Aarhus Bispearkiv Kongelige bevillinger

Ægteskabsdispensationer samt lejermålssager - ophævede trolovelser m v.  


2den del:

Kilde:

Landsarkivet i Viborg: C3 1948 - 1952 år 1743 - 1761

Påbegyndt læsning pakke no. 6.

 C 3 – 1948 år 1743 – 1747.

526 No 68
Simon Rasmussen og Anne Jørgensdatter, Bønderfolk af Hansted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u anseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg Slot den 11te Januarii 1743. Til Aarhuus Hospital 1 rdr 2 mk

527 No 78
Rasmus Pedersen og Anne Albretsdatter, Bønderfolk af Aarslev Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi 2det og 3die leed beslegtede. Christiansborg Slot den 11te Januarii Anno 1743. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.
Slægtsskab og at deres tilstand er temmelig  att. af deres Sjæle Sørger. Thoustrup, samt Jens Albret Søn (der står Jens Hougaard) og Peder Nielsen.

528 No 2088.
Soldat Rasmus Madsen Beck og Enken Maren Lauridsdaatter af Bierre Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand og bemelte Enkes forrige ved døden afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 28 Decembris Anno 1743. På bagsiden står: af Bierre Sogn). Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

529 No 755.
Niels Rasmussen og Maren Niels Daater, Bønderfolk af Odder Sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg Slot den 15 Februarii Ao 1743. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

530 No 1785
Jens Rasmussen og Anna Rasmusdaatter, Bønderfolk af Vrigsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredje Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 1 Martii Anno 1743. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

531 No 611.
Niels Pedersen, Bonde af Giern Sogn og Anna Jensdaatter af Tvilum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg Slot den 15de Marti Anno 1743. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

532 No 163.
Søren Andersen og Karen Jacobsdaatter, Bønderfolk af Fløystrup udi Beder Sogn i Ning Herret, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtet. Christiansborg Slot den 24 Martii Anno 1743. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

533 No 87.
Rasmus Rasmussen og Enken Mette Jens Daatter fra Skiøstrup (Skødstrup) Sogn og Bye, maa udi Ægteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forige ved Døden afgangne Mand Anders Rasmussen Bonde skal have været Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 5 April 1743. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.
Notat:
At R R tienende paa Vosnesgaard og Enken M J boende her i Byen etc. Att. Jens Jespersen og Niels Sørensøn

534 No 46.
Erich Michelsen og Maren Laursdatter Bønderfolk af Gangsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 19 Aprilis Anno 1743. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

535 No 2582.
Søren Sørensen og Anna Sørensdaatter Bønderfolk af Døerup Bye i Voerladegaard Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 3 Maji Anno 1743. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

536 No 1976.
Laurids Nielsen og Maren Henrichs Daatter Bønderfolk af Ørsted sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi tredie Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 11te Maji Anno 1743. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

537 No 496.
Jørgen Rasmussen og Sidsel Jensdaatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u anseet at de skal være nest Sødskende Børn. Friderichsborg Slot den 24 Maji Ao 1743. Til Aarh. Hospital 1 Sldr.

538 No 1204.
Rasmus Sørensen, boende i Tolstrup Sogn, Giedved Bye (Gedved), Skanderborg Amt, og Karen Andersdatter i bemelte Giedved Bye, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at bemelte Karen Andersdaatter haver været bemelte Rasmus Sørensens afdøde Hustrue Birgithe Jensdatter i tredie leed beslægted. Friderichsborg Slot den 24 Maji Ao 1743. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

539 No 319.
Christen Jensen og Enken Johanna Andersdaatter af Tvingstrup, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forige afgangne Mand Jens Madsen skal have været Sødskende Børn. Friderichsborg Slot den 31 Maji Anno 1743. Til Aarhuus Hospital 2 rdr.
Slægtskab att af Sognepræsten i Kattrup Schandorph.

540 No 434.
Peder Jensen af Vedslet Sogn og Karen Jacobsdaatter af Gangsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Nest Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 14 Junii 1743. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

541 No 199.
Jacob Jensen af Tønning Sogn og Karen Andersdaatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Friderichsborg Slot den 13 Septembris Anno 1743. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

542 No 1283.
Anders Rasmussen og Kirsten Madsdaatter, Bønderfolk af Korning Sogn og Hatting Herret, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet de skal være Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 2 Novembris Ao 1743. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

543 No 991.
Niels Rasmussen og Johanne Pedersdaatter, Bønderfolk af Haurum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 2 Novembr 1743. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

544 No 1280.
Peder Frandsen Møller af Stoubye Sogn og Leene Knudsdaatter af Dougaard (Daugaard) Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og bemelte Leene Knudsdaatters Moder skal være Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 31 Januari 1743. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

545 No 1310.
Christen Sørensen og Mette Laurs Daatter, Bønderfolk af Elleuf (Elev) Sogn maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 31te Januarij Anno 1744. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

546 No 368.
Rasmus Sørensen og Kirsten Jensdaatter Nørgaard, Bønderfolk af Schifholme (Skivholme) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg Slot den 3de Aprilis 1744. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr. (Se no 547)

547 No 402.
Søren Jensen Nørgaard og Karen Sørensdaatter, Bønderfolk af Schifholme (Skivholme) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 3 Aprilis 1744. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr. (Se no 546)

548 No 533.
Jens Olesen og Karen Nielsdaatter, Bønderfolk af Bierrager (Bjergager) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hans Faders Moder og hendes Faders Fader skal have været halv Sødskende, og de saaleedis hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 1 Maji Anno 1744. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

549  No 1769.
Anders Envoldsen af Giedved Bye, ved Vor Kiøbsted Horsens, og Maren Jens Datter sammesteds, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at bemelte Anders Envoldsens afgangne hustrue, Karen Jens Datter, skal have været i 3die Leed beslegtet med bemelte Maren Jens Datter. Hirschholms Slot den 29 Maii 1744. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.
Slægtsskab. att. af Sognepræsten i Kattrup Schandorph.

550 No 1740.
Jens Rasmussen Odegaard af Temb Sogn (Them) og Giertrud Lauridsdaatter af Addit bye, maa udi Egteskab sammenkommem uanseet at bemelte Jens Rasmussen Odergaard forhen skal have besvangret fornevnte Giertrud Lauritzdaatters nest Sødskende Barn Cidsel Madsdaatter. Hirschholms Slot den 19de Junii 1744. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.
At Jens Rasmussen af Salten her i Them Sogn, som imod sit vidende ægteskab i forbuden leed begyndt, er fattig og af slette Vilkor, kand efter begjæring sandfærdig attesteres. Spliid.

551 No 1007.
Oluf Nielsen og Dorthe Pedersdaatter Bønderfolk af Levring Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Dorthe Pedersdaatter skal have været nest Sødskende Barn til hans forige ved døden afgangne Hustrue. Hirschholms Slot den 10 Julii Anno 1744. Til Aarhuus Hospital 1 rdr 1 mk.

552 No 1008.
Christen Clausen og Maren Christensdaatter, Bønderfolk af Levring Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie lige leed beslegtede. Hirschholms Slot den 10de Julii Anno 1744. Til Aarhuus Hospital 1 rdr 1 mk.

553 No 974.
Johan Bernt Grønvald og Catharine Nielsdaatter, Bønderfolk af Schanderborg, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Johan Bernt Grønvalds Moder og fornevnte Catharine Nielsdaatters Moders Fader vare halv Sødskende. Hirschholms Slot den 24 Julii 1744. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

554 No 2212
Rasmus Rasmussen og Enken Karen Rasmusdaatter, Bønderfolk af Barret Sogn (Barrit) og Bye i Bierre Herret, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand til hendes forige og sidste Mand afgangne Niels Nielsen skal have været næst
Sødskende Barn. Frideriksborg Slot den 4de Septb Anno 1744. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

555 No 2091.
Otto Hansen af Hatting Sogn og Birgitte Pedersdaatter af Tamdrup Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Friderichsborg Slot den 9 Octob. Anno 1744. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

556 No 2360.
Niels Nielsen af Fregerslev og Maren Danielsdatter af Skiibye, begge Bønderfolk udi det Schanderborgske District, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at hendes Fader og hans Fader skal have været Sødskende Børn. Friderichsborg Slot den 9de Octobris Ao 1744. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.
Slægtsskab att. af Christen Pedersen og Anders Nielsen begge af Schibye som kiendte deres Forfædre paa begge Sider fuld vel.

557 No 2049.
Niels Christensen, Land Soldat af Hverring (Hvirring) Sogn og Anne Pedersdatter af Hornborg Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hans Mor=fader og hendes fader skal have været halv Brødre, og saaleedes hinanden udi andet og tredie Leed beslegtede. Friderichsborg Slot den 9de Octobris Anno 1744. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

558 No 2302.
Søren Sørensen og Maren Sørensdaatter, Bønderfolk af Kasted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være nest Sødskende Børn. Frideriksborg Slot den 30te Octobris Anno 1744. Til Aarhuus Hospital 1 rdr 1 mk.

559 No 2336.
Søren Nielsen og Maren Pedersdaatter, Bønderfolk af Christrup Sogn (Kristrup), maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Friderichsborg Slot den 14 Novembris Anno 1744. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

560 No 1980.
Christen Laursen og Maren Christensdaatter, Bønderfolk af Hadslund Sogn og Dronningborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være Nest Sødskende Børn og saaleedes hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg Slot den 4 Decembris Anno 1744. Til Aarh. Hospital 1 rdr
Slægtsskab att. af Niels Jensen Høg af Tebestrup og Kield Pedersen af Hadslund.

561 No 2532.
Peder Nielsen og Mette Knudsdatter, Bønderfolk af Handsted Bye, Skanderborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 28 Decembris Anno 1744. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

562 No 2436.
Søren Andersen og Maren Sørens Daatter, Bønderfolk af Rue Bye i Grønbech (Grønbæk) Sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 8de Januarij Anno 1745. Til Aarh. Hospital 1 rdr.
Slægtsskab att. af N. Hurtigcarl.

563 No 1736.
Mads Hansen af Alling og Enken Anna Jørgensdaatter af Toustrup maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være Nest Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 5 Marti 1745. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

564 No 1630.
Lars Thomesen af Langeschou (Langeskov) og Ellen Christiansdaatter af Rud Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 26 Martii 1745. Til Aarh. Hosp. 2 Sldr.

565 No 1449.
Niels Andersen av Spentrup Sogn, og Enken Anna Jensdatter av Gassum Sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hin anden udi andet og 3die led beslægtede. Christiansborg Slot den 23de Aprilis Ao 1745. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.
Slægtsskab att. Spentrup 3 Maji 1745 Friis.

566 No 972.
Lauritz Andersen af Floes udi Virring Sogn og Toue Nielsdaatter (Tove) afgangne Niels Sørensen Hautorns Efterleverske, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at bemelte Lauritz Andersen skal have været bemelte Toue Nielsdatters ved døden afgangne Mand udi 2det Leed beslegtede. Christiansborg den 23 Aprilis 1745. Til Aarhuus Hospital 1 rdr 2 mk.
Om Slægtsskab og at de er Bønderfolk, att. af Niels Brunou, Jens Michelsen og Søren Nielsen.

567 No 118.
David Madsen og Karen Mortensdaatter, Bønderfolk af Vibye paa Marselisborg Gods, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hans forige ved Døden afgangne Hustrue Zidsel Rasmusdaatter og bemelte Karen Mortensdaatters fader Morten Beck skal have været Sødskende Børn. Friderichsborg Slot d 21 Maji Anno 1745. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

568 No 369.
Jens Jensen og Barbara Jensdaatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Friderichsborg den 18 Junii Anno 1745. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr 2 mk.

569 No 2849.
Lars Pedersen og Mette Nielsdatter, Bønderfolk af Hansted Sogn i Vohr=Herret og Schanderborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg Slot d 13 Augusti 1745. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

570 No 2853.
Niels Lauritzen og Johanne Jensdaatter, Bønderfolk af Tilst Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de er Sødskende Børn og hinanden udi Andet Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 13 Augusti Anno 1745. Til Aarhuus Hospital 2 Aldr.

571 No 2877.
Søren Jensen af Brundbye og Dorthe Jensdaatter af Tranberg paa vort Land Samsøe, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forige ved døden afgangne hustrue Maren Sørensdaatter skal have været Næst Sødskende Børn, og saaledis hinanden udi Tredie leed beslegtede. Coldinghuus Slot den 23 Augusti Anno 1745. Til Aarhuus Hospital 1 rdr 4 mk.

572 No 2072.
Hans Sørensen og Johanne Knuds Daatter, Bønderfolk af Fensholt Bye, i Torrild Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at fornevnte Johanne Knuds Daatter er hans afdøde  Hustrues Stif=Daatter. Drage den 2den September Ao 1745. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Notat:
At Hans Sørensøn Fæstebunde, paa HøyEdle og Welbaarne Frantz Rantzaus goeds til Cane i Terrild Sogn (Torrild) Fensholt By, som har erholdet tilladelse etc. At. Sognepræsten Steenstrup

573 No 2269.
Michel Sørensen af Vastrup Bye (Vadstrup)og Anna Clemendsdaatter af Nordbye begge Bønderfolk paa vort Lands Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Hirskholms Slot den 22 Octobris Anno 1745. Til Aarhuus Hospital 2 rdr.
Notat:
Michel Sørensen, Bondekarl i Vastrup, samt Anna Clemensdaatter i Noordbye, paa Samsøe, ere efter Kirke Bogen, saawelsom Dannemands, Stadfæstelse hinanden ey nærmere beslægtede, end som i andet og tredie Leed. Samme Michel Sørensen er ved Alder, og antagen til Herrens det Høyværdige Bord førend den allernaadigste anbefalede Børns confirmation: Pigen, Anna Clemensdaatter er, efter foregaaende Underviisning, confirmeret Aar 1739 i Noordbye Kirke, Søndagen efter Paaske. Noordbye dj= 9 Novb: 1745. test: J. Clausson.

574 No 161.
Hans Johansen Schultz Borger og Skipper i Vor Kiøbsted Horsens og Mette Jensdaatter Høstmarck maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forige ved døden afgangne Hustrue Karen Jensdaatter skal have været Sødskende Børn. Hirskholms Slot den 1 Octobris Anno 1745. Til Aarhuus Hospital 2 rdr.

575 No 2707.
Just Jørgensen og Anne Jens Daatter af Alrøe Sogn og Bye udi Aakier Amt, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi 3die leed beslegtede. Hirskholms Slot den 12de Novembris Ao 1745. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

576 No 2079.
Søren Sørensen og Mette Jensdaatter, Bønderfolk af Sielle Sogn (Sjelle), maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 26 Novemb. Anno 1745. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

577 No 2201.
Jens Pedersen og Else Jensdaatter, Bønderfolk af Helgenis Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 26 Novembris Anno 1745. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

578 No 251.
Søren Frandsen, Rytter=Bonde af Græstrup Sogn og Dauding Bye, under Vores Schanderborgske Rytter District, og Maren Sørens Datter af Burgaarde udi bemelte Græstrup Sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet, at de hinanden udi 3die Leed skal være beslægtede. Christiansborg den 7de Januarii 1746. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

579 No 285.
Søfren Jørgensen og Bodel Søfrens Daatter, Bønderfolk af Norbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 7 Januarii 1746. Til Aarhuus Hospital 1 rdr 2 mk.

580 No 610.
Rasmus Rasmussen af Bierager Sogn (Bjerager) og Maren Jensdatter, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi 2det og 3die leed beslægtede. Christiansborg Slot den 5te Februarii 1746. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

581 No 235.
Os Elskelig Morten Cordtsen Vores Cancellie Raad og Maria Kirstine Berring af Vor Kiøbsted Horsens, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn og hinanden saaleedis i Andet Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 5 Februarii Anno 1745. Til Aarhuus Hospital 12 rdr. (På bags: Jomfru M K Berring)

582 No 1593.
Peder Pedersen, Rytter Bonde af Stilling Sogn og Bye udi det Schanderborgske District, og Mette Jens Daatter, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i 2det og 3die Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 25de Februarii Ao 1746. Til Aarh. Hospital 1 rdr 4 mk.

583 No 1816.
Peder Michelsen af Vestbirk og Maren Jensdaatter af Birchenes (Birknæs), Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hans Faders Moder er hendes Moders Moders Søster, og saaledes hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 18 Martii 1746. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

584 No 1031.
Jens Sørensen og Mette Michelsdatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 15de Aprilis Anno 1746. Til Aarh. Hospital 2 rdr.

585 No 1184.
Peder Rasmussen og Karen Rasmusdaatter afgangne Erich Sørensens Efterleverske, Bønderfolk af Ommestropgaard udi Mørcke (Mørke) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at bemelte Peder Rasmussen og fornevnte hendes afgangne Mand skal have været hin anden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Hirksholms Slot den 20 Maji Anno 1746. Til Aarh. Hospital 1 rdr 2 mk.
Om Slægtsskab  att. af Clemen Rasmussen og Søren Pedersøn.

586 No 244.
Hans Pedersen Brøchner, Medtiener og Cappellan pro persona ved Spentrup og Gassum Meenigheder, og Ingeborg Arildsdaatter Friis maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Sødskende Børn. Hirschholms Slot den 27de Maji 1746. Til Aarh. Hospital 4 rdr.

587 No 701.
Morten Rasmussen og Anna Svendsdaatter af Østbirch Sogn (Østbirk), maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Rosenborg Slot den 1ste Julii Anno 1746. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

588 No 839.
Michael Clemenssen og Kirstine Jacobsdaatter, Bønderfolk af Asferg Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Rosenborg Slot den 1 Julii Anno 1746. Til Aarh. Hosp. 1 rdr.
Notat:
At disse 2de Unge Folk her af Asferg Bye, navnl: Mickel Clemmensen og Kirsten Jacobsdaatter, ere næst Sødskende børn, hand ere avlet af Clemmen Mickelsen, hvis Hustrue Maren Pedersdaatter, var Peder Christensens daatter, hun neml: Kirsten Jacobs Daatter, er avlet af Jacob Pedersen, hvis Hustrue Kirsten Jensdaatter, var Anne Christensdaatters daatter, hvilken Anne Christensdaatter var Syster til Peder Christensen, saa Mickel Clemmensen er født af een Broder daatter, og Kirsten Jacobsdaatter af en Systerdatter, og aldtsaa næst Sydskende Børn, tilstaaer og egenhændig bekræfter vi 2de underskrevne Danne Mænd. Asferg dj: 21 Julii 1746. Martin Jenssøn? Ferdinant Christensen, samt Sognepræstren H Smidt.

589 No 723.
Christen Nielsen og Anne Christensdaatter, Bønderfolk af Lem Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være nest Sødskende Børn. Hirschholms Slot den 8de Julii Anno 1746. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

590 No 1278.
Povel Lauritsen og Maren Jørgensdatter, Bønderfolk af Seeling Sogn (Sejling?), maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været Sødskende Børn. Hirscholms Slot den 25de Julii Anno 1746. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

591 No 145.
Os Elskelig Bernhard Knud Christoff von der Lippe, Capitain ved Vores Jydske gevorbene Regiment til Foeds, og Jomfrue Karen Grubbe Krabbe, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 2det Leed beslægtede. Hirsckholms Slot den 22 Julii Anno 1746. Til Aarhuus Hospital 4 Sldr.

592 No 1394.
Niels Hansen, Soldat under Os Eskelig General Major Numsen allernaadigst anfortroede Synder Jydske National Infanterie Regiment, af Seidt Bye og Uth Sogn, og Maren Jensdaatter, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi 2det og 3die Leed beslegtede. Hirschholms Slot den 29 Julii Ao 1746. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

593
ikke anvendt

594 No 280.
Niels Rasmussen og Apelone Jensdaatter afgangne Jens Jensens Efterleverske, Bønderfolk af Birkenæs Sogn (Birknæs, Østbirk Sogn), maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og bemelte hendes afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg Slot den 30 Septembris Ao 1746. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr. Sign. efter Kongens befaling.
Om Slægtskab:
Att af Degnen Christen Vibye til Østbirk og Yding Sogne, samt Christen Andersen, Niels Pedersen, Peder Biørnsen? alle af Østbierch.

595 No 355.
Jens Nielsen Sal og Maren Niels Datter Vrangstrup, Bønderfolk af Grandslef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være hinanden udi tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 30 Septembris 1746. Sign. Efter Kongens befaling. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

596 No 583.
Michel Christensen og Karen Ottesdaatter, Bønderfolk af Yding Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn, saa og at bemelte Michel Christensens Fader er Morbroder til fornevnte Karen Ottesdatters Fader. Christiansborg Slot den 7de Octobr. Anno 1746. Sign. efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr. (Se no 598)
Att. om Slægtsskab sign af Kampmann, Østbirch.

597 No 50.
Peder Rasmussen og Mette Rasmusdaatter, Bønderfolk af Aabye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hin anden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Friderichsberg Slot den 19 Augusti Anno 1746. Til Aarhuus Hospital 1 rdr. Notat på bagsiden: Peder Rasmussen/:burde være Rasmus Pedersen:/ og Mette Rasmusdaatters Egteskabs bevilgning.

598 No 582.
Niels Ottesen og Maren Christensdatter, Bønderfolk af Yding Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn, saa og at bemelte Maren Christensdatters fader, er Morbroder til fornefnte Niels Ottesens fader. Christiansborg den 7de Octobris Anno 1746. Til Aarh. Hospital 1 Sldr.
Om Slægstskab:
Att af Kampmann, Østbirch. (Se no 596)

599 No 1064.
Niels Rasmussen og Karen Andersdaatter, Bønderfolk af Tvilom Sogn (Tvilum), maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest Sødskende Børn. Christiansborg den 4 Novembris Ao 1746. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

600 No 919.
Jens Jensen og Else Jensdaatter, Bønderfolk af Dyngbye, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslegtede. Christiansborg Slot den 25 Novembris Ao 1746.  Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

601 No 882.
Jens Christensen og Anna Christensdaatter, Bønderfolk af Hvornum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være Nest Sødskende Børn. Christiansborg den 25 Novembris Ao 1746. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

602 No 954.
Jacob Christensen og Johanne Christensdaatter, Bønderfolk af Hvornum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Nest Sødskende Børn. Christiansborg den 25 Novenb. 1746. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

603 No 938.
Christen Rasmussen og Enken Maren Rasmusdaatter, Bønderfolk af Hunslund (Hundslund) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hendes ved døden afgangne Mand Rasmus Jacobsen skal have været Sødskende Barn til bemelte Christen Rasmussens fader. Christiansborg den 2 Decembris Anno 1746. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.
Om Slægtsforhold:
Att. af Mogens Vogelius Past: loc., Anders Nielsøn, Christen Sørrensen.

604 No 907.
Jacob Pedersen af Træden Sogn og Maria Rasmusdaatter af Underup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hin anden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 9de Decembris Anno 1746. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 1 rdr. Slægtsforhold:
Att af Morthen Rasmussen af Underup og Søren Rasmussen af Træden.

605 No 908.
Peder Pedersen og Kirsten Madsdatter, Bønderfolk af Helles (Helgenæs) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forige ved døden afgangne Mand Rasmus Christensen skal have været Nest Sødskende Børn. Christiansborg den 9de Decembr. Ao 1746. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.
Slægtsforhold:
Att. af Peder Rasmussøn i Orbye, Christen Nielsøn i Esbye.

606 No 892.
Christen Michelsøn og Else Sørensdatter Bønderfolk af Hornborg Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 16de Decembris Anno 1746. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

607 No 1503.
Søren Jørgensøn og Anna Jørgensdaatter Bønderfolk fra Nordbye paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Anna Jørgensdaatter skal have været udi andet og Tredie Leed beslegted med fornevnte Søfren Jørgensens forige ved døden afgangne Hustrue. Christiansborg den 7de Januarii 1747. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

608 No 119.
Os Elskelige Rudolph Henrich Christensen Linde til Tanneroph (Tannerup)og Frue Christiana Dorothea Nielsdaatter Leth, af Vort Land Nørre Jylland, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 24 Februarii Anno 1747. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 10 rdr.

609 No 1133.
Peder Kieldsen Gulløf og Kirsten Christensdaatter Saal, Bønderfolk af Gulløf (Gullev) Sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at hans forrige ved døden afgangne hustroe Mette Nielsdatter skal have været Ermeldte Kirsten Christensdatter Saal udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 3 Martii Anno 1747. Sign efter Kongens ordre.  (På bags. P K og K C af Saal Sogn) Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

610 No 684.
Jens Christensen Rasch og Anne Pedersdatter, Bønderfolk af Funder Sogn og Bye udi Silkeborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun til fornefnte Jens Christensens ved døden afgangne hustrue Kirsten Jensdatter, skal være næst Sødskende Barn. Christiansborg den 7de April Anno 1747. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

Indbemelte Personer J C R af Funder og A P af Them er begge fattige og af ringe Vilkor saa de i Taxationen behøver Moderation, kand jeg efter forlangende sandfærdig Attestere. Them d 6te Maj 1747. Spliid (Præst) Peder Laursen i Tem, Laust Iversen i Them.

611 No 659.
Jens Madsen Rank af Binderup Bye og Dahlbye neder Sogn (Dalbyneder) og Appelone Nielsdatter, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at bemeldte Appelone Nielsdatter til hans forrige ved døden afgangne Hustrue udi Tredie Leed skal være beslægtet.
Christiansborg den 5te Maii Anno 1747. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

612 No 633.
Jens Jensen Præsti og Johanna Jensdatter, Bønderfolk af Lemming Sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at hun skal være Sødskende Barn til hans Jens Jensen Præsties Fader.
Christiansborg den 5te Maii Anno 1747. Sign efter Kongens ordre. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

613 No 312.
Peder Pedersen Aaboe og Enken Karen Sørensdatter, Bønderfolk fra Elsted Sogn i Haurballegaards Amt, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 26 Maii Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.
Slægtsforhold att. af Stub (Præst i Skødstrup) Knud Sørensen Kroer og Rasmus Jespersen.

614 No 1958.
Mogens Jensen og Kirsten Rasmusdatter, Bønderfolk af Saubroe Sogn (Sabro), maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hun til hans sidst ved døden afgangne hustro skal have været udi 3die Lige leed beslægtede. Christiansborg den 2den Junii Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.
At Mogens Jensen Een huusmand i Saugbroe med sin Kiæreste Kirsten Rasmusdatter ey nærmere er beslegtede etc. att. Muncheboe, Jens Pedersøn Pelsen og Peder Andersen.

615 No 3426.
Peder Nielsen af Nimdrup i Grædstrup Sogn og Kiersten Lars Datter af Seyed i Bryrup Sogn, begge Bønderfolk, maa i ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 7 July Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

616 No 1665.
Anders Andersen af Calløe Amt, som udj sit forrige Egteskab skal have begaaet Leiermaal med Johanne Hans Daatter maa nu, saadan hans begaaede Leiermaal u=agtet, indlade sig i Egteskab med fornevnte Johanne Hans Daatter. Christiansborg dj: 11 Augustii Ao 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

617 No 3249.
Knud Andersen og Margrethe Lorensdaatter af Taaning Sogn og Schanderborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 15 Septemb. Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

618 No 3288.
Jens Thomasen og Maren Sørensdaatter fra Endelave, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 6te Octobris Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

619 No 3277.
Søren Hansen af Maarslet Sogn og Bye udi Ning=Herred, og Sidsel Niels Datter af Thestrup i bemeldte Maarslet Sogn, begge Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 6te Octobris. Ao 1747. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

620 No 3311.
Oluf Sørensen og Johanne Michelsdaatter, Bønderfolk fra Nordbye paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest Sødskende Børn. Christiansborg den 13 Octobris Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

621 No 5007.
Peder Pedersen og Apelone Andersdatter afgl: Laurids Sørensens Efterleverske, Bønderfolk af Levring Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Apelone Andersdaatters forige Mands Moder og bemelte Peder Pedersens Faders Moder skal have været Sødskende. Christiansborg d 13 Octob. Ao 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

622 No 4832.

Iver Nielsen og Maren Jepsdatter, Bønderfolk af Gylling Sogn og Bye udi Aakier Amt, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at fornevnte Iver Nielsens afgangne Hustrue og Maren Jeps Datter skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 20 Octobris Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

623 No 3303.
Rasmus Stephansen og Sidsel Hansdatter, Bønderfolk af Tranberg Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie Leed beslegtet. Christiansborg den 2ode Octobris Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

At disse unge folk Rasmus Stephansen og Cidsel Hansdaatter, begge af Slette bye udj Tranberg Sogn, ej ere hinanden nærmere beslægtigede, eller besvogrede, end dette deres Kongl. Brefs allernaadigst omformelder, attesterer ieg som deres anfortroede Sogne Præst allerunderdanigst. Hvad sig ellers denne post anbelanger efter samme Kongl: allernaadigst Dispensation at udgive noget til neste Hospital, da ydmygeligen ombedes Deres Høyærværdighed Hr: Biskoppen, at ansee dem efter dend fattige Bondestand, thi synes hand end med sine forældre at have noget, saa er hun derimod med forældre disdo fattigere, hvilket ieg ogsaa med dennem sandferdeligen bevidner. Holme Præstegaard d: 3 Nov: 1747. HKLagesen.

624 No 4825.
Peder Hansen og Enken Karen Larsdaatter, Bønderfolk af Stoubye, (Stovby), maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forige og ved døden afgangne Mand Niels Hierild skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 27de Octobris 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

625 No 5029.
Anders Rasmussen af Siimb (Siim), og een Enke navnlig Johanne Sørensdatter udj Emborg, begge Bønderfolk af Vores Schanderborgske Rytter District, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at fornævnte Enke og Anders Rasmussens Moder skal være Sødskende Børn, og saaledes hinanden i 2det og 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 10 Novembr: 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.
Slægtsskab att. af Thomas Nielsen og Jens Salmonsen.

626 No 5020.
Søren Nielsen og Lisbeth Nielsdatter, Bønderfolk af Øxen Mølle Bye (Tirstrup Sogn), maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans forrige ved døden afgangne Hustrues Sødskende Barn. Christiansborg den 17 Novembr Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

627 No 1840.
Christian Jørgensen og Kirsten Nielsdaatter, Bønderfolk af Seiling Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 2 Dec: 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr. (Se nr 628)

628 No 1839.
Jens Jørgensen og Anna Nielsdaatter, Bønderfolk af Seiling Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 2 Decembris Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr. (Se nr 627)629 No 503.

629
Rasmus Knudsen og Ellen Lauridsdatter, Bønder=folk af Elen (No: Elev) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 8de Decembris Anno 1747. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

630 No 1847.
Anders Christensen af Boos (Boes), og en Enke, navnlig Maren Jørgens Datter af Siimb (Siim), Bønderfolk af Dover Sogn, maa i ægteskab  sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden i 2det og 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 22de Decembris Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr 2 mk 8 sk.

631 No 4807.
Rasmus Rasmussen Tønning og Enken Bodil Jørgens Daatter, Bønderfolk af Vrigsted Sogn, udi Bierre Herred, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at bemelte Bodil Jørgens Daatter forrige ved Døden afgangne Mand, Niels Pedersen og bemelte Rasmus Rasmussen Tønning, skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 29 Decembris Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.
Om Slægtsskab:
Enkens forrige Mand afgl. Niels Pedersen og denne Rasmus Rasmussen, som nu begierer hende til Ægte, vare avlede af 2de Brødre, navnl: Peder og Rasmus Nielsen, og de altsaa i anden leed hinanden paarørende, bliver herved/: som noget der er hver Mand iblant od, hvor de ere fødde og opfødde vitterligt:/ sandfærdig bevidnet. Barret Præstegaard d: 12te Januar: 1748. CKPlesner.

632 No 4879.
Christen Jensen og Kiersten Sørensdaatter, Bønderfolk af Lyngbye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være nest Sødskende Børn. Christiansborg den 29 Decembris Anno 1747. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

Færdig med læsning pakke no 6: C3 – 1948 år 1743 - 1747.

Påbegyndt læsning pakke no 7: C3 – 1949 år 1748 – 1751.


633 No 819
Wii Friderich den femte af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsteen, Stormarn og Dytmersken, Grewe udi Oldenborg og Delemenhorst, Giøre alle Witterligt etc.
Anders Nielsen Nygaard Skovfoget udi Hadersleb=huus Amt og Anna Christensdatter Ferslev (Farslev)af Katterup Sogn udi Schanderborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 5 Januarii 1748.
Slægtskab og deres ringe evne og formue att. Kattrup Præstegaard F Schandorf. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

634 No 654
Mads Christensen og Karen Andersdatter, Bønderfolk af Rønslunde Bye, Eistrup Sogn, Vrads Herret, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være halv Sødskende. Christiansborg den 19 Januarii Anno 1748.
Til Aarhuus Hospital 7 mk

635 No 660
Mads Andersen og Sidsel Maria Christensdaatter, Bønderfolk af Eistrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og bemelte Sidsel Maria Christensdaatters Fader skal være Sødskende børn. Christiansborg den 19 Januarii 1748. Til Aarhuus Hospital 5 mk.

636 No 1720
Jens Christensen og Sidsele Christens daatter, bønder folk af Tønning Sogn, maa udi Egteskab sammen komme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 2den Fabruarii 1748. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

637 No 1717
Jens Madsen og Karen Mads Daatter afgl: Rasmus Sørensens Efterleverske, Bønderfolk fra Grevskabet Friisenborg, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at hand og hendes forrige ved døden afgl: Mand Rasmus Sørensen skal have været hinanden udj Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 9 Februarii 1748.
Slægtskab att. af 2de ærlige Dannemænd i Borum, som Gode Belientere. Peder Pedersøn - Søren Christensen samt Møller (Sognepræst) Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

638 No 1843.
Villads Larsen af Over Vrigsted og Mette Jørgensdatter afgangne Mads Damgaards Efterleverske af Nedre Vrigsted, begge Bønderfolk,(Bjerre Herred) maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi andet Leed beslægtede. Christiansborg den 1ste Martii 1748.
Slægtskab att. Barret Præstegrd. Plesner. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

639 No 1424
Jens Andersen og Anna Jens Daatter, Bønderfolk fra Tolstrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 22de Marti Ao 1748.
Slægtskab att. at de begge er af Giedved, Tolstrup Sogn, de ere begge af saa fattige og ringe omstændigheder, at De særdeles kunde blive tient med det allertaaligste Paalæg til Hospitalet.
Kattrup Præstegaard. Schandorf. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

640 No 839.
Rasmus Christensen og Maren Pedersdaatter, Bønderfolk fra Borup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 13 Aprilis 1748.
Slægtskab att. af Christen Madsøn - Søren Mogensøn. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

641 No 233.
Peder Jørgensen og Anna Michelsdatter, Bønderfolk af Nør Snede Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 11te Majy 1748. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

642 No 95
Jens Povelsen og Enken Kirsten Jensdaatter, afgangne Niels Pedersens efterleverske, Bønderfolk fra Aabye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at fornevnte Jens Povelsen og bemelte afgangne Niels Pedersen skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 24 May 1748.
Slægtskab att. af underskrevne Sognemænd Frands Christensen - Michel Nielsen. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

643 No 89.
Niels Jensen af Tafteberg og Maren Jensdaatter af Østerbye paa Vort Land Samsøe, bønderfolk maa udi Egteskab sammen komme, uanseet at de skal være Næst-Sødskende Børn og saaledes hinanden udi Tredie Leed beslegtet. Christiansborg den 21de Junii 1748.
Att. af Peder Clemmensen - Rasmus Sørensøn. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

644 No 76.
Søren Sørensen Bøeg og Mette Christens Daatter Torrild, Bønderfolk af Aidt Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været hinanden udi Tredie lige leed beslegtede. Christiansborg d 21de Junii 1748. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

645 No 74.
Morten Tønnesen Staal og Anna Sørens Daatter Bierregaard, Bønderfolk af Handsted Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Nest Sødskende Børn. Christiansborg dend 28 Juny 1748. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

646 No 85
Jens Jensen og Mette Pedersdaatter, Bønderfolk af Them Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 28 Juny 1748.
Att. Deres tilstand behøver maadelig Taxation. Them Præstegaard Spliid. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

647 No 370.
Christen Jensen og Maren Dinesdaatter, Bønderfolk af Faarup Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet de skal være Sødskende=Børn. Christiansborg den 19 July 1748. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

648 No 1062.
Morten Sørensen og Enken Anne Povelsdaatter afgangne Rasmus Christensens Efterleverske, Bønderfolk af Østerbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at bemelte hendes forige afdøde Mand og fornevnte Morten Sørensens Moder skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 12 Augusty 1748. Til Aarhuus Hospital 1 rdr 2 mk.

649 No 2127.
Jens Rasmussen Bech og Else Rasmus Daatter, Bønderfolk af Harreslef Sogn og Dronningborg Amt, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg d ? Octobr. 1748. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

650 No 2118.
Søren Nielssen Hierild og Maren Jepsdaatter Bønderfolk fra Stoubye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 4de Octobris 1748. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

 
651 No 5.
Andreas Hendrichsen Frick og Birgitte Clemensdatter, Bønderfolk af Hammelev Sogn udi Calløe Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være næst Sødskende Barn til hans forrige ved døden afgangne Hustrue. Christiansborg den 19 July 1748. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

652 No 1045.
Anders Christensen og Maren Jensdaatter, Bønderfolk af Udbyneder Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være næstsødskende Børn. Christiansborg den 23 Augusty 1748. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

653 No 2503.
Jens Andersen og Kirsten Rasmusdatter, Bønderfolk af Giedved Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forrige ved døden afgangne Mand Niels Andersen skal have været hinanden udi tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 15 Novembris 1748.
Att: Om slægtskab og ere De begge ichun af fattig og ringe Wilkaar og tilstand. Kattrup Præstegaard dend 28de Martz 1749.
Schandorph. Til Aarh. Hospital 7 mk.

654 No 3049.
Peder Jespersen og Maren Andersdaatter afgangne Niels Gravs Efterleverske, Bønderfolk af Skiolds Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst=Sødskende. Christiansborg den 22 Novembris 1748. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

655 No 1283.
Søren Nielsen af Dørup i Voer Ladegaard Sogn og en Enke, Navnlig Maren Sørensdatter udi Voer Ladegaard, Bønderfolk maa udi Ægteskab sammen komme, u=anseet at fornevnte Søren Nielsens Fader og Maren Sørensdatters afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 24 Januarii 1749.
Att. Sønder Vissing Præstegaard F. Hanssøn. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

656 No 1215.
Rasmus Nielsøn og Maren Ivers Datter, Bønderfolk af Udbye Sogn og Bye, Rouse Herred, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at Rasmus Nielsens forrige ved Døden afgangne Hustrue, Karen Jens Datter og fornevnte Maren Ivers Datter skal have været hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 7de Februari 1749. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

657 No 1217.
Christen Rasmussen og Kiersten Rasmusdaatter Bønderfolk af Hørning Sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 21 Februarii 1749. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

658 No 1882.
Peder Pedersen Brundt og Else Jensdaatter Bønderfolk af Skiød Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 21 Februarii 1749. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

659 No 1693.
Niels Jensen og Mette Sørensdaatter Bønderfolk af Tønning Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hin anden udi Andet Leed beslegtede. Christiansborg den 14de Martii 1749.
Att. Om slægtskab Anders xxx - Peder xxx. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

660 No 100
James Wicher Degn til Hylche Meenighed og Goecil (Cecil) Hansdatter Langemark, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 21 Martii 1749. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

661 No 530.
Jens Larsen og Anna Eschesdaatter Bønderfolk af Søvind Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 28 Martii 1749. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

662 No 907.
Jens Jensen og Anna Jens Daatter, Bønderfolk af Estruplund Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Hinanden udi Tredie lige Leed beslegtede. Christiansborg den 30 Maii 1749. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

663 No 455.
Gunder Jørgensen og Anne Jens Daatter, Bønderfolk af Fruering Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udj Tredie Leed beslegtede.
Christiansborg den 3die Maii 1749.
Att. Morten Rasmussen - Søren Rasmussen begge af Hvolbech. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

664 No 897.
Niels Sørensen og Kirsten Nielsdatter, Bønderfolk fra Ødum Sogn, maa udi Egteskab Sammenkomme, u=anseet at de skal være næst Sødskende Børn, og hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Kiøbenhafn den 6te Junii 1749. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

665 No 867.
Iver Pedersen og Karen Sørensdaatter, Bønderfolk af Endelauge (Endelave) Sogn, maa udi Egteskab Sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige afgangne Hustrue skal have været nest Sødskende børn. Kiøbenhavn den 13 Junii 1749. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

666 No 628.
Peder Nielsen og Kirsten Rasmus Datter, Bønderfolk af Linaae Sogn, i Silcheborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 25 Julii 1749. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

667 No 663.
Peder Christensen, og en Enke, ved Navn Anna Rasmus Datter, Bønderfolk af Mesing Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at fornevnte Peder Christensens Moder og Enkens afdøde Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 1 Augti 1749. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

668 No 624.
Ip Pedersen Holm og Barbara Søfrensdaatter, Bønderfolk af Nordbye paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtet. Christiansborg den 15 Augusti 1749. Til Aarh. Hospital 10 mk.

669 No 328.
Jens Rasmussen Møller Svend ved Hvidmølle i Dronningborg Amt og Birgitte Sørensdaatter, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand Tilforn skal have begaaet Lejemaal med Anne Thomasdaatter, som til bemelte Birgithe Sørensdaatter udi Tredie leed skal være beslægtet. Christiansborg den 10de Octobris Anno 1749. Til Aarh. Hospital 1 rdr.
På bagsiden:
J R Møllersvend af Hvid Mølle og B S i Randers.

670 No 295.
Michel Jensen og Anne Jens Daatter, Bønderfolk af Kraglund (Kragelund) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være næst Sødskende børn. Christiansborg den 24 Octobris Anno 1749. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

671 No 163.
Søren Knudsen Mammen og Giertrud Terkilsdaatter af Vor Kiøbsted Randers, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 7 Novembr 1749. Til Aarhuus Hospital 2 rdr.

672 No 495.
Jacob Erichsen Jesper af Veilbye Sogn, som imedens hans forrige Hustrue levede, skal have begaaet Leyermaal med Karen Schaarup, maa saadan hans i Egteskab begangne Leyermaal u=agtet, sig i nyt Egteskab med fornevnte Karen Schaarup indlade. Fredensborg d: 10de Julii 1750. Sign. af Kongen. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

673 No 500.
Jens Sørensen Boy og Mette Sørens Daatter Bønderfolk af Holbech Sogn i Dronningborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed (lige Leed) beslegtede. Christiansborg den 10de Julii 1750. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

674 No 581.
Jacob Christensen og Enken Johanne Niels Daatter Bønderfolk af Kattrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hans afgangne Fader skal have været Sødskende Barn til hendes forrige ved døden afgangne Mand Jens Jensen.
Christiansborg den 3die Julii 1750.
Att. af Sognepræsten Schandorf. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

675 No 580.
Jens Jensen og Johanne Niels Daatter, Bønderfolk af Seerup Sogn udi Silkeborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet hendes Moder afgangne Kirsten Peders Daatter skal have været Sødskende Barn til hans forrige ved Døden afgangne Hustrue Mette Christens Daatter. Christiansborg den 3 Julii 1750. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

676 No 12.
Jens Rasmussen og Karen Rasmus Daatter Bønderfolk af Søndre Vissing Sogn og Bye (Sønder Vissing), maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 28de Marty 1750.
Att:
Sønder Vissing Præstegaard Friderich Hanssøn. Til Aarh.. Hospital 1 rdr.

677 No 1302.
Søren Rasmussen Loding og Johanne Jensdaatter, Bønderfolk af Søften Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 20de Martii 1750. Til Aarh. Hospital 1 rdr 1 mk.

678 No 269.
Simon Christensen Bøilund og Enken Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Siørslev Sogn og Bye udi Silkeborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forrige Mand skal have været Sødskende børn og Hinanden Saaledes i andet Leed beslegtede. Christiansborg den 20 Februarii 1750. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

679 No 200.
Morten Jørgensen og Karen Hansdaatter, Bønderfolk af Hornborg Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forige ved Døden afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 6te Februarii 1750. Til Aarh. Hospital 1 rdr.

680 No 1390.
Jesper Hansen og Anna Sørensdaatter, Bønderfolk af Hedensted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 23 Januarii 1750. (Notat: J H af Hedensted i Fyen Bevilling paa Egteskab i andet leed.) Til Aar. Hospital 1 rdr.

681 No 2120.
Peder Olssen og Anna Anders Daatter, Bønderfolk af Nørsneede [Nørre Snede]Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 12 Decembr 1749. Til Aar. Hospital 5 mk?

682  No 2105.
Bonden Stephan Sørensen af Stenderup Sogn, som, imedens Hans Hustrue, der nu ved Døden skal være afgangen, levede, skal have begaaet Leyermaal med Birret Jacobs Datter af bemelte Stenderup Sogn, maa, bemelte Hans begangne Leyermaal uagtet, nu i Egteskab med fornevnte Birret Jacobs Datter sig indlade. Christiansborg den 12te Decembris Anno 1749. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

683 No 278.
Hans Erich Saabye, Forvalter paa Boller udi Aaborg Stift og Margaretha Lauritzdaatter Udsen, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hans forrige ved Døden afgangne Hustrue, og bemelte Margrethe Lauritzdaatter Udsen, skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 5 Decembris 1749. Til Aarh. Hospital 4 Sldr.

684 No 1455.
Jens Christensen Rytter og Anna Jensdaatter, Bønderfolk af Balle Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslægtede, saa og at hun skal være hans første afgangne Hustrues Sødskende Barns Daatter. Christiansborg den 14 Novembris 1749. Til Aarhuus Hospital 1 rdr 1 mk.

685 No 1614.
Niels Michelsen og Karen Vognsdatter, Bønderfolk af Tyrsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet hun og hans forrige ved døden afgangne Hustrue, skal have været hinanden udi andet og tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 21 Maji 1751. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

686 No 1741.
Jens Rasmussen og Kirsten Sørensdaatter, Bønderfolk af Trandberg Sogn (Tranbjerg), maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Nest Sødskende Børn. Christiansborg den 8 Maii 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

687 No 844.
Jens Jensen Aael og Maren Johans Daatter, Bønderfolk fra Hiortvang Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 23 Aprilis 1751.
Att Slægtsskab:
Jens Jensen Aale og Maren Johansdaatter af  Herretz= Provst og Naboe=Præst. Aarhuus d 12 Maji 1751 Cramer. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

688 No 601.
Jørgen Jensen, Bonde=Grovsmed, og Anne Frantz Datter, boende i Væhre Sogn Vaahr Herred (Vær Sogn i Vor Herred), maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at fornevnte Anne Frantz Datter skal være Sødskendebarn til bemelte Jørgen Jensens forrige og ved Døden afgangne Hustrue. Christiansborg den 23 Aprilis Anno 1751. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

689 No 1686.
Søren Henrichsen og Maren Sørens Daatter, Bønderfolk af Betzer Sogn [Besser] paa Wort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hands fader og bemelte Maren Sørens Daatters Mor=Moder skal have været halv Sødskende, og saaledes hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 16 Aprilis 1751. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

690 No 1740.
Peder Nielsen og Karen Rasmusdatter, Bønderfolk af Hundshoved i Nørre Sneede Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 10de Aprilis 1751. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

691 No 1120.
Jens Jensen og Sidsel Michelsdatter, Bønderfolk af Nørre Sneede Sogn og Bye, maae i Egteskab sammenkomme, u=anseet at fornevnte Jens Jensen forrige ved Døden afgangne Hustrue Mette Jørgens Datter, og bemelte Sidsel Michelsdatter skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 10de Aprilis 1751. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

692 No 1163.
Christen Hanssen af Hedensted Sogn, og Birgitte Pedersdaatter af Urløf (Urlev) Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 2den Aprilis 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

693 No 1135.
Jens Jacobsen og Anne Anders Daatter, Bønderfolk af Beder Sogn og Haureballegaards Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet Hand med Hendes forrige ved døden afgangne Mand skal have været udi andet og tredie Leed beslægtet. Christiansborg den 26 Martii 1751. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

694 No 669.
Rasmus Nielsen og Maren Jensdaatter, Bønderfolk af Gangsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 19 Martii 1751. Givet til Aarhuus Hospital efter fattige Omstændigheder 5 mk.

695 No 209.
Lars Sørensen og Karen Jens Daatter, Bønderfolk af Tvilum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forige ved Døden afgangne Mand skal have været hinanden udj Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 19de Martj 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

696 No 718.
Jens Jensen og Bodel Jørgensdatter Holm, Bønderfolk fra Nordbye paa Grevskabet Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 19de Febr. 1751. Til Aarh. Hospital 2 Rdr.

697 No 30.
Søren Pedersen Lyche og Anna Jensdatter Bønderfolk fra Ørbye paa Helgenes, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og fierde Leed beslegtede. Christiansborg den 12 Februarii 1751. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

698 No 777.
Christen Madsøn og Else Espens Datter, Bønderfolk af Gassum Sogn, Nørre Hald Herred, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 5te Februarii 1751. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

699 No 773.
Søren Nielsen af Pillemarck (Pillemark) og Bodil Christens Daatter af Brundbye paa vort land Samsøe, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 5 Februarj 1751. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

700 No 2325.
Christen Jensen og Kirsten Mads Daatter, Bønderfolk af Væth Bye udi Dronningborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forrige ved døden afgangne Mand Jon Christensen skal have været Nest Sødskende Børn. Christiansborg den 26 Decembr. 1750. Til Aarhuus Hospital 5 mk.

701 No 1019.
Anders Andersen og Maren Rasmusdaatter, Bønderfolk af Tolstrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 18 Decembris 1750.
Att:
Om Slægtskab samt at De ere ichun J maadelig tilstand. Sign. Schandorf. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

702 No 1016.
Jørgen Sørensen af Trandberg og Anna Mortensdaatter af Brundbye paa Vort Land Samsøe, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 18 Decembris 1750. Til Aarh. Hospital 2 Rdr.

703 No 2058.
Anders Pedersen og Maren Nielsdaatter afgangne Peder Nielsen Kirkegaards Efterleverske, Bønderfolk af Ans Bye udi Grønbeck Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og bemelte afgangne Peder Nielsen Kirkegaard skal have været hinanden udi Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 27 Novembris 1750. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

704 No 2353.
Peder Jørgensen og Kirsten Henrichs Daatter afgangne Jørgen Thomsens Efterleverske, Bønderfolk af Trandberg Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 27 Novembris 1750. Til Aarh. Hospital 2 Rdr.

705 No 2087.
Søren Nielsen og Kirsten Erichs Daatter, Bønderfolk af Bierager Sogn [Bjergager], maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved døden afgangne Hustrue skal være fødte af tvende halv Søstere og saaleedes hinanden udi andet leed beslægtede. Christiansborg den 13 Novembris 1750. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

706 No 2077.
Rasmus Jensøn og Bodil Clemensdatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn og Bye paa Vort Land Samsøe, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 6 Novembris 1750. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

707 No 737.
Peder Nielsen og Maren Hans Datter, Bønderfolk af Saxild Sogn og Bye, maa i Ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 6te Novembris 1750. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

708 No 2463.
Christen Andersen og Kirsten Claus Daatter, Bønderfolk af Gierløf Sogn (Gerlev), maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst Sødskende Børn, og saaleedes hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 6 Novembris 1750. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

709 No 2476.
Jens Tyggesen fra Spentrup Sogn og Maren Sørensdaatter af Hald Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 30 Octobris 1750. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

710 No 1447.
Anders Rasmussen og Maren Christensdatter, Bønderfolk af Dover Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 25 Septembris 1750. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

711 No 1288.
Hove Nielsen og Maren Nielsdatter, Bønderfolk af Vivild Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtet. Christiansborg den 21de Augusti 1750. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

712 No 1518.
Peder Pedersen og Enken Kirsten Jensdaatter, Bønderfolk af Veilbye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Næst=Sødskende=Børn. Christiansborg den 14 August 1750. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

713 No 2681.
Rasmus Andersen fra Vissing Closter og Kirstine Laurs Daatter fra Tønning, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun og hans forrige ved døden afgangne Hustrue, skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 22 Octobris 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

714 No 587.
Niels Erichsen og Johanne Jensdaatter, Bønderfolk af Framlef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 15 Octobris 1751. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

715 No 588.
Søren Jensen af Hjortshøy (Hjortshøj) og Maren Sørensdatter, afgl. Niels Poulsens Efterl: af Steenaa i bemelte Hjortshøy Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at hand og bemelte hendes afgangne Mand skal have været hinanden udi andet og tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 15 Octobris 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

716 No 873.
Knud Henrich Pedersen og Maren Andersdaatter, Bønderfolk af Vinderslef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 15 Octobris 1751. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

717 No 537.
Hans Lauritsen og Dorthe Anders Daatter, Bønderfolk fra Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 1 Octobr 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

718 No 484.
Jens Pedersen og Maren Christens Datter, Bønderfolk af Seerup (Serup) Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i 3die Leed Beslægtede. Christiansborg den 24de Septembris 1751. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

719 No 155.
Os Elskelige Henrich Bille, Vores Conferentz Etatz og Justitz Raad, samt Lands Dommer udi Vore Lande Fyen og Langeland og Frue Mette Johanne Ahrenfeldt, forrige Etatz Raad afgangne Niels Juel Redtzes Enke frue, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at Hans Far=Fader har været fornevnte Frue Ahrenfeldts Mor = Moders Fader, og de saaleedes udi Andet og Tredie Leed ere beslægtede. Saa skal de derforuden pligtig være Tyve Rigsdaler til næste Hospital at udgive, saafremt de denne Vores Allernaadigste Bevilling agter at nyde.  Christiansborg den 24 Septembris 1751. Til Aarhuus Hospital 20 Rdr.
Att. om Slægtskab:
At afgangne Etatz Raad Axel Bille til Stenalt og frue Elisabeth Bille Sal: Holger Pachs til Sæbye Gaard vare Sødskende, -
Axel Billes Søn Conferentz Raad Henrich Bille til Holbeckgaard, og Elisabeth Billes Daatter Anna Sophia Pachs Salig Lauge Ahrenfelds til Sæbye Gaard ere Sødskende Børn. Og Bemelte Frue Anna Sophie Pachsiss Daatter Frue Mette Johanne Ahrenfeldt afgangne Etatz Raad Reedtzis til Palsgaard, Saaleedes med velbemelte Hr Conferentz Raad Henrich Bille udi Andet og Tredie Leed og ej nærmere ere beslægtede, Det er en Sandhed, som ingen Kand imodsige, og enhver Bekiendt Bevidner. Hvilket vi og herved Attesterer. Vosnisgaard d 23de Novembr. Ao 1751.
Mogens Arenfeldt (LS) Gerstorf. (LS)

720 No 520.
Ole Jensen og Maren Madsdaatter, Bønderfolk af Asferg, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet, at hun og hans første ved Døden afgangne Hustrue Maren Pedersdaatter skal have været Næst Sødskende Børn, og hinanden saaleedes udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 24 Septembris 1751. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

721 No 965.
Peder Nielsen Beeg og Kirsten Michelsdaatter, Bønderfolk af Nørre Onsild, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun skal være Næst Sødskende Barn til hans forrige ved Døden afgangne hustrue. Christiansborg den 17 Septembris 1751. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

722 No 1915.
Jens Christensen af Boos og Kirsten Rasmus Daatter af Simb [Siim] i Dover Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 3 Septembris 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

723 No 1521.
Rasmus Lausen af Schoubye [Skovby] og Karen Jacobs Daatter af Framlef, Bønderfolk, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forige ved Døden afgangne Hustrue skal have været hinanden udi Andet Leed beslegtede. Christiansborg den 3 Septembris 1751. Til Aarh. Hospital 2 Sldr

724 No 2771.
Jens Salmonsen af Rye Sogn og Maren Rasmus Daatter af Emborg Closter, Begge Bønderfolk, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj 3die leed beslegtede. Christiansborg den (ingen dato) 1751. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

725 No 999.
Albreht Nielsen og Karen Hans Daatter, Bønderfolk af Tolstrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme uanseet, at de skal være hinanden udi Andet Leed beslegtede. Christiansborg den 20 Augustj 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. og at Deres tilstand ikkun er maadelig, som Bønderfolks J almindelighed. Schandorf.

726 No 1001.
Niels Thomasen og Karen Ibs Daatter, Bønderfolk af Tolstrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslegtede. Christiansborg den 20de Augustj 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. og at deres tilstand ikkun er maadelig, som Bønderfolks J Almindelighed. Schandorf.

727 No 378.
Jens Pedersen og Anne Sørensdaatter, Bønderfolk af Dover Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 2 Julii 1751. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

728 No 1269.
Rasmus Nielsen og Bodil Jens Daatter, Bønderfolk af Nordbye paa Grevskabet Samsøe maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg d 18 Junii 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

729 No 1288.
Hans Nielsen og Kirsten Christens Daatter, Bønderfolk af Lemming Bye i Silkeborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 4de Junii 1751. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

730 No 1284.
Peder Christensen og Maren Villums Daatter, Bønderfolk af Hinge Sogn udj Silcheborg Amt, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at hans forrige og ved Døden afgangne Hustrue Mette Povels Daatter skal have været Sødskende Barn til fornevnte Maren Villums Daatters Moder Mette Sørens Daatter. Christiansborg den 4de Junii 1751. Til Aarh. Hospital 1 Rdr 1 mk.

731 No 2611.
Jacob Rasmussen og Anna Maria Peders Daatter, Bønderfolk af Glud Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at fornevnte Anna Marie Peders Daatter skal have været Næst Sødskende Barn til bemelte Jacob Rasmussens ved Døden afgangne Hustrue. Christiansborg d 18 Decembr. 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab. A M P er Næst=Sødskende Barn til J R ved Døden afgangne Hustrue Kar. Rasmusdaatter. Sign. Sognepræsten Glud - Laurits Rasmussen - Niels Ibsøn begge af Glud Sogn.

732 No 300.
Henrich Amitzbøll paa Rasch ved Vor Kiøbstæd Horsens og Ager Cathrine Iversen, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 18 Decembris 1751. Til Aarh. Hospital 4 Rdr.

733 No 2637.
Rasmus Sørensen og Karen Rasmusdaatter, Bønderfolk af Bierager Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 26 Novembris 1751. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

734 No 2289.
Anders Pedersen og Maren Sørens Daatter, afgangne Søren Jensens Efterleverske, Bønderfolk af Gosmer Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at Hand og bemelte Hendes afgangne Mand skal have været hinanden udj Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 19 Novembris 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

735 No 2280.
Christen Sørensen fra Hiarnøe (Glud Sogn) og Anna Margretha Pedersdaatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at Hand og Hendes forrige ved Døden afgangne Mand Jens Pedersen, skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 19 Novembris 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab. C S og A M P begge af Hjarnøe Land. Sign af Sognepræsten Glud og Søren Pedersøn - Jens Rasmussen begge af Hiarnøe Land.

736 No 2628.
Iver Rasmussen og Maren Espens Daatter, Bønderfolk af Holbech Sogn under Dronningborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at Hand og Hendes forrige ved døden afgangne Mand Søren Jensen, skal have været hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 12 Novenbris 1751. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

737 No 2623.
Niels Olufsen fra Engum Sogn i Riber Stift [Engum i Hatting H??] og Johanna Jespers Daatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun forhen skal være besvangret af hans Sødskendebarn. Christiansborg den 12 Novembris 1751. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab af Søren Jepsen - Peder Jepsen - Laurs Nielsen og Niels Rasmussen, alle boende i Assendrup Bye og Engom Sogn, der har kiendt dem begge fra deris ungdom tillige med deris forældre. 

738 No 2191.
Christen Christensen af Kastberg Sogn og Maren Jensdaatter, Bønderfolk maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 5te Novembr. 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

739 No 2684.
Christen Pedersen og Anna Jens Daatter, Bønderfolk af Giern Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 29 Octobris 1751. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

Færdig med læsning pakke no 7: C3 – 1949 år 1748 - 1751.

Påbegyndt læsning pakke no 8 -C3 - 1950 år  1752 - 1754.

740 No 405
Terckel Ollesen og Kirstine Niels Dotter, Bønderfolk af Malling Sogn i Aistrup Bye, under friherskabet Vilhelmsborg, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 7 Januarii 1752. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

741 No 954.
Rasmus Rasmussen og Kiersten Sørens Daatter, Bønderfolk af Dover Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 14 Januarii 1752. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

742 No 955.
Søren Jacobsen og Maren Jens Daatter, bønderfolk af Dover Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 14 Januarj 1752. Til Aarh. Hospital 1 Sldr.

743 No 1200.
Hans Pedersen og Enken Johanne Sørens Daatter afgangne Peder Christensen i Fallings Efterleverske, Bønderfolk af Gylling Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes første ved Døden afgangne Mand Søren Povelsen skal have været hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 4de Februarj 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

744 No 202.
Christen Hugo Lund, Farver i Vor Kiøbstæd Randers og Elisabeth Maria Juel maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 25de Februarij 1752. Til Aarhuus Hospital 3 Rdr.

745 No 1180.
Peder Christensen og Anna Christens Daatter, Bønderfolk af Hatting Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 25 Febrarii 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

746 No 1573.
Niels Pedersen og Edel Knuds Daatter, Bønderfolk af Harlef (Harlev) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at hans forrige ved Døden afgangne Hustrue og bemelte Edel Knuds Daatter skal have været næst Sødskende Børn. Christiansborg den 25 Febr. 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

747 No 1181.
Niels Laursen i Adsleuf (Adslev) og Kiersten Ottesdatter af Hørning, i Schanderborg Amt, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været hinanden udi andet Leed beslegtede. Christiansborg den 25 Februarii 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

748 No 1737.
Rasmus Ibsen og Anne Cathrine Rasmus Datter, Bønderfolk fra Alrøe Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hans forige ved Døden afgangne Hustrue og bemte Anna Catharine Rasmus Daatter skal have været Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 1 Aprilis 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

749 No 1741.
Peder Andersen og Bodild Sørensdaatter, Bønderfolk af Toustrup Sogn [Dallerup?], maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 1ste Aprilis 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

750 No 649.
Rasmus Pedersen og Mette Peders Daatter afgangne Jesper Thomasens Efterleverske, Bønderfolk af Borrup (Borup) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand og bemelte hendes afgangne Mand Jesper Thomasen skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 29de Aprilis 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

751 No 1797.
Knud Jensen af Gosmer Sogn og Maren Frantzdaatter udi Bierager Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 29 Aprilis 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

752 No 650.
Christen Nielsen og Maren Jens Daatter Bønderfolk af Aidt Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 29de Aprilis 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

753 No 2020.
Søren Rasmussen og Dorthe Michels Daatter, Bønderfolk fra Draabye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 12 Maii 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

754 No 2362.
Rasmus Hammer Skoleholder i Storing [Storring]og Maren Nielsdaatter af Harlef (Harlev), maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans forige ved døden afgangne hustrues Næst Sødskende Barn. Christiansborg den 26 Maji 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

755 No 2176.
Claus Michelssen og Anna Knudsdaatter, Bønderfolk af Douer (Dover) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 9 Junii 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr,

756 No 2177.
Niels Madsen af Folbye Sogn og Maren Ollufsdaatter af Leerberg (Lerbjerg) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 9de Junii 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

757 No 2014.
Christen Rasmussen og Karen Christens Daatter, Bønderfolk af Asferg, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forrige ved døden afgangne Mand skal have været Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 16de Junii 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

758 No 262.
Jens Sørensen, Møller i Kongensvad Mølle [Kongersvad?], Glenstrup Sogn og Maren Rasmus Daatter af Raasted Sogn, Bønderfolk, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 23 Junii 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 4 mk.

759 No 162.
Niels Pedersen og Kirsten Jensdaatter Bønderfolk fra Linaae Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 30 Junii 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

760 No 1981.
Jens Hansen og Maren Christens Daatter afgangne Rasmus Nielsens Efterleverske, Bønderfolk af Yding Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 7de Julii 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

761 No 384.
Oluf Rasmussen og Sidsel Nielsdaatter, Bønderfolk af Stendrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 21 Julii 1752. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

762 No 366.

Jens Sørensen og Leene Jensdatter Bønderfolk af Torrild Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslægtede. Christiansborg den 28 Julii 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

763 No 1463.
Niels Terchelsøn og Enken Kirsten Sørens Datter, begge Bønderfolk af Daugstrup Bye udi Hvilsager Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at Niels Terchelsøns Moder og bemeldte Kirsten Sørens Datters forrige og ved Døden afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 28de Julii 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

764 No 2283.
Ole Povelsen og Mette Jørgens Daatter, Bønderfolk af Elsted Sogn i Haureballegaards Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 28 Julii 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

765 No 1173.
Christen Mortensen og Maren Pedersdatter, Bønderfolk af Odder Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst Sødskende børn og saaleedes hinanden udi tredie leede beslegtede. Christiansborg den 11 Augusti 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

766 No 357.
Peder Sørensen af Tønning Sogn og Giertrud Rasmus Daatter af Sønder Vissing Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at Hun og Hans forrige ved døden afgangne Hustrue Johanne Niels Daatter, skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 18 Augusti 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. Sønder Vissing Præstegaard. Friderich Hanssøn.

767 No 765.
Hans Erichsen af Gangsted Sogn, og Maren Niels Daatter af Hundslund Sogn, Bønderfolk, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet, at hand til hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været udj Tredie Leed beslegtet. Christiansborg d 8 Septembris 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

768 No 1695.
Poul Rasmussen og Bodild Rasmusdaatter, Bønderfolk af Værum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 29de Septembris 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

769 No 421.
Rasmus Jensen af Storing Sogn, og Apelone Jens Daatter, Bønderfolk maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 6te October 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr..

770 No 161.
Morten Andersen foget ved Estrup og Helvig Christiana Lemmiche afgangne Knud Jensen Møllers Efterleverske fra Nye Mølle, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og bemelte hendes forrige ved døden afgangne Mand skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 13de Octobris 1752. På bagsiden: M A og H C L af Giesing Sogn. Til Aarh. Hospital 4 Sldr.

771 No 1958.
Søren Pedersen og Maren Anders Daatter, Bønderfolk af Lundum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 20 Octobr. 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

772 No 7.
Ole Envoldsen og Maren Rasmusdatter Bønderfolk af Raarup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 3 Novemb. 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab.
Fornævnte Unge folk O E og M R af Raunholt i Raarup = Sogn, som har allerunderdanigst søgt og erhvervet denne Kongl. allernaadigste Dispensation, ere hinanden saaledes beslægtede, at Ole Envoldsens Moder Kirsten Hansdatter var Søster til Maren Rasmusdatters fader Rasmus Hansen. At dette Slægtskab saaledes er beskaffen og ikke anderledes, bevidnes efter underskrevne 2de Dannemænds forsikring af CPlesner - Raarup Præstegaard. Til Vitterlighed herom underskriver Thomas Jørgensøn af Raarup - Thomas Nielssen af Raarup. 

773 No 1378.
Niels Albretsen af Træden Sogn og Mette Jensdaatter af Øst=Bierk [Østbirk Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 10 Novembris 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr. På bags: N A og M J af Rytter Districtet.
Att:
Tønning Præstegaard Carstensen - Niels Affersen - Peder Sørensen. (LS)

774 No 1385.
Laurs Sørensen og Anna Peders Daatter afgangne Niels Pederssen Efterleverske, Bønderfolk af Veilbye Sogn, maa, udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 10 Novemb. 1752. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

775 No 1590.
Jens Hanssen og Engel Hans Daatter, Bønderfolk af Ring Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 22 Decembris 1752. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

776 No 443.
Søren Pedersen og Maren Mortensdaatter, Bønderfolk fra Tranberg Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, 0-anseet, at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 29 Decembris 1752. Til Aarh. Hospital 2 Rdr.

777 No 2103.
Søren Pedersen Helstrup og Mette Pedersdatter, Bønderfolk af Schiød Sogn og Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at begge deres Mor=Mødre skal have været halv Systre og de hinanden saaleedes i tredie leed beslegtede. Christiansborg den 5 Januarii 1753. På bagsiden står: Søren Pedersen Helstrup og Maren Pedersdatter. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

778 No 2778.
Søren Sørensen og Giertrud Andersdaatter, Bønderfolk af Dover Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 16 Februarii 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

779 No 2777.
Peder Jensen og en Enke navnlig Maren Rasmus Datter, Bønderfolk af Møldrup i Voerladegaard Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at bemelte Peder Jensen og Enkens Maren Rasmus Datters afdøde Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 16 Februarii 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. Sønder-Vissing Præstegaard Friderich Hanssøn.

780 No 1767.
Anders Jenssen af Giedved Bye og Maren Jens Daatter af Raadved Bye i Stiernholms Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uansset at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 16 Februarii 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

781 No 984.
Anders Andersen Banner og Maren Christians Daatter, Bønderfolk af Veilbye Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og bemelte Anders Andersen Banners forrige ved døden afgangne Hustrue Kirsten Christens Daatter skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 2den Martii 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

782 No 2867.
Hans Jenssen og Else Hansdaatter, Bønderfolk fra Hornborg Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 2den Martii 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

783 No 2847.
Jørgen Sørensen Hierrild og Anna Peders Daatter Hviid, Bønderfolk af Stoubye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at Hand skal have været Sødskende Barn til hendes forige ved Døden afgangne Mand. Christiansborg den 9 Martii 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab [sammendrag]:
At indbemældte Jørgen Sørensen Hierrild, efter Kongl. Bevilling agter at indtræde i Ægteskab med den i Rønsholt forhen boende, men nu afdøde Søren Pedersens Enke. Som den Kongl. bevilling mælder, at de vare Sødskende Børn, fød af Een Broder og Een Søster, det attesterer vi 2de underskrevne Mænd boende i Stoubye, som har kiendt begges Fader og Moder med vor egen Haand. Gammelbye Præstegaard. Jørgen Simonsøn - Niels Nielsen Krog. Til Vitterlighed. N. Vandall. past: loci.

784 No 220.
Thomas Kisbye, Vores Skov og Jagt Sessions Skriver i Vore Lande Jylland og Fyen, og Ide Sophie Schretzmeier, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 23 Martii 1753. Til Aarhuus Hospital 4 Rdr.

785 No 1618.
Rasmus Nielssen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk fra Linnaae Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forhen hafte og ved Døden afgangne Mand, skal have været hinanden udi Tredie Leed beslegtet. Christiansborg den 23 Martii 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
R N og M N af Schiellerup Bye i Linaae Sogn. C Poulsen Sognepræst.

786 No 1588.
Jens Sørenssen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Harlef (Harlev) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 23 Martii 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

787 No 1948.
Søren Jacobsen og Maren Rasmusdatter, afgangne Hans Hørups Efterl. Bønderfolk af Tamdrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at Hand og Hendes forrige ved døden afgangne Mand skal have været hinanden udi tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 6te Aprilis 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

788 No 1953.
Søren Pedersen og Anne Michelsdaatter, Bønderfolk af Grønbech Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de ere Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 6te Aprilis 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

789 No 1039.
Rasmus Sørensen og en Enke Navnlig Anne Niels Datter, Bønderfolk af Rye Sogn og Bye, under Vores Schanderborgske Rytter Districts Gods, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 13 Aprilis Anno 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

790 No 1661.
Michel Olufssen Møller fra Bierrebye og Karen Rasmusdaatter Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 27 Aprilis 1753. På bags: M O og K R af Bierre Sogn. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

791 No 167.
Niels Lauridsen af Tønning Sogn og Mette Nielsdatter af Yding Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie Leed beslegtet. Christiansborg den 25 Maji 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

792 No 132.
Jens Iversen af Spendrup (Spentrup) Sogn og Maren Andersdaatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 25de Maji 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

793 No 144.
Niels Pedersen og Anne Jens Datter, Bønderfolk af Dalbyegaard i Schanderup (Skanderup) Sogn, maa i Ægteskab sammenkomme, u=anseet, at bemældte Anne Jens Datter skal have været Sødskende Barn til hans ved Døden afgangne Hustrue. Christiansborg den 1ste Junii 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

794 No 210.
Niels Christensen af Støvring Sogn og Sophia Peders Daatter af Harritslev Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hverandre udi Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 8 Junii 1753. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

795 No 597.
Søren Tønnessen fra Kolbye paa Vort Land Samsøe og Mette Mortens Daatter fra Viibye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være næst Sødskende Børn, og saaleedes hinanden udi Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 8 Junii 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 2 mk.

796 No 951.
Anders Knudsen af Galten og Appolone Thomas Daatter af Borum, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 15 Junii 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

797 No 2381.
Jens Terchelsen og Karen Pedersdaatter Bønderfolk af Stoubye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forige ved døden afgangne Hustru skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 6 Julii 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

798 No 1464.
Søren Rasmussen og Johanne Frantz Daatter Bønderfolk af Østbirk Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 3 Augusti 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

799 No 413.
Rasmus Olssen og Maren Lauritz Datter Bønderfolk af Carleby (Karlby) Sogn og Bye udi Calløe Amt, maa i Ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi 3die Leed Beslægtede. Christiansborg den 10de Augusti 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

800 No 1458.
Rasmus Nielsen og Anna Anders Daatter, Bønderfolk af Bregnet Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 3 Augusti 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

801 No 344.
Hans Nielsen og Anna Jens Daatter, Bønderfolk af Schiolde (Skjold) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at Hand oc Hendes forrige og ved Døden afgangne Mand skal have været Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 24 Augustii 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Glud Præstegaard. Sign. Glud - Jens Sørensen Alrøe - Hans Bank? i Brunde sammesteds.

802 No 343.
Mads Jensen og Anna Kirstine Sørens Daatter, Bønderfolk af Hiarnøe Sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 24de Augusti 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Glud Præstegaard, Sign. Glud - Thomas Rasmusøn - Niels Rasmusøn begge af Hjernøe.

803 No 7.
Søren Knudsen, Borger og Skræder udi Vor Kiøbstæd Horsens, og Maren Lauritzdaatter, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtet. Christiansborg den 28 Septembris 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

804 No 2238.
Michel Simonsen og Anna Peders Daatter, Bønderfolk af Saxild Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 5 Octobris 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

805 No 2547.
Søren Christensen og Kirsten Hans datter, Bønderfolk af Asferg Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 27 Octob. 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

806 No 84.
Peder Sørensen Schougaard og Anna Rasmusdaatter, Bønderfolk af St. Mortens Sogn, i Aarhuus Stift (by ikke ang. Dronningborg?) maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 9 Novembris Anno 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

807 No 80.
Michel Hanssen og Anna Rasmus Datter, Bønderfolk af Bedder (Beder) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet bemelte Anne Rasmus Daatter og Hans forrige ved Døden afgangne Hustrue Maren Peders Daatter skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 9de Novembris 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

808 No 2676.
Jørgen Thomassøn og Maren Anders Daatter, Bønderfolk af Foerslef Bye [ang F. men på bagside læses som Tøerslef - Tørslev men det er Forlev - Skanderup Sogn] maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 23de Novembris 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

809 No 688.
Peder Nielsen og Magdalena Simons Daatter, afgangne Jens Nielsens Efterleverske, Bønderfolk af Terp i Kousted Sogn udi Dronningborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 14de Decembris 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

810 No 911.
Jens Sørensen af Synderbye og Karen Nielsdatter fra Schoulund Mølle, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende børn. Christiansborg den 30 Novembr. 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

811 No 2189.
Peder Pedersen fra Traneberg Sogn paa Vort Land Samsøe og Kirsten Pedersdaatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 11te Januarii 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

812 No 284.
Jacob Erichsen Friisenberg fra Vivild Sogn og Anna Catharina Krøger, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 25de Januarii 1754. Til Aarhuus Hospital 4 Rdr.

813 No 2316.
Anders Pedersen Elkier, af Klod=Mølle (Klode Mølle) i Kragelund Sogn, og Ellen Niels Datter af Bording Sogn, begge Bønderfolk, maa i Ægteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 8 Februarii 1754.  Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

814 No 1809.
Niels Andersen fra Tønning Sogn og Karen Jens Daatter fra Sønder Vissing, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskende Børn, saa og at Hun og Hans forige ved døden afgangne Hustrue Anna Anders Daatter skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 15de Februarii 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att:
Om Slægtskab Sønder Vissing Præstegaard sign. Friderich Hanssøn.

815 No 1803.
Villads Pedersen og Maren Peders Daatter, Bønderfolk af Veilbye Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 15 Februarii 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

816 No 3111.
Niels Lassen og Kirsten Jensdaatter af Glenstrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 1ste Martii 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

817 No 257.
Os Elskelige Jochum de Lichtenhielm, Vores Cancellie Raad og Jomfrue Bodel de Lichtenberg af Vor Kiøbstæd Horsens, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 15 Martii 1754. Til Aarh. Hospital 10 Rdr.

818 No 28.
Jørgen Thomas Schaarup, Apoteker i Vor Kiøbsted Randers og Maren Mørck af Vor Kiøbsted Aarhuus, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 29de Martij 1754. Til Aarhuus Hospital 10 Rdr.

819 No 3219.
Morten Jacobsen af Hvirring og Karen Anders Daatter af Aale Sogn, Bønderfolk, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at hand skal have været Sødskende Barn til hendes forrige ved døden afgangne Mand Niels Rasmussen. Christiansborg d. 5 Aprilis 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

820 No 939.
Niels Jensen og Ingerborg Peders Daatter Bønderfolk af Truust i Silkeborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 6te Decembris 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

821 No 760.
Christen Nielsen Beck Land Soldat og Anna Pedersdaatter, af Christrup (Kristrup) Sogn i Dronningborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 20 Decembris Anno 1754. Til Aarh. Hospital 1 Sldr.

822 No 699.
Peder Pedersen Dyhr og Anna Christens Daatter, Bønderfolk af Alling Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de saavel paa Fædrene som Mødrene Siide skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg dj 8 Novembris 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sld.

823 No 1454.
Søren Jensen og Karen Sørens Datter, begge Bønderfolk af Mesing Sogn, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 2det lige Leed beslægtede. Christiansborg den 29 Novembris 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

824 No 151.
Christen Christensen og Johanna Sørens Daatter, Bønderfolk fra Øster Tørslev og Dalbyofrer (Dalbyover) Sogner, som skal være Sødskende Børn - at Vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiæring, af Kongelig Milhed og Naade, allernaadigst have tilgivet og efterladt - Deres med hinanden begaaende Leirmaals forseelse, saa og derhos allernaadigst bevilger og tillader ar de desuagtet udj Egteskab maa sammenkomme. Christiansborg den 22de November 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

825 No 275.
Mogens Lauridsen og Kirsten Mogens Daatter, Bønderfolk af Falling Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Kirsten Mogens Datter skal have været Næst Sødskende Barn til Hans forrige ved døden afgangne Hustrue. Christiansborg den 22 November 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

826 No 3019
Johan Jenssen og Maren Mads Daatter, Bønderfolk af Agri Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at Hand og Hendes forhen ved Døden afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 8 Novembris 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

827
ikke anvendt

828 No 2892.
Rasmus Rasmussen og Karen Sørens Datter, Bønderfolk af Døerup Bye i Voerladegaard Sogn, paa Vores Schanderborgske Rytter=Districts Gods, maa i Egteskab sammenkomme, u-anseet, at de skal være fødde af tvende Halv Sødskende. Christiansborg den 11te Octobris 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab, Sønder Vissing Præstegaard sign. Friderich Hanssøn.

829 No 728.
Jens Sørensen og Birthe Knuds Datter, Bønderfolk af Bøgeschov Bye i Astrup Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 13de Septembris 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

830 No 1336.
Jens Christensen og Maren Jens Daatter, Bønderfolk fra Saubroe (Sabro) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 30te Augusti 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

831 No 494.
Niels Christensen og Karen Rasmus Daatter, Bønderfolk af Them Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 24de Augusti 1753. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab sign af Spliid.

832 No 1960.

Jens Hansen fra Stoubye Sogn og Giertrud Pedersdaatter, Bønderfolk maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 16 Augusti 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

833 No 1491.
Rasmus Michelsen og Mette Frants Datter, begge Bønderfolk af Eggoe (Egaa)  Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 19 Julii 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

834 No 517.
Peder Ovesen og en Enke navnlig Kirsten Rasmus Datter, Bønderfolk af Lillering Bye i Framlev Herred og Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand, og bemelte Kirsten Rasmus Datters ved Døden afgangne Mand skal have været i 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 5 Julii 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

835 No 223.
Peder Jensen og Johanna Niels Daatter, Bønderfolk af Nisset i Lemming Sogn, Silkeborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 19de Junii 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab, Seerup Præstegaard sign. Schnell.

836 No 239.
Søren Jørgensen og Anna Sørensdaatter, Bønderfolk af Kolbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 19 Junii 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

837 No 236.
Søren Samuelsen og Mette Jens Daatter, Bønderfolk fra Vest Tørslef (Vester Tørslev) Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 14 Junii 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

838 No 1005.
Rasmus Christensen og Karen Terchels Datter, Bønderfolk af Voer Ladegaards Sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 14 Junii 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

839 No 1000
Peder Nielsen og Anne Sørens Datter, Bønderfolk af Endelauge [Endelave] Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 14 Junii 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

840 No 1501.
Niels Jensøn og Enken Mette Mads Datter, Bønderfolk af Keilstrup Bye udi Calløe Amt og Mols Herred, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand skal have været udi 2det og 3die Leed beslægtet med hendes afdøde Mand, navnlig: Thomas Jensøn. Christiansborg den 3 Junii 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab af Sognepræsten for Feldballe og Nødagger Behrm.

841 No 541.
Simon Jørgensen fra Ørting Sogn og Enken Ingeborg Sørensdaatter, af Gylling Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 3 Junii 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

842 No 2982.
Jens Andersen Bonde og Bodel Mortensdatter afgangne Niels Molses Efterleverske af Veggerslev Sogn i Calløe Amt, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 11 Maji 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

843 No 553.
Jens Sørensen i Hoslefgaard [Hørslevgaard]og Framlev Sogn og Pigen Marie Hans Daatter af Schoubye (Skovby) Meenighed, Begge Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun skal have været Hans Afdøde Kones første Mands Søster. Christiansborg den 11 Maji 1754. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

844 No 3218.
Christen Pedersen Urschou og Anne Jens Daatter, Bønderfolk af Aale Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 5 Aprilis 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

845 No 575.
Jens Knudsen Smed og Anna Niels Daatter Bønderfolk af Asferg Bye,[Sogn] maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskende Børn, og saaleedes hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 11 Maii 1754. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

Færdig med læsning pakke no 8: C3 – 1950 år 1752 - 54.

Påbegyndt læsning pakke no 9.

C3 – 1951 år 1755 – 1757.

846 No 1531
Peder Jensen og Birgitte Hansdatter, Bønderfolk af Glud Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 25 October 1754. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
P J og B H begge af Synderbye i Glud Sogn etc. Glud Præstegaard - Sognepræsten Glud - Søren Rasmussen i Synderbye Iver Jensen i Synderbye.

847 No 3324.
Thomas Pedersen og Anna Larsdatter Bønderfolk af Galten Sogn i Dronningborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 7de Februarii 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

848 No 2619.
Christen Rasmussen og Anna Sørens Daatter, Bønderfolk af Castberg [Kastbjerg] i Calløe amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 14de Marty 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

849 No 2426.
Ole Christensen og Karen Olufs Daatter Bønderfolk af Stilling Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, u-anseet at hun skal være hans afgangne Hustrues Mor=faders Søster Daatter og saaleedes hinanden udj Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 14 Martii 1755. Til Aarh. Hospital 2 Sldr.

850 No 2506.
Hans Sørenssøn af Øreslef [Ørridslev] og Gunder Michels Daatter af Vedslet Sogn maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 18de Aprilis 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

851 No 2498.
Peder Michelsen og Karen Christens Daatter afgangne Niels Rasmussen Bondgaards Efterleverske, Bønderfolk af Lemming Sogn i Silkeborg amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand og bemelte hendes afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 18de April 1755.  Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab sign. af Sognepræsten.

852 No 2775.
Niels Christensen af Spentrup Sogn og Ellen Jensdaatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 26 Aprilis 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

853 No 2774.
Julius Vilhelm Hillerfelt fra Biergagger [Bjergager] og Dorothea Sophia Hansdaatter Møller, Bønderfolk af Fellerup, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 26 Aprilis 1755. [På bagside: J V H og D H D M af Fillerup] Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

854 No 1907.
Peder Madsen og Anne Christens Daatter, Bønderfolk af Hald Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 9de Maji 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

855 No 1934.
Rasmus Jenssøn og Kirsten Frands Daatter, bønderfolk af Søebye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hand tilforn skal have besvangret hendes Sødskende Barn. Christiansborg den 9de Maji 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

856 No 2141.
Laurs Sørensen af Tamdrup Sogn og Else Hansdaatter af Hansted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 16 Maij 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

857 No 2144.
Knud Rasmussen og Inger Michelsdaatter Bønderfolk af Grandslefs Sogn [Granslev], maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hin anden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 16 Maij 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

858 No 3208.
Frantz Hansen fra Barret Sogn [Barrit] ved Vor Kiøbsted Horsens og Maren Lars Daatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 30 Maij 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

859 No 2048.
Niels Mortensen og Karen Rasmusdaatter Bønderfolk af Odder Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 30 Maij 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

860 No 3083.
Christian Michelsen af Hornumskiær i Bierre Herret, Stoubye Sogn og Anne Jensdaatter af Hedensted Bye og Sogn, begge Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 3o Maji 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

861 No 182.
Baltzer Haarup og Anna Catharina Hans Daatter Kryssing af Vor Kiøbsted Aarhuus maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 13de Junij 1755. Til Aarhuus Hospital 4 Rdr.

862 No 3145.
Anders Rasmussen og Maren Lauridsdaatter Bønderfolk af Dover Sogn i Schanderborg Amt, maa udj Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 20 Junij 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

863 No 3166.
Niels Mortensen Damsgaard fra Hylche [Hylke] Sogn, og Maren Niels Daatter fra Schanderborg Ladegaard, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 27 Junij 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

864 No 108.
Hr Ludvig Pontoppidan Sognepræst til Thorstrup og Horne Meenigheder i Riber Stift, og Os Elskelig Francisca Lovisa Pontoppidan maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet Leed beslægtede. Christiansborg den 27de Junij 1755. Til Aarhuus Hospital 4 Rdr.

865 No 1169.
Niels Rasmussen Soldat ved Os Elskelig Capitain Krabbes Compagnie, under det os Elskelig Obriste von Ingenhoeffs jydske National Infanterie Regimente, og Dorthe Sørens Datter, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 11te Julii 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

866 No 1129.
Andreas Jørgensen og Birgitte Sørensdaatter, Bønderfolk af Vindblæsse [Vindblæs]  Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 11 Julii 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

867 No 1191.
Christen Laursen af Vores Schanderborgske Rytter District, Boende i Alchen Bye udi Dover Sogn, og Karen Christophers Datter af Firgaarde i bemelte Dover Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i Tredie Leed beslægtet. Christiansborg den 25de Julii 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 4 mk.

868 No 1049.
Niels Rasmussen af Vores Schanderborgske Rytter Districht, Boende i Illerup udi Dover Sogn og Anne Sørens Datter af Alchen i fornævnte Dover Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i Tredie Leed beslægtet. Christiansborg den 25de Julii 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

869 No 2360.
Rasmus Mogensen og Maren Thomasdaatter, Bønderfolk af Bierager Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 1ste Augusti 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

870 No 828.
Søren Nielssøn og Bodil Jochums Datter, Bønderfolk af Kolbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være næstsødskende Børn. Christiansborg den 21 Novembris 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

871 No 832.
Rasmus Jørgenssen og Karen Niels Daatter, Bønderfolk af Fruering Sogn, maa udi Egteskabs sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 14 Novembris 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

872 No 305.
Peder Pederssen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Lem Sogn i Dronningborg amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede.Christiansborg den 7de Novembris 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab sign. af Michael Fosie, Randers.

873 No 304.
Jens Pedersen af Hadslund Sogn og Else Peders Daatter af St. Mortens Sogn i Dronningborg Amt [Randers], maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 7de Novembris 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab:
Herved attesteres, at ieg efter nøye Eftersøgning haver fuldkommen Kundskab, at Jens Pedersen Schriver af Borup i Hadslund Sogn, og Else Pedersdatter af Vorup i St. Mortens Sogn ere hinanden icke nærmere beslægtede end at de ere Nær Sydskende-Børn.
Randers dj 17 Novembr 1755. Sign. Wedegs.

874 No 746.
Peder Knudsen og Maren Peders Daatter Bønderfolk af Aarslev Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 5te Sembr. 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

875 No 1826.
Lars Jensen og Anna Lars Daatter Bønderfolk af Tyrsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 26 Septembris 1755. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

876 No 749.
Peder Poulsen og Mette Michels Daatter, Bønderfolk af Borup Sogn, udj Dronningborg Amt, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 5 Septembris 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

877 No 721.
Jesper Steffensen af Feuling [Føvling] Sogn og Dorthe Jensdaatter af Østbirk Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 12 Decembris 1755. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

878 No 1407.
Rasmus Sørenssen og Giertrud Clemmensdaatter, Bønderfolk af Onsberg Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 19 Decembris Anno 1755. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

879 No 3279.
Bertil Nielssen og Anna Maria Poulsdaatter Bønderfolk af Storring, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den [ingen dato ang] Januarij 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

880 No 3275.
Christen Anderssen og Kirsten Pedersdaatter, Bønderfolk af Svostrup Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun tilforn skal have haft hans Moders Sødskende Barn til Egte. Christiansborg den 16 Januarii 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

881 No 3357.
Søren Thorsen og Else Sørensdaatter, Bønderfolk fra Hem Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 16 Januarii 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

882 No 1754.
Morten Gumsen Langberg [Morten Gundersen Langberg] og Anna Rasmusdaatter, Bønderfolk af Randlev Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand tilforn skal have besvangret et qwinde Menniske, Navnlig Margaretha Jørgensdaatter, som til bemelte Anna Rasmusdaatter udi Andet og Tredie Leed skal være beslægtet. Christiansborg den 23 Januarij 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

883 No 2625.
Lauritz Christensen og Maren Rasmus Daatter, Bønderfolk af Galthen Sogn [Galten[udi Dronningborg Amt, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj Tredie lige Leed beslegtede. Christiansborg den 13 Febr 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

884 No 1653.
Michel Michelsen og Barbara Christens Datter, begge Bønderfolk af Nordbye Sogn paa Grevskabet Samsøe, maa i Egteskab ammen komme, u=anseet, at de skal være hinanden udi tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 20 Februarii 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

885 No 2265.
Jens Nielssen og Karen Lauridsdaatter, Bønderfolk af Besser Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forrige Ved Døden afgangne Mand skal have været hin anden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 27de Februarii 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

886 No 639.
Michel Pederssen og Kirsten Michelsdaatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal væere hin anden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 27 Februarii 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

887 No 291.
Hr Jørgen Rafn, Sogne Præst til Veyersøe [Jørgen Jensen Rafn, Vedersø] Meenighed i Ribe Stiftt og Johanna Vindfeld paa Bierget i Aarhuus Stift, maa udi Egteskab sammenkomme uanseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 26 Martii 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

888 No 3232.
Søren Jacobsen af Nebsager Sogn og Sophia Jespersdatter, af Torsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 26 Martii 1756.  Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

889 No 1587.
Niels Nielsen og Karen Erichs Datter, begge Bønderfolk af Saxild Bye og Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 2den Aprilis 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

890 No 1578.
Christen Dinesen og Anna Christens Daatter, Bønderfolk fra Farup Sogn [Faarup], maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 2den Aprilis 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

891 No 1455.
Erich Anderssen og Maren Rasmusdaatter, Bønderfolk af Lefring [Levring] Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 9 Aprilis 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

892 No 2871.
Terkel Larsen og Johanna Nielsdatter Juwl, Bønderfolk fra Alling Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved døden afgangne Hustrue skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 30 Aprilis 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

893 No 3316.
Jens Sørenssen og Dorothe Jensdatter, Bønderfolk af Vejersløf [Vejerslev] Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være næst Sødskende Børn. Christiansborg den 17 Maji 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

894 No 2035.
Michel Thomsen af Saxild Sogn og Mette Mogensdatter i Bierager Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi andet og fierde Leed beslægtede. Christiansborg den 17 Maji 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

895 No 1686.
Jens Sørenssen Stilling, Skoleholder ved Skanderup Skoele og Margaretha Christensdaatter, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 28 Maij 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

896 No 3092.
Jens Sørenssen og Anna Pedersdatter, Bønderfolk af Glud Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden, udi andet og tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 4 Junii 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab Sognepræsten Glud.

897 No 3080.
Ole Sørenssen og Kirsten Jensdaatter, Bønderfolk af Tostrup Bye [Taastrup - Harlev Sogn?], maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 11 Junii 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

898 No 1609.
Lars Nielssen og Maren Andersdaatter, Bønderfolk fra Benstrup paa Støvringgaards Gods, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hin anden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 18 Junii 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

899 No 864.
Torkild Nielsen af Galthen Bye og Kirsten Nielsdaatter fra Ølst Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 25 Junii 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

900 No 848.
Rasmus Sørensen af Elsted Sogn og Bye, og Anne Niels Datter af Egoe [Egaa] Sogn og Bye, begge Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 25 Junii 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

901 No 2702.
Anders Seiersøn og Mette Rasmus Daatter, Bønderfolk fra Schifholm Sogn [Skivholme], maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at Hun og hans forrige Hustrue skal have været hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 23 Julii 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

902 No 2696.
Jens Nielsen Møller og Kirsten Nielsdaatter Bønderfolk af Ødum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet, at hun skal være hans forrige ved døden afgangne Hustrue Anne Jensdaatters Sødskende Barns Daatter. Christiansborg den 23 Julii 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

903 No [ikke ang]
Os Elskelige Johan Christian de Trappand, Capitain ved Wores Falssterske Gevorbene Regiments Infanterie og Jomfrue Christia Sophia Trappand, maa udi Egteskab sammenkomme, U=anseet at de skal være Sødskende Børn, Dog at det først paa behørige Stæder beviisligt giøres, at de hverandre ei nærmere endsom herom er meldet, udi Slægt eller Svogerskab paarører, saa og at dertil næste Hospital betales Ti Rixdaler, saafremt De denne Vores allernaadigste Bevilling agter at nyde. Christiansborg den 30 Julii 1756. Conform med Originalen testerer DTrappand. Til Aarhuus Hospital 10 Rdr.

904 No 2951.
Niels Rasmussen og Anna Jensdaatter Bønderfolk af Værum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet, at de skal være hinanden udi Andet Leed Beslægtede. Christiansborg den 20 Augusti 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

905 No 2978.
Christen Sørensen af Thiilst [Tilst] Sogn og Kirsten Niels Datter af Framlev Sogn, begge Bønderfolk, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at hun og hans afdøde Hustrue skal have været hinanden udi 2det og 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 27 Augusti 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

906 No 2387.
Michel Michelsen og Bodil Michelsdatter Bønderfolk fra Grevskabet Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg den 8de Octobris 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

907 No 165.
Rasmus Hansen Buchtrop Borger og Skipper af Vor Kiøbstæd Ebbeltoft og Maren Jensdaatter Rhode, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 15 Octobris 1756. Til Aarhuus Hospital 4 Rdr.

908 No 117.
Peder Nielsen og en Enke navnlig Ane Peders Datter, Bønderfolk af Voel Bye udi Tvillum Sogn, under Vort Schanderborgske Rytter Godses District, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at fornævnte Peder Nielsens Far=Fader og Enkens Mor=Moder skal have været Sødskende. Christiansborg den 3die Decembris 1756. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

909
anvendes ikke

910 No 101.
Jørgen Sørenssen og Birthe Andersdaatter, Bønderfolk af Framlef Sogn [Framlev], maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hin anden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 3 Decembris 1756. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

911 No 341
Erich Jenssen Horup og Anna Niels Daatter, afgangne Peder Nielsen Lassens Efterleverske, Bønderfolk af Scheibye Sogn [Skejby], maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 28 Januarij 1757. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

912 No 2483.
Peder Jenssen i Kousted og Kirsten Jens Datter fra Meilbye i Dronningborg Amt, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udj Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 1te Aprilis 1757. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

913 No 3306.
Christen Christensen Müller og Mette Sørens Daatter, Bønderfolk af Voldum Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet de skal være hinanden udj Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 9 Aprilis 1757. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

914 No 2533.
Mads Sørensen og Anna Olufsdaatter, Bønderfolk af Hem Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 27 Maji 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

915 No 2532.
Peder Povelsen og Anna Pedersdaatter, Bønderfolk fra Mesing, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 27 Maji 1757. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

916 No 77.
Jens Sørenssen og Mette Peders Daatter, Bønderfolk af Eijstrup Sogn [Ejstrup], maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 3 Junij 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

917 No [ikke ang].
Rasmus Mickelsen og Maren Sørens Datter, Bønderfolk af Baroniet Høgholms Gods i Obdrup Bye og Lyngbye Sogn under Calløe Amt, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at bemelte Maren Sørens Datter Fader og Rasmus Mickelsen skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 17 Junii 1757. Til Aarh. Hospital 1 Rdr.

918 No 1184.
Jens Andersen og Anne Sørensdatter, Bønderfolk af Albeck [Albæk] Sogn i Dronningborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 17 Junii 1757. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

919 No 1630.
Søren Andersen og Anne Peders Datter, Bønderfolk af Eggoe Sogn og Bye [Egaa], maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi 3de Leed beslægtede. Christiansborg den 8 julii 1757. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

920 No 1631.
Anders Sørensen og Dorthe Peders Datter, Bønderfolk af Hiortshøy Sogn [Hjortshøj], maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi 3die Leed beslægtede. Christiansborg den 8 Julii 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

921 No 1417.
Peder Jenssen og Karen Jens Daater Bønderfolk af Vestbirch Sogn [Vestbirk], maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand Morten Michelsen skal have været hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 15 Julii 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

922 No 205.
Peder Kryssing Kiersgaard og Anna Johanna Overgaard afgangne Jens Henningsens Efterleverske af vor Kiøbsted Aarhuus, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 12 Augusti 1757. Til Aarhuus Hospital 4 Rdr.

923 No 2648.
Søren Jenssen og Seigne Sørensdaatter Bønderfolk af Traneberg Sogn paa vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 9 Septembris 1757. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

924 No 2646.
Rytter Jens Joensen og Maren Pedersdaatter af Hundrup, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 9 Septembr. 1757. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

925 No 2647.
Niels Hanssen af Vrads Sogn og Maren Rasmusdatter af Bryrup Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi 3die leed beslægtede. Christiansborg den 9 Septembr 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.                      

926 No 2698.
Jens Rasmusen og Kirsten Jensdaatter Bønderfolk af Venge Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 23 Septembris 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

927 No 847.
Mads Larsen og Anna Larsdaatter Bønderfolk af Spentrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 30 Septembr. 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

928 No 1899.
Jens Rasmussen og Karen Olufsdatter, Bønderfolk af Vrigsted Sogn og Bierre Herred, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 28 Octobris 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

929 No 2907.
Peder Jørgensen af Boerup [Borup] og Anna Michelsdaatter af Fuldbroe Mølle i Schanderborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 4 Novembris 1757. Til Arhuus Hospital 2 Rdr.

930 No 1490.
Matros Jens Sørenssen og Kirstine Hans Daatter, fra Endelave Bye, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 11 Novembris 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

931 No 1495.
Anders Anderssen og Birthe Sørens Daatter, Bønderfolk fra Tyrsted Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 11 Novembris 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

932 No 2282.
Søren Jenssen og Berthe Sørensdaatter, Bønderfolk af Borum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 9 Decembris 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

933 No 158.
Søren Pedersen og Anna Margaretha Jensdaatter af Gangsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 16 Decembris 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

934 No 2010.
Jens Mathiesen og Maren Peders Daatter, afgangne Jørgen Nielssens Efterleverske, Bønderfolk af Biergager Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, u-anseet, at Hand og Hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 16 Decembris 1757.Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

935 No 164.
Niels Jenssen og Karen Niels Datter, Bønderfolk af Aalsøe Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 23 Decembris 1757. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

Færdig med læsning pakke no 9: C3 – 1951 år 1755 - 1757.

Påbegyndt læsning Pakke no 10.

C3 – 1952 år 1758 – 1761.

935
anvendes ikke

936 No 1322.
Mads Michelsen og Dorthe Christens Daatter fra Tiilst Bye, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 3 Februarii 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

937 No 815.
Anders Jensen og Anna Kirstine Mortens Datter, Bønderfolk af Vestbirch Bye i Schanderborg Amt, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 10de Februarii 1758. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

938 No 2844.
Niels Nielsen af Asferg og Karen Rasmus Daatter af Raasted Sogn, Bønderfolk maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 24 Februarii 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

939 No 300.
Michel Budtz, Forvalter ved Frisenvold og Johanna Dorthe Vedege, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 24 Februarii 1758. Til Aarhuus Hospital 4 Sldr.

940 No 297.
Ivar Thomasen og Catharina Madsdaatter af Vor Kiøbstæd Aarhuus, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 3 Martii 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

941 No 2500
Michel Michelsen og Kirsten Michelsdaatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede.  Christiansborg den 10 Martii 1758. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

942 No 131.
Peder Nielsen af Møllerup Gods og Grøndfeld Bye og Maren Jens Datter af Basballe Bye, begge  Bønderfolk, maae i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 10 Martii 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

943 No 2682.
Peder Mortensen og Maren Lauridsdaatter, Bønderfolk af Voer Ladegaard [Voerladegaard] Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at hand til hendes forrige afgangne Mand Anders Andersen skal hawe wæret Sødskende Barn. Christiansborg den 17 Martii 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

944 No 3042.
Niels Pedersen og Mette Pedersdaatter, Bønderfolk af Balle Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet hand tilforn har besvangret hendes Sødskende Barn. Christiansborg den 5 Maji 1758. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

945 No ikke angivet.
Os Elskelige Andreas Scheel, Vores Cammer Junker og Jomfrue Charlotte Amalia Carisius fra Constantinsborg, maa udj Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udj Andet Leed Beslægtede. Christiansborg den 12 Maij 1758. Til Aarhuus Hospital 25 Rdr.

946 No 2590.
Niels Andersen af Giedved Bye og Maren Niels Daatter af Yding Bye, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og bemelte Niels Andersens forrige og ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 9 Junii 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

947 No 831.
Peder Nielsen og Birthe Rasmus Daatter, Bønderfolk af Borum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 30 Junii 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

948 No 832.
Søren Nielsen og Anna Laus Daatter Bønderfolk af Kraachbecks Sogn [Krogsbæk?], maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hin anden udi Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 30 Junii 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

949 No 690.
Jens Jensen og Maren Sørensdaatter, Bønderfolk af Odder Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u-anseet, at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 4 Augusti 1758. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

950 No 675.
Niels Olufsen og Karen Rasmusdaatter, Bønderfolk af Vissing Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 4de Augusti 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab signeret Sønder Vissing Præstegaard Friderich Hanssøn.

951 No 1442.
Anders Jørgensen og Encken Anna Laurs Daatter Bønderfolk af Glenstrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 25 Augusti 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

952 No 1547.
Knud Nielsen og Karen Olufs Daatter af Eylandet Endelauge, maa udj Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være hinanden udj Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 25 Augusti 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

953 No 1455.
Rasmus Rasmussen og Dorthe Rasmus Daatter af Knebel Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 25 Augusti 1758.  Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

954 No 1804.
Jens Albretsøn og Anna Margaretha Jensdaatter, Bønderfolk af Skiørring Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 1ste Septembris 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

955 No 1808.
Ulrich Adolph Toxverd og Sidsel Pedersdaatter Lundem, Bønderfolk af Træden Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 1ste Septembris 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

956 No 1803.
Anders Christensen og Maren Simons Daatter, Bønderfolk af Dover Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi andet Leed beslegtede. Christiansborg den 1ste Septembris 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

957 No 1809.
Niels Jensen og Karen Olufsdaatter, Bønderfolk af Vissing Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg den 1 Septembris 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab sign. Sønder Vissing Præstegaard Friderich Hanssøn.

958 No 2296.
Jørgen Hansen og Anna Knuds Datter, Bønderfolk af Nørre Snede Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Næstsødskende Børn. Christiansborg den 6 Octobris 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

959 No 1127.
Rasmus Nielsen og Anna Jensdaatter afgangne Jens Envoldsens Efterleverske af Tholstrup Sogn [Tolstrup] under Schanderborg Amt, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes første ved Døden afgangne Mand Jens Andersen skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 13 Octobris 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

960 No 1224.
Rasmus Rasmussen og Mette Niels Datter, Bønderfolk af Horndrup Bye, Taaning Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i 2det og 3die Leed Beslægtede. Christiansborg den 27 Octobris 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

961 No 852.
Rasmus Rasmussen og Mette Sørensdaatter, Bønderfolk fra Vastrup Bye paa Grevskabet Samsøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet Leed Beslægtede. Christiansborg den 17 Novembr 1758. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 4 mk.

962 No 588.
Jens Hansen og Anne Jensdaatter, Bønderfolk af Nørre Sneede Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 15 Decembris 1758. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

963 No 2516.
Rasmus Nielsen og Berthe Jens Daatter, Bønderfolk af Uth Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hin anden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 5te Januari 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

964 No ikke ang.
Mads Hansen og Kirsten Jensdaatter, Bønderfolk af Tørsting Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være hinanden udi Andet Leed Beslægtede. Christiansborg den 19de Januarii 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

965 No 2671.
Jens Larsen og Enken Anna Michels Daatter, Bønderfolk af Nordbye paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg den 6te Aprilis 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

966 No 2795.
Povel Jensen og Anna Kirstine Daniels Daatter, Bønderfolk af Framlef  Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg den 20 Aprilis 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

967 No 164.
Peder Christensøn og Anna Peders Daatter, Bønderfolk af Borup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 4 Maii 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

968 No 145.
Jens Sørensen og Enken Inger Olufs Daatter, Bønderfolk fra Alrøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet, at de skal være hinanden udj Andet og Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg den 4 Maii 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

969 No 2133.
Thomas Nielsen og Enken Bodild Espensdaatter, Bønderfolk af Ørting Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forige wed Døden afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 25 Maji 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

970 No 2123.
Søren Andersen Wærn og Anna Catharina Jørgensdaatter Graumand, Bønderfolk af Helgenes Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 1 Junii 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

971 No 2578.
Anders Rasmussen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Hornsleth Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg den 8de Junii 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

972 No 2618.
Peder Rasmussen og Anna Rasmusdaatter af Schiolde Sogn [Skjold], maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 22de Junii 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

973 No 2621.
Peder Jensen og Anne Marie Sørensdaatter, Bønderfolk af Alrø under fyens Stift, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden i Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 22de Junii 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

974 No 1810.
Søren Andersen og Anna Mads Daatter, Bønderfolk af Udbye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forige ved Døden afgangne Hustrue Maren Peders Daatter skal have været hinanden udi Tredie Ligeleed beslegtede. Christiansborg den 13 Julii 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

975 No 2090.
Niels Knudsen og Mette Sørens Daatter, Bønderfolk af Tebbestrup og Vilstrup Bye udi Dronningborg og Calløe Amter, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 27 Julii 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

976 No 2089.
Rasmus Pedersen og Anne Lauritz Daatter, Bønderfolk af Grundføer Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 27 Julii 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab:
Owenmeldte Rasmus Pedersen, som allernaadigst er tilladt at maae ægte Anne Lauridsdr, der er NB hans forrige Hustrues Sødskende Barn, meddeles dette efter Begiæring herpaa, at deres vilkaar ere, som de fleste Bønders her maadelige, hvilke derfor til taaleligst Moderation insinueres Hans Høyædle Høyærværdighed Hr Biscop Hygom, hvis Arbitrio der Kongl. allernaadigste Ægteskabs Bref har overladt, hvad hand til næste Hospital bør gives Allerhelst og dend begiærte Ægteskab, saavidt vides, ey har anden end Christelig og for hans timmelige Omstændigheders Tarv nødvendig Grund. Test Grundføer Præstegaard d. 8 aug 1759. Jacob Graae

977 1403
Søren Hanssen og Johanna Sørensdaatter, Bønderfolk af Hiarnøe Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 11 Augusti 1758. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab Glud Præstegaard sign. Glud.

978 No 3049.
Jens Frederichsen og Maren Peders Daatter, Bønderfolk af Rorup Sogn [Raarup], maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 17 Augusti 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

979 No 1798.
Peder Jenssen og Anna Thomasdaatter, Bønderfolk af Schandrup Sogn [Schanderup], maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 17 Augusti 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

980 No 1194.
Peder Sørenssen og Maren Niels Daatter Krog, Bønderfolk af Udbye Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 17 Augusti 1759.  Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

981 No 3110.
Daniel Anderssen af Framlef Sogn og Johanna Maria Jens Daatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hin anden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 17 Augusti 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

982 No 3086.
Ove Olesen og Karen Sørensdaatter, Bønderfolk af Vejlbye Sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 24 Augusti 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

983 No 3091.
Peder Pedersen og Enken Elle Jens Daatter af Giern, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet, at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 24 Augusti 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

984 No 265.
Studiosus Lauritz Lauritzen Fogh og Christiana Sophia Magdalena Kragh af Vor Kiøbstæd Horsens, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 24 Augusti 1759. Til Aarhuus Hospital 4 Rdr.

985 No 1125.
Niels Hansen og Karen Jens Daatter, Bønderfolk af Brabrand Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 31 Augusti 1759. Til Aarhuus Hospital 5 mk.

986 No 1088.
Christen Madsen og Anna Mortensdatter, Bønderfolk af Asferg, maae udi ægteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 31 Augusti 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

987 No 580.
Poul Rasmussen og Sidsel Morthens Daatter, Bønderfolk af Hørning Sogn i Schanderborg Amt, maa udj Egteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 14 Septembris 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

988 No 264.
Villum Jespersen, Sogne Degn til Vium og Lysgaard Sogner og Maren Anders Daatter, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 17 Augusti 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr. På bagside står: V Jespersen og Maren Jens Daatter!

989 No 315.
Michel Thommesen Hornbech og Bodil Christens Daatter Qvist af Vor Kiøbstæd Aarhuus, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 5 Octobris 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

990 No 3297.
Søren Christensen af Kastbierg Sogn og Maren Christens Daatter af Vindblæs Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 12 Octobris 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

991 No 2225.
Peder Rasmussen Fæstebonde af Truust Bye  i Schanderborg Amt og Pigen Sidsel Rasmus Datter af Venge Bye maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun skal være Sødskende Barn til hans forrige ved Døden afgangne Hustrue. Christiansborg den 26de Octobris 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

992 No 2188.
Rasmus Sørensen og Enken Kirsten Peders Daatter, Bønderfolk af Gangsted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forige ved Døden afgangne Mand skal have været hinanden udi Tredie Leed Beslægtede. Christiansborg den 2 Novembris 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

993 No 2018.
Niels Aadsersen og Anna Jens Daatter, Bønderfolk ad Yding Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 2den Novembris 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

994 No 1947.
Christen Andersen og Maren Christens Daatter, Bønderfolk af Balle Sogn, maa udi Egteskab sammen komme, u=anseet at De skal være hin anden udi Andet og Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg den 16 Novembris 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

995 No 1648.
Niels Madsen og Ell Anders Daatter Krag, Bønderfolk af Glenstrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været næst Sødskende Børn. Christiansborg den 30 Novembris. 1759. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

996 No 2015.
Peder Olesen og Maren Jacobs Daatter, Bønderfolk af Haldum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 30 Novembris 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

997 No 127.
Hr Hans Dons, Sognepræst til Vithen, Haldum og Hadsteen Meenigheder, og Anna Christina Johans Datter, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet, at hun og hans forhen ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 7 Decembris 1759. Til Aarhuus Hospital 4 Rdr.
På bagsiden står:
Hans Dons i Vitten, og Anna Christina Johansd. fra Faussing Prstgrd. [Iflg. Wiberg angives hun som Olsen, hendes far Johan Oluffsen i Fausing].

998 No 2518.
Christopher Sørensen og Enken Maren Johans Daatter, Bønderfolk af Dover Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at Hand og Hendes forige ved Døden afgangne Mand skal have været Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 1 Februar 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

999 3319.
Jens Jensen og Giertrud Rasmus Daatter, Bønderfolk af Astrup Sogn, maa udi Egteskab sammmenkomme, u=anseet at hun, og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue Anna Hans Daatter skal have været hin anden udi Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg den 8 Februarii 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1000 No 3318.
Søren Jørgensen og Karen Peders Daatter, Bønderfolk fra Ørbye paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 8 Februarii 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1001 No 3320.
Michael Gregersen og Karen Jens Daatter, Bønderfolk af Høyberg Sogn [Højbjerg], maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hendes Moder og hans forrige ved Døden afgangne Hustrue skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 8 Februarii 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1002 No 150.
Peder Jacobsen og Maren Anders Daatter, Bønderfolk af Bregnet Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg den 29de Februarii 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1003 No 3109.
Christen Jensen Klit af Raadsted Sogn og Ellen Christensdatter, afgl: Christen Lassens Efterleverske af Borup Sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, u-anseet at hand og bemte hendes Afg: Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 14 Martii 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1004 No 3107.
Peder Thomsen Ellev og Karen Nielsdatter, Bønderfolk af Borum Sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forige afg: Mand Rasmus Pedersen skal have været hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 14 Martii 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1005 No 3045.
Niels Jensen af Synder Vissing Sogn og Anna Pedersdaatter af Tønning Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 22 Martii 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1006 No 990.
Ole Christophersen Due af Klachering Sogn [Klakring], og Giertrud Pedersdatter af Raarup Sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 28 Martii. 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1007 No 3150.
Søren Sørensen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Vrats Sogn [Vrads] maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 3 Maji 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1008 No 1795.
Hans Nielsen og Karen Christens Datter, begge Bønderfolk af Schiellerup Bye, maae i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun til hans forhen ved Døden afgangen Hustrue Karen Peders Datter skal have været i 2det og 3die Leed beslægtet. Christiansborg den 9 Maji 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1009 No 819.
Søren Michelssen Holm, og Mette Michelsdaatter, Bønderfolk fra Nordbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hin anden udi Tredie Leed beslægtede; saa og, at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været Sødskende Børn. Christiansborg den 30 Maji 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1010 No 243.
Niels Poulsen og Anna Poulsdatter, Bønderfolk af Tierbye og Gimming Sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 13 Junii 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1011 No 809.
Bønderfolk Christen Knudsen af Kannerup og Bodel Nielsdatter af Hansted, maa udi ægteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 20 Junii 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1012 No 694.
Søren Nielsen og Maren Jens Datter, begge Bønderfolk af Steensballe gaards gods udi Steensballe Bye og Være Sogn [Vær], maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i tredie leed beslægtede. Christiansborg den 20 Junii 1760.  Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1013 No 671.
Clemen Johansen og Mette Christensdaatter, Bønderfolk af Hansted Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 27 Junii 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1014 No 784.
Jens Pedersen og Maren Jens Daatter, Bønderfolk af Støfring Sogn [Støvring], maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 4de Julii 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1015 No ikke ang.
Jens Frandsen og Bodil Hans Datter, begge Bønderfolk af Tørsting Bye [Tyrsting]i Schanderborg Amt, maa i Ægteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi 2det Leed beslægtede. Fredensborg den 11 Julii 1760. Signeret Friderich R.  Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1016 No 1925.
Peder Rasmussen og Maren Rasmus Daatter, Bønderfolk af Aufning Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Fierde leed beslægtede. Christiansborg den 18 Julii 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1017 No 1991.
Søren Jensen og Maren Rasmusdatter, Bønderfolk af Agrie Sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 1 Augusti 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1018 No 9086.
Jens Christensen fra Rud Sogn og Mette Laurids Daatter af Hadberg, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 15 Augusti 1760.  Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1019 No ikke ang.
Jørgen Sørensen af Hedensted Sogn, og Karen Jørgens Daatter af Stenderup Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Sødskende Børn. Fredensborg den 15de Augusti 1760. Sign. Friderich R. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.
Att:
At forbemeldte Personer, begge af maadelige og fattige vilkor af Aarhuus Hospitals Bønder-gods, ere ikke hinanden nærmere beslægtede, end de ved allerunderdanigst memorial har angivet og foreskrevne allernaadigste Bevildning indeholder, har ieg undertegnede nøye undersøgt, og tilstaaer Urløv Præstegaard d 1ste Septembris 1760. JNorup.

1020 No 2874.
Christen Jensen og Maren Jacobs Daatter, Bønderfolk af Glenstrup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 5te Septembris 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1021 No 2832.
Villads Pedersen og Anna Niels Daatter, Bønderfolk fra Veilbye Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 12 Septembris 1760.
Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1022 No 2816.
Laurs Rasmussen og Edel Pedersdatter, Bønderfolk af Galthen Sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige afdøde og Troelovede Fæstemøe skal have været Sydskende Børn. Christiansborg den 12 Septembr. 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1023 No 1711.
Søren Pedersen af Gangsted Sogn, og Mette Hansdatter af Hansted Sogn i Schanderborg Amt, maa udi ægteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 26 Septembris 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1024 No 3399.
Hans Jørgensen og Ingeborg Sørens Daatter, Bønderfolk af Tranberg Sogn paa Vort Land Samsøe, maa udj Egteskab sammenkomme, uaseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 3 Octobris 1760. Til Aarhuus Hospital 1 rdr.

1025 No 3340.
Søren Christensen og Anna Christens Daatter, Bønderfolk af Nørre Snede Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslegtede. Christiansborg den 5te Octobris 1759. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1026 No 2660.
Rasmus Andersen og Karen Niels Daatter, Bønderfolk af Sønder Vissing Sogn i Skanderborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 21 Novembris 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1027 No 2661.
Christen Rasmussen af Ring Sogn i Skanderborg Amt og Mette Laurids Daatter af Vinding, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være Næst=Sødskende Børn. Christiansborg den 21 Novembris 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1028 No 1447.
Lauritz Madsen og Appelone Pedersdatter, Bønderfolk af Laasbye Sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, u-anseet De skal være hinanden udi Andet Leed beslægtede. Christiansborg den 21 Novembris 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1029 No 1332.
Peder Christensen og Dorthe Mogens Daatter, Bønderfolk af Hjortshøy Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 28 Novembris 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1030 No 295.
Søren Michelsen og Kirsten Jørgens Daatter, Bønderfolk af Nordbye Sogn paa Vort Land Samsøe, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 19 Decembris 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr 4 mk.

1031 No 234?
Michel Jenssen og Birgitte Jens Daatter, Bønderfolk af Siørsløf Sogn [Sjørslev] i Silkeborg Amt, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Næst Sødskende Børn. Christiansborg den 12 Decembris 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1032 No 1254.
Anders Mortensen og Sidsel Steffens Daatter, Bønderfolk af Tønning Sogn i Schanderborg Amt, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 12 Decembris 1760. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1033 No 1469.
Jens Christiansen og Kirsten Christens Daatter, Bønderfolk af Ruude Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 26de Decembris 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1034 No 840
Jens Pedersen og Sidsel Kields Daatter, Bønderfolk af Ørum Sogn i Dronningborg Amt, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 2den Januarii 1761. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1035 No 2161.
Mads Christensen og Anna Christensdaatter, Bønderfolk fra Galten Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 20 Januarii 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1036 No 508.
Michel Rasmussen og Anna Niels Datter, Bønderfolk af Flendsted Bye, maa udj Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 6te Febr. 1761.  Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1037 No 2849.
Peder Rasmussen af Biertrup paa Schanderborg Amt, og Maren Rasmus Datter af Fastrup Bye, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden i 3die leed beslægtede. Christiansborg den 27 Februarii 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1038 No 2283.
Rasmus Pedersen af Alstrup og Kirsten Niels Daatter af Hou i Mariager Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede.  Christiansborg den 13 Martii 1761.  Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1039 No 3569.
Christen Nielsen Moth og Anna Mads Daatter, Bønderfolk fra Asferg Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede.  Christiansborg den 21 Martii 1761. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1040 No 2698.
Peder Olssen og Maren Peders Daatter, Bønderfolk af Tørring Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslegtede. Christiansborg den 27 Martii 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1041 No 2699.
Peder Madsen og Anna Hans Daatter, Bønderfolk af Tørring Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at de skal være hinanden udi andet Leed beslegtede. Christiansborg den 27 Martii 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1042 No 3013.
Jens Rasmussen og Barbera Jens Daatter, Bønderfolk af Sønder Vissing Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 10 Aprilis 1761.  Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1043 No 727.
Anders Villumsen og Enken Anna Rasmus Daatter, Bønderfolk af Falling Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslegtet.  Christiansborg den 24 Aprilis 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1044 No 2975.
Jens Sørensen og Else Sørens Daatter, Bønderfolk af Hemed Sogn [Hemmed], maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtede.  Christiansborg den 15 Maji 1761.  Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1045 No 2920.
Peder Pedersen af Storing Sogn og Karen Sørens Daatter af Dover Sogn, Bønderfolk, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Ligeleed beslægtede.  Christiansborg den 22 Maji 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1046 No 111.
Peder Madsen Hall og Kirsten Niels Daatter, af Vor Kiøbsted Randers, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at Hun og Hans forrige ved Døden afgangne Hustrue, skal have været hinanden udi Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 22 Maji 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Rdr.

1047 No 114.
Daniel Grundahl og Kierstine Niels Daatter Møller afgangne Bentzons Efterleverske, af Vor Kiøbsted Horsens, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet Leed beslegtede. Christiansborg den 22 Maji 1761.  Til Aarhuus Hospital 4 Sldr.

1048 No ej ang.
Anders Rasmussen og Barbara Jens Datter, begge Bønderfolk af Egeberg Bye og Hansted Sogn udi Schanderborg Amt, maae i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand forhen skal have besvangret et hendes Sødskende Barn navnlig Berthe Graves. Fredensborg den 19 Junii 1761. Sign. Friderich. R Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1049 No 141
Jens Terchelsen og Maren Peders Daatter, Bønderfolk af Homoe Bye [Homaa] ved Vor Kiøbsted Grenaae, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at han og hendes første ved Døden afgangne Mand skal have været hinanden udi andet og Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 26 Junji 1761. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1050 No 3154?.
Christen Johnsen og Anne Rasmus Daatter, Bønderfolk af Søften Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Tredie Ligeleed beslegtede. Christiansborg den 3 Julii 1761. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1051 No ej ang.
Michel Jensen og Maren Peders Daatter, afgangne Huusmand Claus Hansens Efterleverske, Bønderfolk af Vistoft Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun, førend hun med bemelte hendes afgangne Mand var kommet i Egteskab, skal være bleven besvangret af en Person ved Navn Rasmus Rasmussen, der har været fornævnte Michel Jensens Sødskendebarn.  Fredensborg den 10 Julii 1761.
Sign. FriderichR. Til Aarhuus Hospital 1 Sldr.

1052 No 193.
Peder Jensen og Dorthe Sørens Daatter, Bønderfolk af Gassum Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i Tredie Leed beslegtede. Christiansborg den 19 Junii 1761. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1053 No 2277.
Jens Nielsen af Hou i Mariager Sogn og Maren Jens Daater af Sønder Onsild Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være Sødskende Børn. Christiansborg den 24 Julii 1761. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr

1054 No ej ang.
Søren Pedersen Rytter af Hatting Sogn og Bye i Stiernholms Amt og Mette Jens Datter af Ølsted, maa i Egteskab sammenkomme, u=anseet, at Hendes Fader Jens Hansen skal have været Sødskende barn til bemelte Søren Pedersens ved Døden afgangne Hustrue. Fredensborg den 25de Julii 1760. Sign. FriderichR. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1055 No 3211.
Laurits Øvlisen og Kirsten Peder Daatter, Bønderfolk af Koldt Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 9 Octobris 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1056 No 2999.
Peder Nielsen og Anna Niels Daatter, Bønderfolk af Glud Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 17 Octobris 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1057 No en ang.
Enkemanden Michel Nielsen og Anna Maria Michels Datter, begge Bønderfolk af Vedslet Bye og Sogn i Schanderborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hun og hans afdøde Hustrue skal have været næst Sødskende Børn. Fredensborg den 20de Novembris 1761. Sign. FriderichR. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1058 No 1648.
Mads Christensen og Kirsten Christens Daatter Bønderfolk af Borup Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 30te Octobris 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1059 No 1729.
Mads Espensen og Kirsten Mogens Daatter, Bønderfolk af Gassum Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hin anden udi Tredie leed beslægtede. Christiansborg den 6 Novembris 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1060 No 894.
Hans Andersen og Maren Jens Daatter, Bønderfolk af Vinderslef Sogn, maa i Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i Tredie leed beslegtede. Christiansborg den 20 Novembris 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

1061 No 1305.
Jørgen Sørensen og Karen Niels Daatter af Tyrsted Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at De skal være hinanden udi Andet og Tredie leed  beslegtede. Christiansborg den 28 Novembris 1760. Til Aarhuus Hospital 1 Rdr.

1062 No 64.
Rasmus Jørgensen og Anne Peders Datter, Bønderfolk af Hylche Bye og Sogn [Hylke] udi Schanderborg Amt, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at De skal være hinanden udi 3die lige leed beslægtede. Christiansborg den 4 Decembris 1761. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

 

Færdig med læsning pakke no 10: Århus Bispearkiv C3 – 1952 år 1758 - 1761.

Til top