kirken uden foregaaende Trolovelse for Jens Sørensen af Daugaard? Sogn og
3)
Søren Casparsen af Grønbæk Sogn.
Cancelliet 5te Janv 1799.

1200 No 32.
1)
Poul Andersen Hurup og Maren Christens Datter, Vielsebrev.
2)
Thomas Thomasen og Anne Niels Datter, Vielsebrev. 12 Janv. 1799

1201 No 30.
Lars Rasmussen Bach og Mette Christens Datter af Borup Sogn i Randers Amt, Bevilling at vies i Kirken uden foregaaende Trolovelse. 19 Janv. 1799.

1202 No 30.
Thomas Sørensen Voldbye, af Voldbye Sogn, Bevilling at vies i Kirken, m. m. 26 Janv 1799.

1203 No 28.
Jens Rasmussen af Draabye Sogn Bevilling paa Egteskab udi forbuden Leed. 9 Marts 1799.

1204 No 16.
Johannes Sørensen, Egteskabs Bevilling. 18 May 1799.

1205 No 33.
Anders Sørensen af Dallerup Sogn Egteskabs Bevilling. 3 May 1799.

1206 No 23.
Niels Jensen og Maren Anders Datter, Egteskabs bevilling. 15 Juny 1799.

1207 No 87.
Bevilling paa Ægteskab i forbuden Leed for Jens Pedersen af Randers Amt.13 Julii 1999.
Skrevet herom til Præsten i Helgenes Hr Kiærulf. Aalsøe d 29 Jul. 1799.
Notat:
De omtalte Personer ere næst Sydskende Børn, samt at de ere Huus Fæste Bønder Folk der beboer et liidet huus paa 3 Skip Hartkorn. Helgnes Præstegrd. Sign. Kierulf.
Kan ansættes for 2 Mk.

1208 No 28.
Anders Simonsen, Bevilling paa Ægteskab i forbuden Leed.-
Den 22 Aug tilskrevet Provst Gregersen om Attest.
17 Aug. 1799.

1209 No ikke ang.
Rasmus Rasmussen, Egteskabs Bevilling.
Niels Jensen, dito.
19 Octobr 1799.

1210 No 22.
Pro Memoria!
Af de igiennem Cancelliet under 28de f: M: udfærdigede Expeditioner ere de efterfølgende endnu ikke indløste, nemlig:
Hr Peder Daniel Blicher og Hustrue af Spentrup i Aarhuus Stift, Testamente Confirmation. Betales med 44 Rd 93 sk.
Exped Aalsøe 30 Jul. 1799.

Man skulle tienstligst anmode Deres Høyærværdighed, at De behageligen ville tilholde de vedkommende at indløse samme, og derhos tilkiendegive dem, at dersom dette ikke skeer inden 3de Maaneder fra Expeditionens Dato, blive de anseete som frafaldne og paa Grund deraf casserede. Det Kongelige Danske Cancellie den 13 July 1799.

1211 No 24.
Erik Lundgreen og Else Mortens Datter af Bele i Stoubye Sogn i Aarhuus Stift, Bevilling paa ægteskab i forbuden Leed. 5te Octbr 1799.

1212 No ikke ang.
Bevilling paa Egteskab i forbudent Leed for Niels Nielsen af Viborg Amt. Den 25 Novbr tilskr. Hr Vorsøe i Hinge desang.
16 Novb 1799.

1213 No 17.
Niels Jensen af Greaballe [Grauballe?]? og Peder Sørensen af Voether. Bevilling paa Ægteskab i forbuden Leed. Den 28 Novb tilskr. Provst Levring [Grønbæk], den 29 Novbr tilskr Borgen i Kiørup. 23 Novbr 1799.

1214 No 21.
Bevilling paa Egteskab i forbudent Leed for Lars Jørgensen af Randers Amt. Den 19 Dec tilskr Plesner i Fiellerup.
Ligesaa for Peder Rasmussen af samme Amt. De Dato tilskr Kierulf i Helgnes. 14 Decembr 1799.

NB bemærk at pakkeindholdet C3-1954 med oprindelig angivelse: 1766 - 1784 er sidste årstal overstreget og ændret til 1766 - 1800.

Desuden bemærkes at efter det i pakken værende blå omslag med angivelse:

Ægteskabsbevillinger 1766 - 84 kommer et andet omslag:

Cancellie Breve angl. forskjellige udfærdige Bevillinger i Aarene 1797 - 98 - 99 - 1800.

Disse sidste er trykte og starter i pakken med år 1800 som tidligere afskrevne eksempel udviser.


Den første er Bevilling paa Egteskab i forbuden Leed, er for Peder Sørensen af Granslev Sogn, for Søren Michelsen af Gangsted Sogn

og for Christian Carsten Hammeløv af Sielfeld.

Bemærk teksten: Som er bevilget Gratis.

Læg 1798:

1215 No 45.
Jens Pedersen af Hadberg Sogn, Bevilling paa Egteskab i forbuden Leed.
23 Juny 1798.

1216 No 2
Bevilling paa Egteskab i forbuden Leed for Erich Terkildsen og Anne Ols Datter.

1216b
Bevilling at vies i Kirken uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Prædikestoelen for Søren Simonsen og Maren Rasmus Datter.
Bevilling paa Egteskab i forbuden Leed for bemelte Søren Simonsen og Maren Rasmus Datter. 5 Junii 1798.

1217 No 33.
Peder Eriksen af Søvind Sogn i Schanderborg Amt, Bevilling paa Egteskab i forbuden Leed.

1217b
Søren Rasmussen af Vahre [Væhre?] Sogn i samme Amt, ligesaa.-

1217c
Ditto bevilling at vies i Kirken uden Tillysning af Prædikestoelen. 21 Julii 1798.

1218 No 31.
Bevilling for Simon Andersen af Toustrup i Skanderborg Amt, at lade sig vie uden foregaaende Trolovelse.

1218b
Ligesaa for Jens Hansen af Dabye [Dalby] Sogn. 21 Juli 1798.

1219 No 97.
Rasmus Sørensen i Vissing Sogn i Aarhuus Stift, Bevilling at vies i Kirken uden Tillysning og Troelovelse. Den 9de Oct sent Hr Arnzen i Sønder Vissing.

1219b
Peder Jensen af Sødringholm, ligesaa. den 11te Octb sent hr Høeg i Dalbyneder. 6te Octob 1798.

1220 No 22.
Peder Sørensen og Anne Sørens Datter af Grønbech Sogn samt

1221b
Søren Frederiksen og Else Laurs Datter, af Ørum Sogn, begge i Aarhuus Stift, Bevilling at vies i Kirken uden foregaaende Troelovelse og Lysning af Prædikestolen. 27de Octob 1798.

1222 No 29.
Peder Jensen og Maren Jens Datter af Ruud Sogn, samt

1222b
Ole Ebbesen og Johanne Rasmus Datter, af Odder Sogn, i Aarhuus Stift at vies i Kirken uden foregaaende Trolovelse. 3 Nov. 1798.

1223 No 37.
Bevilling paa Ægteskab i forbuden Leed for Anders Jensen i Esbye udi Randers Amt. 10 Novbr 1798.

1224 No ikke ang.
Vielsebrev i Kirken for Søren Terkelsen af Nebsager Sogn under Aarhuus Stift. Den 20 Novbr sent Bang i Nebsager.

1224b
Ligesaa for Peder Sørensen af Hadberg Sogn. Den 22 Novbr sent Provst Schmidt i Galthen.

1224c.
Ligesaa for Søren Jørgensen Haugaard af Skanderborg Amt. Den 22 Novbr sent Brandt i Kattrup. 17 Novbr 1798.

1225 No 54.
Henning Fr. Nielsen, af Hadberg Sogn i Aarhuus Stift, Bevilling at vies i Kirken uden foregaaende Troelovelse.

1225b
Jens Christensen, af Aale Sogn ligesaa.-

1225c.
Søren N Hald, af Borup, under Randers Amt, Bevilling paa Egteskab i forbuden Leed. -

1225d.
Lars Jørgensen af Thistrup, sammesteds, ligesaa.
24 Novembr. 1798.

1226 No 36.
Andreas Christian Rafn?
Resch? af Falling Sogn, Bevilling uden foregaaende Trolovelse at lade sig vie i Kirken. -
Den 14 Decbr sent til Hr Wogelius i Hundslund. 8 Decbr 1798.

1227 No ikke ang.
Laurs Bollersen af Aarhuus Stift, Vielse Brev i Kirken.

1227b.
Rasmus Mikkelsen i bemelte Stift, ligesaa.

1227c.
Thomas Thomasen i bemelte Stift, ligesaa.

Jacob Pedersen i bemelte Stift, Bevilling i forbuden Leed. 15 Decbr 1798.

1228 No ikke ang.
Vielsesbrev for Peder Frantsen

1228b
Thomas Pedersen

1228c
Henrich Helt

1228d.
Jens Andersen.

1228e.
Søren Stephensen.
22 Decbr 1798.

1229 No ikke ang.
Vielsesbrev i Kirken for Jens Nielsen af Schanderborg Amt. 29 Decbr. 1798.

Læg 1798 slut.

Læg 1797.

1230 No 55.
Bevilling paa Ægteskab i forbuden Leed for gaardfæster [understreget så måske fejl] Mogens Jensen og Kirsten Peders Datter af Lerdrup Bye, i det Deres Høyærværdighed anbetroede Stift. 9 Septbr 1797.

1231 No 20.
Ægteskabs Bevilling for Søren Jensen og Anne Jens Datter, at Thulstrup Mølle. 7 Octobr 1797.

1232 No 16.
Confirmation paa en Tiendeforeening imellem den latinske Skole i Horsens og Ousted Sogns Beboere. 7 Juli 1798.

Slut på læg 1797.

Der findes ikke flere af denne type papirer i pakken.

Omslag:

1771 Rescripter. Stiftsøvrigheden.

 

De følgende begynder:

Christian den Syvende af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge etc.

1233 No 552.
Eftersom Rasmus Mogensen og Birthe Peders Datter af Leerdrup Bye, for Os allerunderdanigst have andraget, at de med hinanden have indgaaet Ægteskabs Løfte, og den 8 December a: p: ere blevne Troelovede, hvortil Rasmus Mogensen beklager af Ubetænksomhed, ved sine Venners Anmodning og idelig Overhæng at være overtalt, endskiønt hand ingen Attraae dertil havde, og at han nu frygter for at fuldbyrde dette Egteskabs Løfte, anholdende desaarsag allerunderdanigst, at denne deres indgaaede Trolovelse maatte ophæves, siden de begge derudi ere eenige.

Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi, have bevilget, at denne Trolovelse maa være ophævet. Dog skal hand for sin Letsindighed bøde til Sognets Fattige 2 Rdr. Hirschholm Slot den 3 Julii 1771. Christian.

1234 No 820.
Eftersom Jens Nielsen af Sønder Vissing Bye, for Os allerunderdanigst haver andraget, at Hand med Ane Stephens Datter af Dauding, er bleven troelovet, men at Hun befindes uvillig til at fuldbyrde Egteskab, da hun af Ubetænksomhed, ved sine Venners Anmodning, er bleven overtalt til den skeete Troelovelse.

Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi, efter deres allerunderdanigst giorte Ansøgning, samt Eders derover indhentede Erklæring, allernaadigst have bevilget, at den imellem Dem skeete Troelovelse maae være ophævet. Hirschholm Slot d: 30 September 1771. Christian.

1235 No 816.
Eftersom Rasmus Jensen Huusmand af Fruering Sogn og Maren Niels Datter af Schanderup Sogn, for Os allerunderdanigst have andraget, at de uden ret at have kiendt hinanden, ere Bleven troelovede, men et nøyere Bekiendtskab har viist Dem, at de ere af saa stridige Sinds forfatninger, at deres afskye for hinanden daglig tiltager saaledes, at de Befrygte at ulykkeligt Egteskab, om Troelovelsen skulle fuldbyrdes.

Saa give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi, have Bevilget, at den imellem Dem skeete Troelovelse maa være ophævet, imod at Bemelte Rasmus Jensen tilbageleverer det som hand, efter din Biskop Bildsøes derom givne Erklæring, af Maren Niels Datters Formue haver oppebaaret.
Christiansborg d 13de Decembris 1771. Sign.

1236 No ??
Pro memoria.
Fra Cancilliet er til vores Erklæring indløben indsluttede Ansøgning af Rasmus Nielsen og Anna Sørens Daatter af Qwottrup: om deres Troelovelses Ophævelse: men da den angaar Aarhuus Stift har vi ikke kundet forbiegaae tjenstskyldigst at overlevere Deres Exellence og Høyærværdighed samme, om De maatte finde, at lade Ansøgningen med Erklæring gaae tilbage til os eller directe til Cancielliet. Riibe den 18de Martii 1771.  Signeret.

1237 No 515.
Os er allerunderdanigst bleven Refereret en fra Kirsten Rasmus Datter indkommen Ansøgning, hvorudi Hun allerunderdanigst haver anholdet, at den imellem Hende og Frantz Sørensen i Aaret 1777, skeete Troelovelse maa være ophævet, da han en Maaneds Tiid derefter bortrømte og siden icke har været at opspørge, og hun, som sidder med 3 u=opfødte Børn, Behøver Egtefælle til Hielp.

Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi, efter saadan Supplicantindens giorte Ansøgning, samt Din Biskop Hees, paa egne, og Din Geheime Raad Baron Güldencrones Vegne, derover afgivne Erklæring, allernaadigst ville have Bevilget, at den skeete Troelovelse maa være ophævet. Christiansborg den 11 December 1782.Christian Rex.

1238 No 19.
Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc.

Vor Gunst tilforn! Vi give Dig hermed tilkiende, at Vi, efter herom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering, allernaadigst have bevilget, at Laurs Jensen Balle af True Bye, paa Frieherskabet Marsellisborg Goeds, som for et halv Aar siden har haft Troelovelse med Kirsten Laurs Datter i bemelte True, men derefter er falden i Sygdm, som endnu skal vedvare, og ikke teigner til Bedring, maa med bemelte Kirsten Laursdatter hiemme i Huuset sammenvies, naar ellers intet befindes Deres Egteskab lovligen at kunde forhindre. Der efter Du dig allerunderdanigst haver at rette, og Vedkommende sligt til Efterretning at tilkiendegive.
Befalendes Dig Gud.
Skrevet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores Kongelige Residentz Stad Kiøbenhafn den 19de Septembris 1766.
Efter Hans Kongelig Mayestets allernaadigste Ordre og Befaling. Sign. Thott

Færdig med læsning pakke no 12:  C3-1954  år 1766 - 1800

Påbegyndt læsning pakke no 13.

C3-1955 år 1765 - 1767.

1239 No 3567
Wii Friderich den femte, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, De Wenders og Gothers etc. hawe bewilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillade, at Jens Pedersen og Enken Birthe Rasmus Daatter, Bønderfolk af Veggerslef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme uanseet at Hand og fornævnte Enkes forrige og ved Døden afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 20 Decembris 1765. Til Aarhuus Hospital 4 mk.

1240 No 113.
Poul Pedersen af Agerup og Maren Mortens Daatter af Øster Bye paa Grevskabet Samsøe, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme,, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 1 Novembris 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

1241 No 1369.
Jørgen Andersen og Anne Jørgens Daatter, Bønderfolk af Egaae Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige nu afdøde Hustrue skal have været hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 23 Novembris 1765.  Til Aarh. Hospital 1 Rdr 2 mk.

1242 No 1705.
Niels Poulsen og Birgithe Jens Daatter, Bønderfolk af Egaae Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 9 Augusti 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

1243 No 3186.
Michel Poulsen og Margaretha Oles Daatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 16 Augusti 1765. Til Aarh. Hospital 1 Rdr 2 mk

1244 No 198.
Christen Stauning, Succederende Sognepræst til Vibye og Tising [Tiset] Meenigheder og Mette Maria Stæhr maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst-Sødskendebørn. Christiansborg den 9 Augusti 1765. Til Aarhuus Hospital 6 Rdr.

1245 No 185.
Jens Henrichsen og Anna Johanna Lauritz Daatter, Bønderfolk af Betzer [Besser] Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 16 Augusti 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

1246 No 2759.
Lars Pedersen og Anna Jens Datter, Bønderfolk af Vium Sogn i Silcheborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun skal have været udi Andet og Tredie Leed beslegtedt til hans forrige og nu afdøde Hustrue. Christianborg den 12 Julii 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1247 No 2637.
Søren Pedersen og Anna Thomas Daatter, Bønderfolk af Eløv [Elev] Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 10 Maii 1765. Notat på bagside: Søren Pedersen af Elev og Anna Thomas Daatter af Borum. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

1248 No 922.
Ole Thomasen af Ydrup og Kirsten Anders Datter, af Lyngbye, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 10 Maji 1765. Notat på bagside: Ole Thomasen af Yderup og Enken Kierstine Anders Daatter af Lyngbye. Til Aarhuus Hospital 4 mk.

1249 No 2625.
Niels Pedersen af Ladding Sogn og Anna Niels Daatter af Eggoe [Egaa]  Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst=Sødskendebørn. Christiansborg den 4 Maji 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

1250 No 2413.
Rasmus Christensen, af Bregned Sogn og Enken Maren Ebbes Daatter af Torsager Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og fornævnte Enkes forrige ved Døden afgangne Mand Jens Ebbesen skal have været Næst Sødskendebørn. Christiansborg den 4 Maji 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1251 No 61.
Rasmus Jacobsen Borger og Handskemager i Vor Kiøbstæd Aarhuus, og Elisabeth Cathrine Jens Daatter, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 26 Aprilis 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1252 No 753.
Mouritz Pederssen af Ølst Sogn og Enken Mette Christens Daatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 29 Martii 1765. Til Randers Hospital 2 Rdr.

1253 No 445?.
Bertel Michelsen og Johanne Peders Datter, Bønderfolk af Schoubye Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 15 Martii 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1254 No 443.
Jens Povelsen af Lystrup, og Ellen Jens Daatter, af Veilbye, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 15 Martii 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1255 No 689.
Anders Jensen og Mette Rasmus Daatter, Bønderfolk af Tulstrop Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 1ste Martii 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1256 No 718.
Hans Hansen og Kiersten Peders Daatter, Bønderfolk af Nørre Snede Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskendebørn [Tredie Leed]. Christiansborg den 15 Februarii 1765. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

1257 No 235.
Poul Jenssen og Enken Anna Sørens Daatter, Bønderfolk af Ruude Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 22 Martii 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

1258 No 341.
Peder Jørgensen af Fausinge Sogn, og Kiersten Anders Daatter, af Veylbye Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 22 Martii 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1259 No 3310.
Jens Pedersøn Munch af Hørup Sogn og Elisabeth Søren Daatter, af Høyberg Sogn, [Højbjerg] Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst=Sødskendebørn. Christiansborg den 24 Maji 1765. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1260 No 2120.
Jens Pedersen og Inger Niels Daatter, Bønderfolk af Vium Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Tredie liige Leed  beslegtede. Christiansborg den 6 Decembris 1765. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1261 No 2240.
Jens Andersen af Spentrup Sogn, og Enken Maren Mads Daatter af Gassum Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at hand og fornevnte Enkes forrige og ved Døden afgangne Mand Anders Jensen, skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede.  Christiansborg d 20 Septembris 1765. Til Rand Hospital 1 Rdr 2 mk.

1262 No 1350.
Christen Jacobsen af Schiellerup [Skellerup] Sogn, og Dorthe Sørens Daatter, af Fielsted i Mariager Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været hinanden i Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 13 Decembris 1765. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1263 No 2412.
Christen Michelsen og Mette Mogens Daatter Bønderfolk af Gassum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Næst Sødskendebørn. Christiansborg den 16 Augusti 1765.  Ti Randers Hospital 1 Rdr 2 mk.

1264 No 717.
Just Christensen og Bodild Peders Daatter, Bønderfolk af Nørre Snede Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden i Andet og Tredie Leed, beslægtede. Christiansborg den 15 Februarii 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1265 No 3174.
Jens Mogensen og Maren Michels Daatter, Bønderfolk af Dalbye Ovre Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskendebørn. Christiansborg den 16 Augusti 1765.  Til Randers Hospital 1 Rdr 2 mk.

1266 No 3364.
Mads Anderssen og Anne Anders Daatter, Bønderfolk af Spentrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst=Sødskendebørn. Christiansborg den 12 Julii 1765. Til Randers Hospital 2 Rdr.

1267 No 3569.
Søren Anderssen og Maren Jens Daatter, Bønderfolk af Lundum Bye og Sogn udi Schanderborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 20 Decembris 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1268 Intet No.
Soldat Jacob Rasmussen og Birgitte Jens Daatter, Bønderfolk af Hunslund Sogn, i Hads Herred, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være Nest Sødskende Børn.  Christiansborg den 6 Decembris 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1269 No 1610.
Christen Andersen og Bodil Jeps Datter, Bønderfolk af Thørring [Tørring Sogn], maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 8 Novemb 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr 2 mk.

1270 No 2005.
Niels Andersen og Anna Niels Daatter, Bønderfolk af Rye Bye, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 5te Septembris 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1271 No 1073.
Johan Clemmensen fra Haubierg og Catharina Henrichs Daatter fra Stidsmølle [Tyrsting Sogn], maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 2 Augustii 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr 2 mk.

1272 No 2533.
Hans Mortensen og Kirsten Laurs Daatter, Bønderfolk af Raarup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 7 Junii 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
At de udi denne Kongl. allernaadigst disperation benævnte Personer Hans Mortensen en fæste=Bonde af Kleis og Kirsten Laursdatter en fæste=Bondes Datter af Nøttrup, af Raarup Sogn ikke ere hinanden nærmere i Slægtskab paarørende, end saaledes, at de ere Sødskende=Børn eller fødte af Søster og Broder det bliver herved sandfærdig og tilforladelig forsikkret.
Raarup Præstegd. d 13de Julii 1765. af CCPlesner.

1273 No ikke ang.
Niels Sørenssen og Kierstine Jens Daatter, Bønderfolk af Føulinge sogn, maa udi Egeskab sammenkomme, u=anseet, at hand og hendes forrige nu ved Døden afgangne Trolovede Fæste=Mand Niels Pedersen skal have været Sødskende Børn. Fredensborg den 21de Junii 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr 2 Mk.

1274 No 2535.
Jens Nielssøn og Maren Sørens Daatter Svane, Bønderfolk af Kolbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 7de Junii 1765. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

1275 No 2414.
Niels Andersen og Maren Lars Daatter, Bønderfolk af Nørre Snede Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 4 Maji 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1276 No ikke ang.
Michel Christophersen og Maren Anders Datter, Bønderfolk af Raunholt Bye, i Raarup Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Nær Sødskende Børn. Christiansborg den 6te Aprilis 1765. Til Horsens Hospital 2 mk.

1277 No 357.
Peder Rasmussen og Anna Marie Thomas Daatter, Bønderfolk af Tamdrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst=Sødskendebørn. Christiansborg den 8de Martii 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1278 No 446.
Niels Thomsen af Emborre [Emborg] og Enken Karen Sørens Daatter af Fiskerhuus, Bønderfolk af Rye Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 15 Martii 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1279 No 537.
Jens Andersen af Trustrup Bye i Hundslund Sogn, og Anne Mortens Datter af Olstrup [Aalstrup] i Falling Sogn, begge Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst Sødskendebørn. Christiansborg den 8 Februarii 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr 2 mk.

1280 No 562.
Anders Pedersen og Enken Maren Anders Daatter, Bønderfolk af Lundum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi Tredie Leed, samt hand og bemelte Enkes forrige ved Døden afgangne Mand desuden hinanden udi Andet Leed beslegtede. Christiansborg den 8 Februarii 1765. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1281 No 576.
Enkemanden Jens Christensøn og Johanne Jens Daatter, Bønderfolk af Dover Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Saa og at Hun og Hans forrige nu ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskendebørn. Christiansborg den 4 Januarii 1765. Til Horsens Hospital 2 Sldr.

1282 No 251.
Os Elskelig Jens Høest, Vores Lieutenant af Jnfanteriet, og Enken Gertrud Jacobs Daatter Krogstrup, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forrige nu ved Døden afgangne Mand skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 3 Januarii 1766. Til Randers Hospital 4 Rdr.                   

1283 No 1663.
Peder Hansen og Maren Jens Daatter, Bønderfolk af Lundum Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, u-anseet, at De skal være hinanden udj andet og tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 31 Januarii 1766. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1284 No 1905.
Niels Sørensen og Anna Sørens Daatter, Bønderfolk af Voerladegaards Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst=Sødskendebørn. Christiansborg den 7 Februarii 1766. Til Horsens Hospital 1 Rdr 2 mk.

1285 No ikke ang.
Peder Rasmussen og Enken Anne Hans Daatter, Bønderfolk af Lundumskou udi Lundum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede, eller Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 7de Februarii 1766. Til Horsens Hospital 4 mk

1286 No 1570.
Søren Mortensen og Anne Jens Daatter, Bønderfolk fra Hundslund Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand tilforn skal have besvangret hendes Moders Sødskende Barn. Christiansborg den 17de Januarii 1766. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1287 No 1675.
Rasmus Andersen og Maren Rasmus Daatter, Bønderfolk fra Odder Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 28 Februarii 1766. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1288 No 1737.
Peder Pedersen og Johanne Rasmus Daatter, Bønderfolk fra Veilbye Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 21 Februarii 1766. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1289 No 2902.
Povel Christensen og Johanna Niels Daatter, Bønderfolk Øster Tørslev Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst=Sødskendebørn.  Christiansborg den 26 Decembris 1766. Til Randers Hospital 4 mk.
Att. om Slægtskab:
Foranførte Nest-sødskende Børn have ikke søgt at komme i ægteskab tilsammen, fordj den eene enten kunde tilbringe eller komme til den andens Formue, Men alleene for Dueligheds Skyld i Arbeide, siden de ere Trællbønder.
Og som dette i sig Selv er Sandhed, saa kand Deres Høyædle Høyærværdighed, uden Samvittighed, tiltænke den mildeste Kiendelse til Hospitalet. Øster Tørslev d 14de January 1767. JTMeldal.

1290 No 2315.
Frans Fransen og Maren Christens Daatter, Bønderfolk af Schiød Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst-Sødskendebørn. Christiansborg den 26 Decembris 1766. Betales til nærmeste Hospital for sin fattigdoms Skyld ey meere end 2 Mk.

1291 No ikke ang.
Jørgen Sørensen og Anna Mads Daatter, Bønderfolk af Urlef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 19 Decembris 1766. Til Horsens Hospital 6 mk.

1292 No 3029.
Christen Poulsen fra Udbyneder og Maren Sørens Daatter fra Tørslev Bye, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 12 Decembris 1766. Til Randers Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Christen Poulsøn og Maren Sørensdatter, som herved foreviiste Hans Majestæts allernaadigste Tilladelse, at maae træde i ægteskab tilsammen ere ikke nærmere beslægtede end anført er: Deres Vilkor er og ikke anderledes, end Deres Høyædle Høyærværdighed, uden Samvittighed, kand eragte den taaleligste og billigste kiendelse til Hospitalet at være nok for dem, siden dem, hverken ved Arv, eller anden Tildragelse er tilfalden nogen formue; hvilket sandfærdig bevidnes af Øster Tørslev d 29 Decbr 1766. Meldal.

1293 No 3090.
Peder Nielsen af Voerladegaards Bye og Sogn, udi Schanderborg Amt og Anne Andersdatter af Dørup i bemelte Voerladegaardens Sogn, begge Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Sødskende Børn.  Christiansborg den 5 Decembris 1766. Til Horsens Hospital 4 mk.

1294 No 2796.
Mogens Jespersen og Anna Jespers Daatter, Bønderfolk af Falling Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 21 Novembris 1766. Til Horsens Hospital 3 mk.

1295 No 1489.
Jens Jensen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Rodved Bye i Hansted Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 30 Maji 1766. Til Horsens Hospital 1 Rdr 2 mk.

1296 No 2495.
Lauritz Rasmussen og Karen Rasmus Daatter, Bønderfolk af Gylding Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 14 Novembris 1766.  Til Horsens Hospital 4 mk.

1297 No 2633.
Clemen Nielsen og Enken Birgithe Sørens Daatter, Bønderfolk af Stoubye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at Hans og Hendes forrige ved døden afgangne Mand, skal have været hinanden udi 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 7 Novembr. 1766. Til Horsens Hospital 4 mk.

1298 No 2621.
Rasmus Sørensen, Bonde Karl af Schanderborg, og Enken Karen Jens Daatter, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 7de Novembris 1766. Til Aarh. Hospital 1 Rdr 2 mk.

1299 No ikke ang.
Hartvig Pedersen og Kirsten Ols Daatter, Bønderfolk af Annex Sognet Elsborg, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. I Henseende til Deres Fattigdom, ville allernaadigst have Dennem forundt frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 24 Octobris 1766. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1300 No ikke ang.
Christen Christensen, Bonde Karl af Hem Sogn, og Enken Anne Niels Datter af Vindblæse Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand og bemelte Anne Niels Datters afgangne Mand, Povel Povelsen, skal have været Næst Sødskende Børn. I Henseende ti Deres Fattigdom, ville allernaadigst have Dennem forundt frie og  foruden nogen Betaling. Christiansborg den 28 Novembris 1766. Til Randers Hospital 4 mk.

1301 No ikke ang.
Søren Sørensen og Anne Marie Niels Datter, Bønderfolk af Falslef Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være næst Sødskende Børn. I Henseende til Deres fattigdom, ville allernaadigst have dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 28 Novembris 1766. Til Aarhuus Hospital 3 mk.

1302 No 2789.
Knud Jacobsen og Kirsten Anders Daatter, Bønderfolk af Alling Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Nest=Sødskendebørn. Christiansborg den 21 Novembris 1766. Til Aarh. Hospital 4 mk

1303 No 1474.
Christen Hansen, Skoemager udi Vor Kiøbsted Ebeltoft, og Maren Christens Datter, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun skal være bemelte Christen Hansens Mosters Søns Datter. Christiansborg den 17 Octobris 1766. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1304 No 2483.
Anders Madsen Hamer og Anne Christensdatter, Bønderfolk af Gierlef Sogn og Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi 2det Leed beslægtede. Christiansborg den 14 Novembr 1766. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1305 No ikke ang.
Lauritz Nielsen og Karen Niels Datter, Bønderfolk af Barret Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være nest Sødskende Børn. I Henseende til Deres Fattigdom, ville allernaadigst have dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 14 Novembris 1766. For indbemældte Laurits Nielsens fattigdoms skyld, der er bevidnet af hans Præst, giver han 2 mk til næste Hospital, der uden tvivl er Hospitalet i Horsens.

1306 No ikke ang.
Anders Sørensen og Mette Ols Daatter, Bønderfolk af Onsild Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 7 Novembris 1766. Forestaaende at være ligelydende med Originalen, som berettes at være bortkommet, Testerer underskrevne Hans Kongelige Mayts Secreterere af Cancelliet den 27de Decembris 1766. Sign.

1307 No 317.
Søren Rasmussen Nøhring, Borger og Handelsmand i Vor Kiøbstæd Randers, og Maren Michels Daatter Nærup [Norup?], maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 31 Octobris 1766. Til Randers Hospital 3 Rdre.

1308 No 1970.
Søren Jenssen af Linde Sogn, og Enken Kirsten Anders Daatter, af Albeck Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 24 Octobris 1766. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1309 No 1933.
Jens Mortensen og Maren Peders Datter, begge Bønderfolk af Dørrup Bye og Voerladegaards Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 17 Octobris 1766. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1310 No 2733.
Jens Mathiesen Degn og Enken Margaretha Jens Daatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at hand og hendes forrige nu ved Døden afgangne Mand skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 3 Octobris 1766. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1311 No ikke ang.
Søren Andersen og Else Sørensdatter, begge Bønderfolk af Vranum Bye i Almindig [Almind] Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. I Henseende til Deres Fattigdom, ville allernaadigst have dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 5 Septembris 1766. Til Randers Hospital 3 mk.

1312 No 129.
Christen Christensen Vestergaard og Anne Jens Daatter Herløv, Bønderfolk af Schiørring Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 29 Augusti 1766. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr. Forevist og indført i Kirkens Protocol. Mygind d 8 Septemb. 1766 Copmann.

1313 No 230.
Rasmus Michelsen og Bodild Mads Daatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa Vort Land Samsøe maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn.  Christiansborg den 22 August 1766. Til Aarh Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Heri bemærkes at de ere Næst eller rettere Halve Sydskende. Sign. Sognepræsten i Nordbye.

1314 No 223.
Os Elskelig Hans Hansen Rosborg paa Frisholt, Vorres Krigs Raad, og Anna Christens Daatter Wassard af Vor Kiøbstæd Hobroe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi 2det og 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 22 Augusti 1766. Til Randers Hospital 8 Rdr.

1315 No ikke ang.
Søren Andersen og Bodil Nielsdaatter af Gangsted Sogn, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hverandre udi Tredie Leed beslægtede.
Friderichsberg den 11 Julii 1766. Til Horsens Hospital 3 mk.

1316 No 1057.
Niels Pedersen og Kirsten Sørens Daatter afgangne Søren Albretsens Efterleverske, Bønderfolk af Aarslef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi 2det og 4de Leed beslægtede. Christiansborg den 4 Julii 1766. Til Aarh Hospital 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Som angivet. PS Vedkommendes Evne er Middelmaadig. Sign. Aarslev Præstegaard Lillelund.

1317 No 305.
Rasmus Rasmussen og Magrethe Michels Datter, Bønderfolk af Torrild Sogn og Krogstrup Bye, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at Deres Fader paa begge Sider, skal have været Sødskende=Børn. Christiansborg den 20 Junii 1766. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1318 No 602.
Jacob Andersen af Udstrup [Ustrup?] og Maren Peders Daatter, af Baadstrup [Baastrup], Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 6 Junii 1766. Til Horsens Hospital 1 Rdr 2 mk.

1319 No 672.
Lars Carlsen Skoemager Svend i Vor Kiøbsted Aarhuus og Johanne Marie Christensdatter Kiersgaard, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 2det Leed beslægtede.  Christiansborg den 30 Maji 1766.  Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

1320 No ikke ang.
Christen Christensen og Kirsten Peders Daatter, Bønderfolk af Kierbye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn.
Friderichberg den 30te Maji 1766. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1321 No ikke ang.
Jens Nielsen og Kirsten Anders Daatter, af Nebsagger Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være Sødskende Børn.  Christiansborg den 9 Maji 1766. Til Horsens Hospital 3 mk.

1322 No 3425.
Jens Nielsen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Linde Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 18 Aprilis 1766. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1323 No 749.
Enkemanden Søren Rasmussen og Anne Kields Datter, begge Bønderfolk af Voldum Bye paa Clausholms Goeds, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at bemelte Anne Kields Datter og hans afgangne Hustrue Maren Sørens Datter skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 11 Aprilis 1766. Til Randers Hospital 1 Rdr 2 mk.

1324 No 1807.
Jens Jørgensen af Brunbye, og Maren Niels Daatter, af Endelauge, tienende paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 29 Martii 1766. Til Aarh Hospital 1 Rdr 2 mk.

1325 No 1678.
Knud Nielsen af Sveistrup, og Johanne Peders Daatter, af Condrup [Kondrup], Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 28 Februarii 1766. Til Randers Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Indbemælte Knud Nielsen af Sveistrup og Johan Pedersdatter af Comdrup, haver fuldkomelig bevist for mig, at de er hinanden ej nærmere end i 2det og 3die leed Beslægtede, hvorfor jeg hermed lover at være ansvarlig. Kousted Præstegaard d 25de Marty 1766. Sign.
PS de have for mange aar siden været til Confirmation.
Manden er næsten 40 aar gl og Pigen er 31 aar gammel.

At Indbemelte Knud Nielsen og Johanne Pedersdaatter Ere fæste Bønder og har Icke andre Midler End Deris J Boende Gaarder som de Ere føde udj tilstaar Vi underskrevne. Terp Kousted Sogn d 8tende May 1766. Christen Simonsen Niels Jensøn Morum.

1326 No 1729.
Christen Pedersen Hørup af Siørslev Sogn og Maren Pouls Datter af Almind Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og fornævnte Christen Pedersen Hørups forrige og ved Døden afgangne Hustrue skal have været Næst Sødskende Børn.  Christiansborg den 21 Februarii 1766. Til Randers Hospital 3 mk.

1767:

1327 No 4285.
Jens Christensen Rasch og Kiersten Niels Datter, Bønderfolk af Funder Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskendebørn. Christiansborg den 25 Decembris 1767. Til Aarhuus Hospital 5 mk.

1328 No 4563.
Christen Christensen, og Maren Peders daatter, Bønderfolk , fra Sorring Bye, maae udi ægteskab Sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 18 December 1767. Til Aarh Hospital 4 mk.

1329 No 4562.
Anders Andersen, fra Schiellerup Bye, og Anna Nielsdaatter, Bønderfolk af Haarup, maae udi Egteskab Sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 18 Decembris 1767. Til Aarh. Hospital 5 mk.

1330 No 4522.
Niels Jensen og Anne Laurs Datter, Bønderfolk af Tvilum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 4 Decembr. 1767. Til Aar. Hospital 5 mk.
Att. om Slægtskab:
At disse fattige Bønderfolk Niels Jensøn og Ane Laursdaatter udj Voel Bye Tvilum Sogn, ej ere hinanden nærmere Beslægtede end udj tredie Leed, ligesom de har angivet. Sign. Winding - Sognepræsten.

1331 No ikke ang.
Christen Knudsen og Maren Hans Daatter, Bønderfolk af Glud Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue, Gunder Peders Daater skal have været Næst=Sødskende=Børn. I henseende til Deres Fattigdom, allenaadigst ville have Dennem forundt frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 23 Octobris 1767. Til Horsens Hospital 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Sign. Sognepræsten.

1332 No 197.
Peter Nicolai Thomasen Wellejus, Kiøbmand udi Vor Kiøbstæd Horsens, og Maren Peders Datter Stavning, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 16 Octobris 1767. Til Horsens Hospital 4 Rdr.

1333 No 4530.
Jens Sørensen og Karen Frans Daatter, Bønderfolk af Søften Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, uansset at hand og hendes forrige nu afdøde Mand, skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 4de Decembris 1767. Til Aar. Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Efter Deres Høyerværdigheds ordre til mig, ved 3de mænd af Zeuthen, nemlig Jens Sørensen, Michel Sørensen og Christen Jonsen, at ieg min attest herpaa skulde tegne, angaaende Jens Sørensen af Zeuthen og Maren Rasmusdaatter ligeledes af Zeuthen/:hvis navne  forsat i Kongebrevet, hvor hun kaldes Karen Frandsdaatter:/ hvor nær de hverandre ere beslægtede; Da forholder det sig ganske rigtigt, at Jens Sørensen og Maren Rasmusdaatters afdøde Mand, Frans Nielsen vare sødskende-Børn. Karlens formue er ej af betydenhed, saa vit ieg veed- En Rixdrr vegrer han sig vel icke ved at give- alt dette bevidnes af - Rosenqvist Zeuthen Prestegrd.

1334 No 4574.
Peder Mortensen og Karen Michels Datter, Bønderfolk af Voerladegaards Sogn, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 4de Decembris 1767. Til Horsens Hospital 4 mk.

1335 No 4353.
Jørgen Pedersen og Anne Christens Daatter, Bønderfolk af Voldum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme,  uanseet at hun og hans forrige nu ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskendebørn. Christiansborg den 11 Decembris 1767.
Til Rand. Hospital 4 mk.

1336 No 4675.
Jørgen Mathiesen og Birgitte Sørens Datter, Bønderfolk af Ørritslef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 27 Novembris 1767. Til Horsens Hospital 3 mk.

1337 No ikke ang.
Niels Pedersen og Enken Zidsel Mogens Daatter, Bønderfolk af Almind Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi andet og Tredie Leed beslægtede. I henseende til Deres Fattigdom, ville allernaadigst have dennem forundt frie og foruden nogen Betaling. Christiansborg den 6 Novemb. 1767. Til Randers Hospital 4 mk.

1338 No 2903.
Michel Rasmussen Talcker og Enken Anna Peders Daatter, Bønderfolk af Estrup, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand skal være Sødskendebarn til hendes afg. Mand. Christiansborg den 9 Octobris 1767. Til Randers Hospital 4 mk.

1339 No 3532.
Jens Jørgensen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Vrads Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 28 Augusti 1767. Til Horsens Hospital 5 mk.

1340 No ikke ang.
Matros Rasmus Rasmussen og Enken Kirsten Niels Datter af Vor Kiøbsted Aarhuus, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at han og hendes afdøde Mand, Lorentz Christian Pedersen, skal have været Sødskende Børn. I Henseende til deres Fattigdom, allernaadigst ville have dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 14 Augusti 1767. Til Aarh Hospital 3 mk.

1341 No 659.
Thomas Nielsen og Cidsel Thøgers Daater, Bønderfolk af Schifholme Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige nu ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskendebørn. Christiansborg den 7de August 1767. Til Aarh Hospital 5 mk.

1342 No ikke ang.
Hans Hansen og Bodil Rasmus Datter, Bønderfolk af Fændsteen Bye, i Gosmer Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. I henseende til Deres Fattigdom vil have dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 17de Julii 1767. Til Horsens 2 mk.

1343 No 602.
Hans Hansen og Mette Michelsdatter, Bønderfolk af Gangsted Sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 17de Julii 1767. Betaling ikke ang.

1344 No 732.
Anders Nielsøn og Helvig Hans Daatter, Bønderfolk af Gosmer Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 13 Julii 1767. Til Horsens 5 mk.

1345 No 769.
Jens Jensen Krog og Birthe Christens Daatter, Bønderfolk af Veggerslev Sogn under Calløe Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i Andet og tredie Leed beslægtet. Christiansborg den 13 Julii 1767. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1346 No 990.
Niels Pedersen Skoemager og Inger Sørens Daatter, Bønderfolk af Ørsted Sogn udj Dronningborg Amt, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 16 Januarii 1767. Til Randers Hospital 5 mk.

1347 No ikke ang.
Niels Knudsen og Enken Karen Christens Datter, Bønderfolk af Schiold Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at hand og hendes forrige Mand, afgangne Jørgen Jensen, skal have været Sødskende Børn. I henseende til Deres Fattigdom ville allernaadigst have dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 23 Januarii 1767. Til Horsens Hospital 2 mk.

1348 No 2544.
Peder Stephansen og Kiersten Mads Daatter, Bønderfolk af Velløf Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 23 Januarii 1767. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1349 No 1981.
Anders Andersøn og Enken Anna Mads Daatter, Bønderfolk af Huntzlund Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet hand oh hendes forrige ved Døden afgangne Mand Erich Jacobsen skal have været hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 20 Februarii 1767. Til Hors. Hospital 2 mk.

1350 No 2023.
Jens Pedersen af Stautrup og Karen Christens Datter af Koldt Bye, Begge Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være Næst-Sødskende Børn. Christiansborg den 27 Februarii 1767. Til Aarh. Hospital 1 Rdr 2 mk.

1351 No 2224.
Lars Pedersen og Maren Rasmus Daatter, Bønderfolk af Dallerup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Nest-Sødskendebørn. Christiansborg den 6 Martii 1767. Til Aarh Hospit. 5 mk.

1352 No 3266.
Christen Rasmussen og Helle Ivers Daatter, Bønderfolk af Yding Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslegtede. Christiansborg den 13 Martii 1767. Til Horsens Hospit. 3 mk.

1353 No 3304.
Anders Gertsen og Margrethe Olufs Daatter, Bønderfolk af Dover Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed Beslægtede.  Christiansborg den 13 Martii 1767. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1354 No ikke ang.
Jens Olesen af Stenderup Sogn og Enken Inger Hans Datter, af Dalbye, Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 22 Junii 1767. Til Horsens Hospital 3 mk.
Att. om Slægtskab:
De i denne allernaadigst Kongel. Bevilning Bemte tvende Personer ere fødte af 2de Brødre, og altsaa Sødskende Børn. Deris tilstand/:saa vit mig er Bekiendt:/er saa middelmaadig, hverken af de bestes, ej heller af de slettestes, men almindelig efter Bønderfolks Lejlighed ved en Bondegaard. Testerer Hedensted Præstegaard d 26 Septr 1767. Sign. Steenberg.

1355 No 3589.
Niels Mortensen af Mariagers Sogn og Anne Marie Sørens Datter af Svendstrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 22de Junii 1767.
Til Randers Hospital 4 mk.

1356 No 3528.
Rasmus Sørensen af Bramstrup og Maren Lads Datter af Hallendrup, begge Bønderfolk af Ruud Sogn, maae i Egteskab sammenkommme, u=anseet, at De skal være hinanden udi 3die Leed beslægtede.  Christiansborg den 19 Junii 1767.
Til Randers Hospital 1 Rdr.

1357 No 3421.
Villatz Jenssøn og Anna Rasmus Daatter, Bønderfolk af Schellerup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 5 Junii 1767. Til Randers Hospital 4 mk.

1358 No ikke ang.
Søren Rasmussen og Enken Maren Rasmus Daatter, Bønderfolk af Bierreagger Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand, Niels Thomasen, skal have været hinanden udi Tredie Leed Beslægtede. I henseende til Deres Fattigdom, ville allernaadigst have dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 5te Junii 1767. Til Aarhuus Hospital 3 mk.

1359 No ikke ang.
Jens Rasmussen og Kierstine Hans Datter, Bønderfolk af Notterup Bye, Raarup Sogn og Stiernholms Amt, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og bemelte Jens Rasmussens afgangne Hustrue Kiersten Mads Datter, skal have været Sødskende Børn. I Henseende til deres Fattigdom, allernaadigst ville have dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 5 Junii 1767. Til Horsens Hospital 4 mk.
Att. om Slægtskab:
At disse ovenmeldte Par Bønderfolk af Nøttrup i Raarup Sogn i Bjerre Herred ikke er hinanden nærmere beslægtigede, end saaledes som i denne Kongl: allernaadigste Dispensation er bleven anført neml: at Enke Mandens Jens Rasmussens Afdøde Hustrue Kirsten Madsdatter og denne hans nu begjærte Brud Kirsten Hansdatter ere fødde af 2de Søstre Johanne og Maren Laursdatter, det bliver herved forsikret og attesteret. Hvad Deres formue og Tilstand angaaer, da kand derom ikke andet siges med Sandhed, end dette at de ere ikke rige eller besidder nogen formue, thi Pigen et fattigt barn som fra sin Barndom af har tjent for sit Brød blant fremmede: Og Manden har 2de Børn af forrige Ægteskab, som endnu ere umyndige, og til hvis Opdragelse ingen Arv er Dem efterladt: han har en liden halfgaard i fæste, hvoraf han og hans hidtil har haft, og fremdeles kand vente ved Guds forsyn og Velsignelse at have Deres daglige nødtørftige Udkomme, uden at leve i Armod, og uden at have til overs.
Raarup Præstegrd. d 23 Junii 1767. test: Plesner.

1360 No ikke ang.
Rasmus Pedersen af Kierbye Sogn og Kirsten Eskes Daatter af Hald Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue, skal have været Sødskende Børn. I henseende til Deres Fattigdom, ville allernaadigst have Dennem forund frie og uden Betaling. Christiansborg den  29 Maii 1767.
Vedkommende betaler formedelst deres fattigdom 3 mk til Randers Hospital.

1361 No 849.
Laurs Jensen i Schabelin udi Malling Sogn, og Ingeborre Jacobs Datter, udi Krekier, begge Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun og hans ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 16 Maji 1767.
Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1362 No 1665.
Søren Sørensen og Maren Jens Datter, Bønderfolk af Stochebroe under Calløe Amt, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at fornevnte Maren Jensdatters Fader skal have været Sødskende Barn til hans forhen afdøde Hustrue. Christiansborg den 8 Maji 1767. Til Aarhuus Hospital 3 mk.

1363 No 1695.
Rasmus Jensen af Laasbye Sogn og Anna Jens Daatter af Dallerup Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue Anna Kirstine Jens Daatter skal have være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 4 Maji 1767.
Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

1364 No 325.
Søren Haar og Mette Niels Daatter Müller fra Vor Kiøbstæd Horsens, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 24 Aprilis 1767. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1365 No 3447.
Peder Jensen Bonne og Maren Peders Daatter Bønderfolk af Scheibye, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udj Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 22 Maii 1767. Til Aarhuus Hospital 4 mk.

1366  No 317.
Mogens Brasch paa Aarup Gaard ved Vor Kiøbstæd Horsens og Malene Cathrine Wellejus maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Sødskende Børn.  Christiansborg den 27 Martii 1767. Til Horsens Hospital 2 Rdr.                

1367 No 906.
Lars Rasmussen og Enken Anne Sørens Datter, begge af Vor Kiøbstæd Aarhuus, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at hendes afdøde Mand, Jens Rasmussen, og bemelte Lars Rasmussen, skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 22de Maji 1767. Til Aarh. Hospital 4 mk.
I ovennævnte er som No et Tingsvidne:

No 13570.
Rasmus Jensen i Fløystrup Kongl: Mayts Birkedommer udj Friherskabet Wilhelmsborgs Birketing, Niels Pedersen Lofft J Gunnestrup Skriver Samme Steds, Gier Vitterligt at Anno 1767 Mandag d 22 April Blev ovenmeldte Birketings Ræt Sat med Efterskrevne ting hørere Navnlig Thomas Povelsen Michel Christensen og Peder Rasmussen af Østerbye, Povel Sørensen og Jens Pedersen af Pedholdt, Søren Pedersen i Beeder, Hans Fynboe i Pederstrup, Søren Jensen og Therkel Ollesen i Fløystrup, hvor da Indfandt sig for Rætten Eske Øflesen i Malling, Som til at Bevidne, hvor Nær, Laurs Rasmussen af Aarhuus Som er Barnfød i Hinnedrup og den ved døden afgangne Jens Rasmussen Maarslet, Som boede og døede J bemelte Aarhuus, Ere hinanden beslægtede, her for Rætten fremstellede tvinde villig mødende, vidners Personer Navnlig Peder Pedersen i Hinnedrup og Hans Rasmussen i Pederstrup, Som Efter at de havde aflagt deres Eed med opragte fingre Efter loven deres Sandhed  at ville vidne, vandt de og forklarede at det Er dem bege fuld vel vitterligt at Rasmus Sørensen Som forhen boede i Hinnedrup der med Sin Hustrue Anne Øflisdatter i ægteskab haver aulet En Søn Navnlig Laurs Rasmussen Som Nogen tid har fahret til Søes, hvis fader benefnte Rasmus Sørensen var En heel Broder til Inger Sørensdatter Som for hen boede i Maarslet der med Sin Hosbonde Rasmus Rasmussen J ægteskab haver aulet En Søn Navnlig Jens Rasmussen Maarslet Som boede og døede J Aarhuus og Som Ingen videre tilspurde vidnerne bleve de her for Rætten Demitteret, hvor efter Eske Øflesen var tingsvidne beskreven begiærende Som og af Rætten blev bevilget udsted. Og blev da dette tingsvidne udfærdiget udj foranførte Tinghøreres overværelse at Saaledes er tilgaaet og Passeret bekræfter vi med vore hænders underskrift og hostrykte Signeter.
Actum Anno Die utsupra.

       Niels P: Lofft (LS)  Rasmus Jenssen (LS)

1368 No 2242.
Niels Svendsen og Øllegaard Tønnes Daatter, Bønderfolk af Leerberg Sogn, maa udi Egteskab sammenkommen, uanseet at hands fader og hendes forrige ved døden afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 13de Martii 1767. Til Randers Hospital 1 rdr.

1369 No 1.
Peter Meyer, fra Krogsgaard udi Koldbye Sogn og Delliane Dørup, af Betzer Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hans forrige og ved Døden afgangne Hustrue Ingeborg Margaretha Dørup og fornævnte Delliane Dørup skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 3 Aprilis 1767. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1370 No 1516.
Jacob Mortensen og Mette Rasmus Daatter, Bønderfolk af Odder Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udj Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 27 Martii 1767. Til Aarhuus Hospital 4 mk.

1371 No ikke ang.
Niels Hendrichsen og Kirstine Frands Daatter, Bønderfolk af Hornborg Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leede beslegtede.  I henseende til deres Fattigdom, ville allernaadigst have dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 24 Aprilis 1767. Til Horsens Hospital 3 mk.

1372 No 3315.
Søren Michelsen og Kirsten Rasmus Datter, Bønderfolk af Ormslef Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand Niels Sørensen skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 20 Martii 1767.

Færdig med læsning pakke no 13: C3 1955 år 1765 - 1767.

Påbegyndt læsning pakke 14.

C3-1956 år 1768 – 1770.

1373 No 2010.
Christen Christensen og Helle Rasmus Daatter, Bønderfolk af Veilbye, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige nu ved Døden afgangne Hustrue skal have været Nest Sødskendebørn. Christiansborg den 6te Januarii 1769. Til Aarhuus Hospital 4 mk.
Att. om Slægtskab: Sign. Gertsen.

1374 No 2418.
Niels Andersen Lang og Inger Christens Daatter, Bønderfolk af Albeck ved Vor Kiøbstæd Randers, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 15 Decembris 1769. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1375 No ikke ang.
Niels Thomasen og Maren Ols Daatter, Bønderfolk af Endelauge, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. I henseende til Deres Fattigdom, aalernaadigst ville have forundt Dennem frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 1ste Decembris 1769. Til Horsens Hospital 3 mk.

1376 No ikke ang.
Anders Nielsen og Maren Povels Datter, Bønderfolk af Kneisted Bye, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. I henseende til Deres Fattigdom, allernaadigst vil have Dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 13 Januarii 1769. Til Aarhuus Hospital 3 mk.
Att. om Slægtskab:
Siden Anders Nielsen og Maren Poulsdatter, efter allernaadigst Kongl. Tilladelse, ere forunte saadan Bevilling for deres Vilkaars Skyld paa slet Papiir, saa beder Ieg om med dem, at, ifald de ikke gandske kand forskaanes for at erlegge noget til Hospitalet, de da maae vorde paa det mildeste taxerede. Øster Tørslev d 20de January 1768 (NB årstal ok). Sign. Meldal.
Vitterlighed: Carsten Pedersøn - Poul Nielsøn.

1377 No ikke ang.
Laurs Rasmussen og Anne Rosine Niels Datter, Bønderfolk af Jexsen i Adslev Sogn og Schanderborg Amt, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. I Henseende til Deres Fattigdom, allernaadigst ville have Dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 20 Januarii 1769. Til Aarh Hospital 3 mk.
Att. om Slægtskab:
De er ikke Nærmere beslægtede end som udi denne Erhvervede Allenaadigste Bevilging er Mældet, samt at de begge ere Meget fattige og aldelis uformuedne. Sign. Muller.

1378 No 3548.
Anders Sørensen og Kirsten Jørgens Daatter, Bønderfolk af Spentrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 27 Januarii 1769. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1379 No ikke ang.
Rasmus Sørensen og Kirsten Michels Datter, Bønderfolk af Gierrild Sogn og Bye udi Calløe Amt, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. I Henseende til Deres Fattigdom, allernaadigst ville have Dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 3 Februarii 1769. Til Aarhuus Hospital  24 sk.

1380 No ikke ang.
Friderich Pedersen og Bodil Hans Daatter, Bønderfolk af Daugaard Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Ihenseende til Deres Fattigdom, allernaadigste ville have forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 24 Februarii 1769. Til Hors. Hospital 4 mk.
Uanset tekst: “ville have forundt frie etc.” bliver der tilsyneladende stadig afkrævet betaling.

1381 No 1318.
Jens Sørensen og Anna Peders Daatter, Bønderfolk af Ølst Sogn, som, skal være Sødskende Børn, Deres med hinanden begaaede Leiermaals Forseelse, saa og derhos allernaadigst bevilge og tillade, at de des u=agtet udj Egteskab maa sammenkomme.
Christiansborg den 3die Martii 1769. På bagside: Opreysnings og Ægteskabs Bevilgning for Jens Sørensen og Anna Peders Daatter af Ølst Sogn. Til Randers Hospital 1 mk 8 sk.

1382 No ikke ang.
Iver Pedersen af Ølsted og Birgitta Hans Datter af Lystrup, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være næst Sødskende Børn. I Henseende til Deres Fattigdom aallernaadigst ville have dennem forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 25 Martii 1769. Til Hors. Hospital 3 mk.

1383 No ikke ang.
Jens Ovesen og Karen Niels Daatter, Bønderfolk af Thiiset Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Nest=Sødskende=Børn. I Henseende til Deres Fattigdom forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 25 Martii 1769. Til Aarh Hospital 3 mk.

1384  No ikke ang.
Bonden Thomas Jenssen, af Hatting Sogn, og Anne Mads Daatter, af Ølsted Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været Næst=Sødskende=Børn. I Henseende til Deres Fattigdom forundt frie og uden Betaling. Christiansborg den 25 Martii 1769. Til Horsens Hospital 2 mk.

1385 No 1546.
Søren Jørgensen Holm og Kirsten Christens Daatter, Bønderfolk fra Nordbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 31 Martii 1769. Til Aar. Hospital 1 Rdr.

1386 No ikke ang.
Søren Rasmussen og Birgitte Rasmus Daatter, Bønderfolk af Ølsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. I Henseende til Deres Fattigdom frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 7 Aprilis 1769. Til Horsens Hospital 2 mk.

1387 No1889.
Hans Jacobsen af Søften og Inger Peders Daatter, af Liisberg, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst=Sødskendebørn. Christiansborg den 22 Aprilis 1769. Til Aarhuus Hospital 4 mk.

1388 No ikke ang.
Mogens Christensen og Kiersten Niels Daatter, Bønderfolk af Ruud Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i Tredie Leed Beslegtede. I Henseende til Deres Fattigdom frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 22 Aprilis 1769. Til Randers Hospital 3 mk.

1389 No 2225.
Hans Pedersen og Else Christens Daatter, Bønderfolk af Hornborg Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet Leed Beslægtede. Christiansborg den 28 Aprilis 1769. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1390 No 2232.
Søren Hansen og Anna Catharina Hans Daatter, Bønderfolk af Hansted Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 28 Aprilis 1769. Til Horsens Hospital 5 mk.

1391 No ikke ang.
Søren Olufsen af Holbek Sogn og Bodild Jens Datter af Ørsted Sogn, Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. I Henseende til Deres Fattigdom, forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 28 Aprilis 1769. Til Randers Hospital 2 mk.

1392 No 2226.
Michel Thomsen og Karen Knuds Daatter, Bønderfolk af Hornborg Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 28 Aprilis 1769. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1393 No 1444.
Michel Andersøn og Kirsten Niels Daatter, Bønderfolk af Odder Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme,  u=anseet, at hun og hans forrige og ved Døden afgangne Hustrue skal have været hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 5 Maji 1769. Til Hosp i Aarhuus 3 mk.

1394 No ikke ang.
Jens Nielsen, fra Vindblæs Sogn, og Kirsten Niels Daatter fra Svenstrup Sogn, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede. I Henseende til Deres Fattigdom, forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 12 Maii 1769. Til Randers Hospital 3 mk.

1395 No 774.
Michel Christensen, fra Svendstrup Gaard og Mette Christine Anders Daatter fra Qvotrup Mølle i Hem Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 19 Maji 1769. Til Rand. Hospit.. 4 mk.

1396 No 823.
Jens Pedersen og Maren Rasmus Daatter, Bønderfolk af Draabye Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 26 Maji 1769. Til Aarhuuus Hospital 1 Rdr.

1397 No ikke ang.
Peder Christensen og Anne Jens Datter, Bønderfolk, af Ginderup Sogn paa Grevskabet Scheels Goeds, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. I Henseende til Deres Fattigdom, forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 26 Maji 1769. Til Aarh. Hospital 3 mk.

1398 No 629.
Jens Mortensen og Helvig Dorothea Niels Datter, Bønderfolk fra Glud Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Sødskende=Børn. Christiansborg den 2den Junii 1769. Til Horsens Hospital 4 mk.
Att. om Slægtskab:
Sign af Sognepræsten Glud.

1399 No 1327.
Christen Michelsen og Anne Marie Hendrichs Daatter, Bønderfolk af Haurum Bye udi Hornborg Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 9 Junii 1769. Til Horsens Hospital 5 mk.

1400 No 3235.
Peder Sørensen og Kirsten Niels Datter, Bønderfolk af Veilbye ved Vor Kiøbstæd Aarhuus, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg den 16 Junii 1769. Til Aarhuus Hospital 5 mk.

1401 No ikke ang.
Peder Pedersen og Anne Laus Datter, Bønderfolk af Schadder [Skader] Bye, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være Næst Sødskende Børn. I Henseende til Deres Fattigdom, forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 7 Julii 1769. Til Randers Hospital 3 mk.

1402 No 2800.
Niels Jensen, af Vifvild Sogn [Vivild], og Catharina Marie Jens Datter, af Marie Magdalene Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskendebørn. Christiansborg den 14 Julii 1769. Til Randers Hospital 4 mk.
Att. om Slægtskab:
At De i dette Allernaadigste Konge Brev benevnte Personer ikke ere Hinanden nærmere Beslægtede, end De i Deres Allerunderdanigste andsøgning har foregivet, er ey alleene bekiendt her i Sognet, men tillige beviislig giort. Deres Formue er ellers af den Beskaffenhed, at De ey kand taale at give uden lidet i følge den Allernaadigste Kongl. Befaling til Hospitalet.
Test. Marie Magdalene d 13de Augusti 1769. Sign. Sjørup.

1403 No 2615.
Peder Christophersen af Venge Sogn og Johanne Christens Datter af Dover Sogn, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 21 Julij 1769. Til Aar. Hospital 1 Rdr.

1404 No 2616.
Søren Rasmussen og Mette Catharina Sørens Daatter, Bønderfolk af Laasbye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 21 Julii 1769. Til Hospitalet i Aarh. 4 mk.

1405 No ikke ang.
Christen Jensen og Kiersten Christens Datter, af Schrøstrup Bye i Hemb Sogn [Hem], Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskende Børn. I Henseende til deres Fattigdom, forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 28 Julii 1769. Til Randers Hospit.. 3 mk.

1406 No  3356.
Anders Ollesen Tørring og Enken Anne Jens Daatter af Gierlef Sogn og Bye, Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Anders Ollesen Tørring og Enkens Afgangne Mand, skal have været hinanden i tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 8de Septembris 1769. Til Randers Hospital 3 mk.

1407 No 2064.
Jens Andersen og Anna Mortens Daatter, Bønderfolk af Støvring Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 22 Septembris 1769. Til Hospitalet i Randers 5 mk.

1408 No 2130.
Peder Jenssen og Bodil Christens Daatter, Bønderfolk af Borup Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 22de Septembris 1769. Til Hospitalet i Randers 5 mk.

1409 No 2815.
Anders Rasmussen af Brændstrup og Maren Sørens Daatter af Laasbye, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede.  Christiansborg den 29de Septembris 1769.

1410 No 549.
Søren Andersøn og Enken Giertrud Christens Datter, Bønderfolk af Ørritzlev Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 6te Octobris 1769. Til Hospit.. i Horsens 5 mk.

1411 No 197.
Niels Nielsen Risgaard og Maren Jacobs Daatter, Bønderfolk af Gosmer Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 27 Octobris 1769. Til Hospit. i Horsens 5 mk.

1412 No 218.
Hr Ude Løwenherz, Sogne Præst for Hersom, Kleitrup og Bierregrav Meenigheder udi Viborg Stift, og Else Utzon, afgl Hr Niels Sommers Efterleverske, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udj andet Leed beslegtede.  Christiansborg den 27 Octobris 1769. Til Horsens Hospit. 4 Rdr.

[Wiberg Alm Dansk Præstehistorie side 616: Ude Udsen Løwenherz gift 7/11 69 Else Lauritsdtr Udsen af Gosmer=H. E e. N. P. Sommer i Gosmer=H. + 10/7-79]

1413 No 46.
Rasmus Nielsen og Maren Larsdaatter, Bønderfolk fra St. Mortens Sogns, som skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede, Deres med hinanden begangne Lejermaals forseelse, saa og derhos allernaadigst bevilge og tillade, at De desu-agtet udi Egteskab maa sammenkomme.  Christiansborg den 10 Novembris 1769.
Notat:
Rasmus Nielsen af St. Morthens Sogn i Aarhuus Stift, Opreisning formedelst begangen Lejermaal og Bevilling paa Egteskab udi Tredie Leed. Til Hospit. i Randers 3 mk.

1414 No 147.
Mads Andersen og Anna Peders Daatter, Bønderfolk af Nørre Sneede Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 10 Novembris 1769.  Til Horsens Hospital 3 mk.

1415 No 2727.
Søren Simonsen af Kanderup i Hansted Sogn og Kirsten Peders Datter af Varbierre i Underup Sogn, begge Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 17 Novembris 1769. Til Hors. Hospital 1 Rdr.

1768:

1416 - No 9.
Jens Jenssen Loumand og Anna Niels Daatter, Bønderfolk af Veilbye Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi andet Leed beslægtede. Christiansborg den 8 Januarii 1768. Til Aarh. Hospital 3 mk.

1417 No 1431.
Niels Nielsøn af Saxild Sogn og Øllegaard Michels Daatter af Odder Sogn, Bønderfolk maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue, skal have været hinanden udi 2det og 3die Leed  beslægtede. Christiansborg den 22 Januarii 1768. Til Aarh Hospital 4 mk.

1418 No 538.
Jens Christensen Hovgaard, fra Kiærbye, og Anne Niels Daatter Lerche fra Gierlev, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leede beslegtede. Christiansborg den 29 Januarii 1768. Til Randers Hospital 5 mk.

1419 No 655.
Lars Rasmussen og Mette Rasmus Daatter, Bønderfolk af Galthens Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 12 Februarii 1768. Til Randers Hospital 5 mk.

1420 No ikke ang.
Niels Jensøn og Anne Sørens Datter, begge Bønderfolk af Sødring Sogn og Bye,  maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i andet og tredide Leed beslægtede. I henseende til deres Fattigdom, ville have forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 19 Februarii1768. Til Randers Hospital 2 mk.

1421 No 1039.
Niels Nielsen og Karen Sørens Daatter, Bønderfolk af Schanderup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 26 Februarii 1768. Til Aarh. Hospital 4 mk.

1422 No 809.
Mogens Sørensen og Johanne Christens Datter, Bønderfolk af Calløe Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 11te Martii 1768. Til Aarh. Hospital 5 mk.

1423 No ikke ang.
Ole Jensen af Vester Vandet og Maren Niels Daatter af Demstrup udi Siørslev Sogn og Liusgaard Herred, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Tredie Sødskende= Børn.  I henseende til Deres Fattigdom, ville have forundt Dennem frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 11 Martii 1768. Til Randers Hospital 3  mk.

1424 No ikke ang.
Jens Nielsen og Maren Johans Datter, Bønderfolk af Vindblæs Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden betaling. Christiansborg den 11 Martii 1768. Til Randers Hospital 3 mk.

1425 No 54.
Hr Johannes Dines Carlsøn, Sognepræst til Vrendsted og Thiis [Thise] Menigheeder udi Aalborg Stift, og Else Bredal, fra Vor Kiøbstæd Randers, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 25 Martii 1768. Til Randers Hospital 3 Rdr.

Nb: I Vibergs Præstehistorie: Johan Dionysius Andersen Carlsen gift i Randers 10/6 68 med Inger Marie Bredal.

1426 No 955.
Skoleholder Bernt Mortensen og Karen Rasmus Daatter af Søebye Sogn i Silcheborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 1ste Aprilis 1768. Til Aarh. Hospital 5 mk.

1427 No 95.
Jørgen Rasmussen og Kirsten Peders Daatter, Bønderfolk af Harritslef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 8 Aprilis 1768. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1428 No 85.
Peter Clemmensen og Dorothea Carls Daatter, Bønderfolk af Asferg Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 8 April 1768. Til Randers Hospital 4 mk.

1429 No 92.
Anders Pedersen og Maren Christensdaatter, Bønderfolk af Harritslev Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 8 Aprilis 1768. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1430 No 2843.
Jens Terkelsen og Maren Jensdatter, Bønderfolk af Tved Sogn, maae udi Egteskab sammenkommme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 6 Maij 1768. Betaler for sin fattigdoms Skyld til Aarhuus Hospital allene 2 mk.
Att. om Slægtskab af Sognepræsten.

1431 No 2774.
Christen Ovesen og Anne Niels Daatter, Bønderfolk af Thiiset Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst-Sødskendebørn. Christiansborg den 20 Maji 1768. Til Aarh. Hospital 4 mk.

1432 No 162.
Peder Rasmussen af Laasbye og Maren Niels Daatter af Flendsted, Bønderfolk, maae udi  Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 3 Junii 1768. Til Aarhuus Hospital 3 mk.

1433 No 198.
Ole Gylling Borger og Handelsmand i Vor Kiøbstæd Aarhuus og Maria Møller, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 10 Junii 1768. Til Aarh. Hospital 4 Rdr.

1434 No 323
Simon Jepsen Friis og Enken Maren Laurids Daatter, Bønderfolk af Gierrild Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet, at Hans forrige og ved Døden afgangne Hustrue og bemelte Enkes ligeledes ved døden afgangne Mand, skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 10 Junii 1768. Til Randers Hospital 4 mk.

1435 No 194.
Niels Jensen og Maren Thomas Daatter, Bønderfolk af Ølsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst Sødskende  Børn.  Christiansborg den 17 Junii 1768. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

1436 No 206.
Niels Pedersen af Dalbyofver [Dalbyover] Sogn, og Else Laurids Daatter, af Gierløf [Gjerlev] Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 17 Juni 1768. Til Randers Hospital 4 mk.

1437 No 207.
Niels Rasmussen og Kirsten Niels Daatter, Bønderfolk af Lyngbye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 17 Juni 1768. Til Aarh Hospital 1 Rdr.

1438 No ikke ang.
Peder Jensen og Mette Peders Datter, Begge Bønderfolk af Steenalt Gods, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at hun og hans ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskende Børn. I henseende til deres fattigdom, ville have forundt uden Betaling. Christiansborg den 24 Junii 1768. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1439 No 3525.
Morten Pedersen af Aale Sogn, og Enken Maren Johans Daatter af Hiortzvang Sogn, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 24 Junii 1768. Til Horsens Hospital 5 mk.
Att. om Slægtskab:
Denne Kongelig allernaadigste Ægteskabs Bevilling er mig foreviist og veed jeg i øvrigt, at ovenmeldte Morten Pedersen af Aale, er saaledes i Slægtskab med Enken Maren Johansdatter af Hiortzvang, at bemte Morten Pedersens forfader var kiødelig Broder til Maren Johansdatters Moder. Bemelte Persohner ere ellers af middelmaadig Evne og formue, hvorefter Deres Høyædle Høyærværdighed Hr Doctor og Biskop Bilsøe vilde behage at bestemme hvad de til Handsted Hospital, som det nærmeste haver efter Kongl. Allernaadigste ordre, at erlegge. -
Hiortzvang Præstegrd d 9 Julij 1768. Sign. Giern.
At ovennevnte Morten Pedersen og Maren Johansdatter ikke ere hinanden nærmere beslægtede eller besvogrede, end meldt er, bliver herved ydermeere af Os bevidnet. Aale den 10 Julii 1768. Anders Hendrechsen Simon Pedersen.

1440 No 329.
Jacob Andersen af Rosmus Sogn, og Anne Peders Daatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand, skal have været udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 8 Julii 1768. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1441 No ikke ang.
Hans Michelsen og Else Mads Daatter, Bønderfolk af Gangsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Sødskende Børn. I Henseende til deres Fattigdom, ville have forundt uden betaling. Christiansborg den 29 Juli 1768. Til Horsens Hospital 2 mk.

1442 No 2576.
Michel Svendsen og Karen Jens Datter, Bønderfolk af Linde Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede.  Christiansborg den 2 Septembr. 1768. Til Randers Hospital 4 mk.

1443 No 1154.
Hans Olufsen og Kiersten Jens Datter, Bønderfolk paa Alrøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 29 Julii 1768. Til Horsens Hospital 4 mk.

1444 No 2969.
Hans Olesen og Giertrud Svends Daatter, Bønderfolk af Gierløf Herret, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 5 Augusti 1768. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1445 No 2520.
Peder Jensen af Ousted Sogn og Kirsten Jens Datter af Voerladegaards Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 12 Augusti 1768. Til Horsens Hospital 4 mk.

1446 No 1297.
Søren Hansen af Sønderaldum i Stenderup Sogn, og Mette Marie Jacobs Datter af Kleis i Raarup Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 30 Septembris 1768. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1447 No ikke ang.
Peder Knudsen, af Schiolde Sogn [Skjold], og Anne Marie Jens Datter, af Glud Sogn, Bønderfolk maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Sødskende Børn. I henseende til Deres Fattigdom, forundt uden nogen Betaling. Christiansborg den 9 Septembris 1768. Til Horsens Hospital 3 mk.
Att. om Slægtskab samt at Deres Omstændigheder ere kun maadelige.
Sign. Sognepræsten Glud.

1448 No ikke ang.
Christian Ladsen af Hallendrup, og Enken Anne Sørens Datter af Alstrup, Bønderfolk i Ruud Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden i 3die Leed beslægtede.  I henseende til deres fattigdom, forundes uden Betaling. Christiansborg den 30 Septembris 1768. Til Randers Hospital 3 mk.

1449 No 3227.
Povel Nielsen af Hasleager [Hasselager] og Maren Peders Datter af Aarslef, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Nest Sødskende Børn. Christiansborg den 21 Octobris 1768. Til Aarhuus Hospital 4 mk.
Att. om Slægtskab samt at Deres formue er middelmaadig.
Aarslev Præstegaard d 27de Octobris 1768. Lillelund.

1450 No 3238.
Lauritz Andersen og Anne Marie Terchilds Datter, Bønderfolk af Hatting Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn.  Christiansborg den 28 Octobris 1768. Til Horsens Hospital 5 mk.

1451 No 288.
Michael Christensen Black Borger og Skipper i Vor Kiøbstæd Aarhuus og Anna Maria Christens Datter Black, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst=Sødskendebørn. Christiansborg den 4 Novembris 1768. Til Aarh. Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab sign. Monrad.

1452 No 227.
Hr Christen Thomasen Hee, Sognepræst til Borup og Hald Meenigheder, og Birgithe Hansen, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 11te Novembris 1768. Til Aarh. Hospital 4 Rdr.

1453 No 2341.
Jens Nielsen og Enken Anna Rasmus Daatter, Bønderfolk af Nebel Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 11 Novembris 1768. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1454 No ikke ang.
Land Soldat Anders Jensen og Anne Jørgens Datter, af Hundslund Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være Næst Sødskende Børn. I henseende til Deres Fattigdom, forundes uden Betaling. Christiansborg den 11 Novembris 1768. Til Horsens Hospital 1 mk.

1455 No ikke ang.
Michel Pedersen og Johanne Sørens Daatter, Bønderfolk af Hundslund Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Lige Leed beslægtede. I Henseende til Deres Fattigdom, forundes uden Betaling. Christiansborg den 18 Novembris 1768. Til Horsens Hospital 1 mk.

1456 No 2353.
Christen Sørensen Grorsen og Mette Niels Daatter Hald, Bønderfolk af Kousted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 25 Novembris 1768. Til Randers Hospital 3 mk.

1457 No 4070.
Jens Sørenssen og Kirsten Jens Datter, Bønderfolk af Vedslef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 16 Decembris 1768. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1458 No 2222.
Mogens Lauritzen og Mette Knuds Daatter, Bønderfolk af Foldbye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst=Sødskendebørn. Christiansborg den 23 Decembris. 1768. 
Til Aarh. Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Efter Knud Jensen af Foelbye, Niels Jensen af Foelbye, og Christen Jensen fra Hummeluur, Deres overensstemmende sigelse, er af Hands Høyærværdighed befalet, at Jeg skulde verificere slægtskabsgraderne mellem de i Kongebrevet anførte Personer, og kand Jeg da ikke tænke eller vide andet, eftersom ieg, ved forespørsel haver udforsket, end det jo forholder sig, som angivet er, at Mogens Laursen og Mette Knudsdatter, begge af Foelbye, ere næstsøskende børn. - Faderen til Hende haver intet videre, end nødtørftig ophold, og hand, som tilkommendes brudgom, modtager en maadelig gaard, som haver udpint mange, og ieg anseer hvad hand har som en ung tienestekarl, dertil utilstrækkeligt, som bliver hands Egen sag. - Zeuthen Præstegaard d 9 January 1769. Rosenqvist.

1770:

1459 No 3079.
Peder Rasmussen og Johanne Jens Datter, Bønderfolk af Voer Ladegaards Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 2den Februarii 1770. Til Aarhuus Hospital 4 mk.

1460 No 3078.
Peder Jensen og Anne Kirstine (intet efternavn), Bønderfolk af Glenstrup Bye i Dronningborg Amt, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 2 Februarii 1770. Til Randers Hospital 3 mk.

1461 No 3049.
Jens Jensen og Maren Sørensdaatter, Bønderfolk af Veyerslef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 23 Februarii 1770. Til Randers Hospital 4 mk.

1462 No ikke ang.
Søren Sørensen af Fiiregaarde og Maren Christens Datter, afgangne Anders Rasmussens Efterleverske af Emborg, i Rye Sogn, begge Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at hand og hendes forrige afgangne Mand, skal have været Næst Sødskende Børn. I henseende til Deres Fattigdom, ville allernaadigst have Dennem forundt, frie og foruden nogen Betaling. Christiansborg den 16 Februarii 1770. Til Aarh. Hospital 4 mk.

1463 No 3044.
Niels Christensen og Anna Sørens Daatter, Bønderfolk af Mariager Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie=Leed beslægtede. Christiansborg den 2 Martii 1770. Til Randers Hospital 4 mk.

1464 No 3347.
Christen Jensen, af Vestrup, og Maren Jens Daatter, af Spentrup, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskendebørn. Christiansborg den 9 Martii 1770. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1465 No ikke ang.
Rasmus Jensen og Kirsten Rasmus Datter, Bønderfolk af Galthen Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun skal være hans forhen afdøde Hustrues Sødskende Barns Datter. I Henseende til Deres Fattigdom, frie og foruden nogen Betaling. Christiansborg den 9 Februarii 1770. Til Randers Hospital 4 mk.

1466 No ikke ang.
Rasmus Nielsen Bang og Johanne Olufs Datter af Ørsted Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand forhen skal have besvangret hendes Næst Sødskende Barn. I Henseende til deres Fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 2 Martii 1770. Til Randers Hospital 4 mk.

1467 No ikke ang.
Niels Olesen og Mariane Michels Datter, af Daugaard, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 2det og 3die Leed beslegtede. I Henseende til Deres Fattigdom, frie og uden Betaling. Christiansborg den 16 Februarii 1770. Til Aarhuus Hospital 4 mk.

1468 No 9728.
Christen Rasmussen Swodie og Appelone Rasmus Daatter, Bønderfolk af Thunøe Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 9 Februarii 1770. Til Aarh. Hospital 3 mk.

1469 No 2853.
Jens Poulsen og Bodil Niels Datter, Bønderfolk af Serritzslevgaards Goeds i Nebbel Sogn og Bye, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næstsødskende Børn. Christiansborg den 14 Aprilis 1770. Til Horsens Hospital 1 Rdr.

1470 No 9836.
Søren Michelsen og Maren Jens Daatter, Bønderfolk af Værum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 14 Aprilis. 1770. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1471 No ikke ang.
Peder Nielsen Vestergaard fra Hadberg Sogn, og Mette Michels Daatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. I Henseende til deres Fattigdom, fri og uden nogen betaling. Christiansborg den 4 Maji 1770. Til Randers Hosp. 2 mk.

1472 No 903.
Jens Jensen og Enken Mette Peders Daatter, Bønderfolk af Rolsøe Sogn udi Calløe Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand Søren Nielsen, skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 22 Decembris 1769. Til Randers Hospital 7? Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Dend allerunderdanigste andsøgning, som Jens Jensen og Mette Pedersdaatter af Wrinders Bye, udi Roelsøe Sogn Maals Herred under Calløe Amt har ladet fremligge for Deres Kongelig Majest:, er og saa ganske Rigtig, nemlig at Enken Mette Pedersdatter havde forhen til ægte Søren Nielsen, der var Sødskende Barn til ovenmældte Jens Jensen, hvilket herved allerunderdanigst verificeris af (Sign.) Knebel Præstegrd.

1473 No 277.
Mathias Poulsen Secher af Udbyeneder og Adolphina Sophie Müller af Rimsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 14 Octobris 1768 Til Randers Hospital 10 Rdr. [På bagsiden dateret 25 Maji 1770]

1474 No 1522.
Niels Jensen af Nordbye og Enken Margaretha Michelsdaatter Holm, Bønderfolk af Maarup paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 26 Januarii 1770. Til Aarhus Hospital 1 Rdr.

1475 No 134
Christen Nielsen Pelsen af Faarup Sogn, og Inger Jens Daatter af Saubroe Sogn [Sabro], Bønderfolk maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden i Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 20 Octobris 1769. Til Aarhuus Hosp. 4 mk. [På bagside dat 30te Maj 70]

1476 No 432.
Friderich Hansen og Enken Kirsten Peders Daatter, Bønderfolk fra Brabrand, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand og fornævnte Enkes forrige og ved Døden afgangne Mand Rasmus Simonsen skal have været Sødskende = Børn.  Christiansborg den 16 Martii 1770. Til Aarhuus Hosp. 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Det er her Beviisligt giort ved 2de troværdige Mænd og i Kirke Bogen indført, at for bemte Frideric Hansen og Enken Kirsten Pedersdatter er hverandre ey nærmere, end foran meldt er, i Slægt eller Svogerskab paarørende: Men som de ere ganske fattige, kunde de ey vel taale at give meere end 2 mk til Hospitalet, om deres Leylighed saaledes maatte tages i gunstig Consideration. Brabrand d 11 Jun 1770. Dons.

1477 No ikke ang.
Enkemand Niels Christensen og Anne Niels Daatter, Bønderfolk af Ølst Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Fri og uden nogen betaling, i henseende til deres Fattigdom. Christiansborg den 25 Maji 1770. Til Randers Hospital 3 mk.

1478 No 1521.
Jens Nielsen og Maren Nielsdaatter, Bønderfolk af Venge Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie liige Leed beslægtede. Christiansborg den 26 Januarii 1770. Til Aarhuus Hosp. 4 mk.

1479 No 1991.
Søren Christensen og Kirsten Rasmus Daatter, Bønderfolk af Alling Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 8 Junii 1770. Til Aarhuus Hosp 5 mk.

1480 No 1882
Mads Christensen og Anna Jens Daatter, Bønderfolk af Borum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi Andet og Tredie=Leed beslægtede.  Christiansborg den 22 Junii 1770. Til Randers Hospital 2 Sldr.

1481 No ikke ang.
Hans Jespersen og Maren Hans Datter af Ørestrup Bye og Torsted Sogn, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede.  I Henseende til deres Fattigdom, frie og uden Betaling. Christiansborg den  15 Junii 1770. Til Horsens Hospital 2 mk.

1482 No ikke ang.
Christen Nielsen fra Giesinggaards Goeds og Kirsten Rasmus Daatter fra Hal ([Hald], Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue, Anna Jens Daatter, skal have været Næst=Sødskende=Børn.  I Henseende til deres Fattigdom, ville have forundt uden nogen Betaling. Christiansborg den 15 Junii 1770. Til Randers Hospital 5 mk.

1483 No ikke ang.
Hans Hansen og Karen Hans Datter, Bønderfolk af Barret Sogn og Bye, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. I henseende til Deres Fattigdom, frie og uden Betaling. Christiansborg den 15 Junii 1770. Til Horsens Hospital 2 mk.

1484 No 1215.
Knud Laursen og Anna Niels Daatter, Bønderfolk af Venge Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi andet Leed beslægtede. Christiansborg den 4 May 1770. Til Aarhuus Hospital 4 mk.

1485 No 2222.
Jørgen Michelsen og Enken Bodild Niels Daatter, Bønderfolk af Odder Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand og fornævnte Enkes forrige og ved Døden afgangne Mand skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 20 Julii 1770. Til Aarhuus Hospital 4 mk.

1486 No 1907.
Hans Jacobsen og Maren Peders Daatter, Bønderfolk af Raarup Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 6 Julii 1770. Til Horsens Hospital 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Angaaende Indbemelte par Bønderfolks Hans Jacobsens og Maren Pedersdatters mellemværende Slægtskab er saaledes i Raarup Kirkebog attesteret: At Hans Jacobsen og Maren Pedersdatter af Brendstub i Raarup Sogn ikke ere hinanden nærmere beslægtede eller paarørende, end at de ere fødte af de 2de Brødre Jacob Hansen og Sl: Peder Hansen af Kleis, det bliver herved forsikret og attesteret af Os underskrevne. Hans Vinter. Ole Christophersen Due.

Deres Tilstand og formue anlangende, da er Gaarden, som de beboer, en Selw Ejer=Bondegaard, hvis Herlighed er under Boller: Gaard. Og Selv ere de Ejere af Bondeskylden i samme Gaard, der staar for 5tdr Hkorn, hvilken de ejer næsten uden Gjæld. Ellers er paa Stedet af denne Enke Kones Børn 5 Sted=Børn og 3 egne Børn. Raarup Præstegrd d 7de Aug 1770. testerer Plesner.

1487 No 1859.
Niels Jensen og Karen Rasmus Daatter, Bønderfolk af Bierre Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 6te julii 1770. Til Horsens Hospital 3 mk.
Att. om Slægtskab:
Efter den i Bierre=Kirkebog skriftlig givne forklaring af Hans Sørensen Møller og Dynes Michelsen i Bierre, er indbemeldte Niels Jensen og Karen Rasmus Datter af Bierre Sogn og Bye hinanden ikke nærmere paarørende eller beslægtede, end at de ere fødte af 2de Sødskende Børn. Angaaende deres formue, da ere de fattige Bønderfolk, som sidde til Huuse hos andre og eyer intet for dem selv. Nebsagger Præstegaard den 7de Aug: 1770. Bang.

1488 No ikke ang.
Søren Pedersen Røedkiær og Kirsten Sørens Daatter, Bønderfolk af Høver i Storring Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed Beslægtede.  I Henseende til Deres Fattigdom, frie og uden Betaling. Til Aarhuus Hosp. 1 Rdr. 27 Julii 1770.

1489 No 2219.
Niels Jensen og Maren Peders Daatter, Bønderfolk af Ølsted Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være Næst Sødskende = Børn, saa og at hun og hans forrige og ved Døden afgangne Hustrue Maren Thomas Daatter, skal have været Sødskende=Børn. Christiansborg den 20 Julii 1770. Til Aarhuus Hosp 4 mk.

1490 No 1721.
Thomas Sørensen og Anna Christens Daatter, Bønderfolk af Ruud Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet Leed Beslægtede. Christiansborg den 10 Augusti 1770. Til Randers Hospital 1 Rdr.

1491 No 1129.
Hans Petersen og Maren Niels Datter Bønderfolk af Maarslet Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 3die leed beslægtede. Christiansborg den 31 Augusti 1770. Til Aarh. Hospital 4 mk.

1492 No 1818.
Søren Jensen Tønning af Vissing Sogn og Anna Lauritz Daatter, af Yding Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede.  Christiansborg den 29 Junii 1770.
Til Horsens Hospital 4 mk.

1493 No ikke ang.
Peder Lauritzen og Enken Karen Jens Daatter, Bønderfolk af Sønder Vissing Sogn under Skanderborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Sødskende Børn. I henseende til Deres Fattigdom, allernaadigst ville have Dennem forundt frie og uden nogen betaling.  Christiansborg den 23 Februarii 1770. Til Aarhuus Hospital 2 mk.

1494 No 2926.
Mogens Michelsen af Tiilst og Maren Frans Daatter af Aabye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 3 Augusti 1770. Til Aarhuus Hospital 5 mk.

1495 No 153.
Jens Christensen Kock, og Anne Kirstine Peders Datter, Bønderfolk af Vissing Sogn, maae udi Ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 9de Novembris 1770. Til Randers Hospital 4 mk.

1496 No ikke ang.
Rasmus Hansen og Maren Ivers Datter, Bønderfolk af Assendrup Bye, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet hun skal være næst sødskende Barn til Hands afgangne Hustrue. I Henseende til deres Fattigdom, ville have forundt uden nogen Betaling. Christiansborg den 2den Novembris 1770. Til Horsens Hospital 2 mk?.

1497 No ikke ang.
Enkemand Hans Sørensen og Zidsel Michels Daatter, Bønderfolk af Vedslet Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun og hans ved Døden afgangne Moder skal have været Sødskende Børn. I Henseende til deres Fattigdom, ville have forundt frie og uden betaling. Christiansborg den 16de Novembris 1770. Til Horsens Hospital 3 mk.

1498 No ikke ang.
Michel Jensen og Bodild Sørens Daatter Thunboe af Norbye paa Grevskabet Samsøe, Bønderfolk, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i Tredie=Leed beslægtede. I Henseende til Deres Fattigdom  ville have forundt frie og uden nogen Betaling. Christiansborg den 9 Novembris 1770. Til Aarhuus Hosp 3 mk.

1499 No ikke ang.
Dette er sidste Bilag i såvel pakken som af samtlige bevillinger under Århus Stift afskrives derfor i fuld ordlyd.

Wii Christian den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Grewe udi Oldenborg og Delmenhorst, giøre alle witterligt, at Wi, efter herom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiæring, allernaadigst have bewilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at Lauritz Jørgensen og Anne Rasmus Datter, Bønderfolk af Alrøe, under Aarhuus Stift i Wort Land Nørre Jylland, maae i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal wære hinanden udi 3die Leed Beslægtede; Dog skal de først paa Behørige Steder Bewiisligt giøre, at de hwerandre, ey nærmere, end, som  herowen er meldet, udi Slægt eller Swogerskab paarører, saa og noget efter deres Midler og leylighed, samt Biskoppens Billig Sigelse, til neste Hospital udgiwe, saafremt de denne Wores allernaadigste Bewilling, Hwilken Wi i Henseende til deres Fattigdom, wille allernaadigst hawe dennem forundt frie og uden nogen Betaling, agter at nyde; Forbydendes alle og enhwer herimod, eftersom forskrewet staar at hindre, eller udi nogen Maade Forfang at giøre under Wor Hyldest og Naade; Giwet paa Wort Slot Christiansborg udi Wores Kongelig Residentz Stad Kiøbenhavn den 14 Decembris 1770

Under  Wort Signet. Efter Hans Kongelig Mayests allernaadigste Ordre og Befaling.

                            Luxdorph. Hielmstierne.

2 mk til Hospitalet i Horsens.


Færdig med afskrift af: Aarhus Bispearkiv Kongelige Bevillinger - Ægteskabsdispensationer m. v.

Til top